Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Testování dezinfekčních prostředků

1. Listopad 2008

Testování dezinfekčních prostředků

Nejdůležitějším parametrem dezinfekčních prostředků je bezpochyby jejich baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, eventuálně sporicidní účinnost. Dezinfekce je jedním ze základních prostředků prevence šíření infekce. Svůj účel však může splňovat, pouze je-li dostatečně účinná a vhodná pro určité použití.

Moderní dezinfekční prostředky B. Braun jsou připraveny tak, aby splňovaly ty nejnáročnější požadavky uživatelů na snášenlivost, materiálovou kompatibilitu i na účinnost - doloženou kompletním testováním, ať už se jedná o přípravky na ruce, na nástroje nebo plochy.

Pro stanovení účinnosti existuje celá řada metod. Jejich výsledky jsou však velmi obtížně srovnatelné, neboť jsou vždy ovlivněny metodou stanovení.  Podmínky laboratorních zkoušek jsou zcela jiné než podmínky v praxi. Výsledky testování, respektive prokázané účinnosti, se liší i podle země původu metody.

V rámci EU je platná EN 14885 obsahující soustavu jednotlivých testovacích norem, jimiž je třeba prokázat dezinfekční účinnost přípravků pro různé účely použití. Stanovuje obligatorní zkoušky na prokázání účinnosti pro použití ve zdravotnictví, veterinární oblasti, v oblasti potravinářství, průmyslu a veřejných zařízeních. Principem správného stanovení účinnosti je zjišťování působení přípravku v několika stupních, aby se podmínky některých zkoušek přiblížily alespoň částečně podmínkám skutečným.

V České republice je tato norma harmonizována a platná od 1. 5. 2007. Naše firma se touto normou řídí, a proto dezinfekční přípravky B. Braun mají ty nejlepší předpoklady splnit vysoká očekávání uživatele.

Podle EN 14885 se testuje v několika fázích (stupních):

Fáze 1

Kvantitativní suspenzní testy ke stanovení baktericidní, fungicidní nebo sporicidní účinnosti bez ohledu na zvláštní podmínky předpokládaného použití.

Fáze 2 / stupeň 1

Kvantitativní suspenzní testy k potvrzení baktericidní, fungicidní, sporicidní nebo virucidní účinnosti, přičemž jsou simulovány praktické podmínky, které jsou vhodné pro předpokládané použití (bez biologické zátěže / se zátěží).

Fáze 2 / stupeň 2

Další kvantitativní laboratorní testy, při nichž jsou simulovány praktické podmínky, např. testy na nosičích nebo na rukou.

Fáze 3

Terénní testy - pro tuto fázi nejsou doposud k dispozici validované metody, terénní testy se provádějí nahodile.

   

Pro použití v praxi jsou nejdůležitější výsledky testů fáze 2 / stupně 2. A proč je tak důležité např. testování na nosičích? Je to metoda simulující reálné podmínky, kdy znečištění včetně mikroorganismů ulpívá na povrchu, ať už na nástroji nebo pracovní ploše. Při kvantitativním suspenzním testu jsou mikroorganismy rozptýleny v tekutém médiu obsahujícím také testovaný dezinfekční prostředek. Dezinfekční prostředek tak může na každý mikroorganismus působit bez jakýchkoli zábran ze všech stran. Může jej tedy snadněji zničit než v případě kontaminace na nosiči, kdy má dezinfekční prostředek k mikroorganismu přístup pouze z jednoho směru. Velkou roli hraje vrstva znečištění, případně nerovnost povrchu nebo možnost tvorby biofilmu na pevném povrchu.

Podobné je to i u přípravků na dezinfekci rukou. Suspenzní test nestačí. V reálu je opět kontaminace pro dezinfekční prostředek přístupná pouze z jednoho směru, na kůži rukou je přirozený ochranný film pokožky a množství kožních rýh. Proto je nezbytnou součástí testování dezinfekčních prostředků na ruce test na probandech, kdy se provádí dezinfekce rukou předepsaným způsobem testovaným přípravkem a dosažený výsledek je porovnáván se standardem. Je třeba říci, že přípravky na hygienu rukou bývají již testovány v plném rozsahu. Tento požadavek je uveden v metodickém pokynu č. 6/2005 - hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnictví. V ostatních oblastech použití dezinfekčních prostředků je však velmi často testování neúplné. Nezřídka jsou přípravky deklarovány jako baktericidní, fungicidní nebo mykobaktericidní pouze na základě ryze laboratorních - suspenzních testů, které neodpovídají reálným podmínkám a při použití v praxi mohou zklamat. Nestalo se Vám, že „nevyšly stěry“, přestože jste vše udělali svědomitě?

S dezinfekčními přípravky B. Braun se Vám dostává do rukou materiál dostatečně prozkoušený v podmínkách simulujících podmínky skutečné, testovaný podle platných evropských norem.

Ing. Iva Škodová
divize OPM


Detailní přehled obligatorních testovacích metod pro oblast zdravotnictví dle ČSN EN 14885

Data jsou zpracována v tabulkách pro jednotlivé kategorie:

  • Hygienické mytí rukou
  • Hygienická dezinfekce rukou
  • Chirurgická dezinfekce rukou
  • Dezinfekce nástrojů
  • Dezinfekce ploch a povrchů

Tabulky k nahlédnutí zde

 

Ing. Iva Škodová
produktová specialistka divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče