Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Těhotenství při dialýze je velmi vzácné, po transplantaci ledvin však možné

Ing. Lucie Kocourková

22. Říjen 2014

Chronická dialýza

Lékařské špičky oboru nefrologie se na téma onemocnění ledvin v těhotenství sešly v Teplicích.

 

Na našem dialyzačním středisku jsme řešili několik desítek pacientek, které s vážným onemocněním ledvin otěhotněly. Pokud jsou ve stavu, kdy ještě nedošlo k selhání ledvin, pravidelně sledujeme jejich hodnoty a ve spolupráci s gynekology děláme vše pro zdraví matky i plodu. Pokud však pacientce již ledviny selhaly a dochází na dialýzu, pak je těhotenství kvůli hormonálním výkyvům velmi vzácné a rizikové , říká Marie Studenovská, primářka teplického dialyzačního střediska B. Braun Avitum, které letos slaví 20 let.

 

Ačkoli je tělo zdravé ženy dobře vybaveno k tomu, aby bylo schopné donosit a porodit zdravé dítě bez negativních důsledků pro sebe sama, nastávají během těhotenství v ledvinách a vývodných močových cestách změny, které jsou sice fyziologické, ale u žen s nemocnými ledvinami mohou vést až ke kritickým potížím. Ty zvyšují riziko předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti, nitroděložního úmrtí dítěte vlivem snížení přívodu kyslíku, ledvinného a mozkového krvácení či hematologických komplikací.  

 

MUDr. Eva Jančová, CSc., vedoucí lékařka ambulantního oddělení Kliniky nefrologie VFN a 1.LF UK Během těhotenství se v organismu nastávající matky odehrává řada změn, které jsou pro těhotenství velmi specifické. Pokud se objeví odchylky od správného fungování ledvin, je nutné nemocnou pečlivě vyšetřit nefrologem a dle výsledků  zvážit  další postup. Ten musí být velmi individualizovaný, neboť nelze určit jednotný a vždy platný postup. Doporučení o dalším postupu závisí mimo jiné  i na stupni těhotenství. Lékaři musí vždy zvažovat rizika nejen pro plod, ale především pro matku. V ojedinělých případech, při závažných onemocněních ledvin, je nutné těhotenství ukončit. Zcela samostatnou kategorii těhotných tvoří ženy, u nichž onemocnění ledvin vzniklo již před těhotenstvím. Tyto ženy musejí být během těhotenství velmi pečlivě nefrologicky sledovány. Největším rizikem pro plod i matku je předčasný porod a tzv. preeklampsie, která se projevuje mimo jiné vysokým tlakem krve a zhoršením funkcí ledvin rodičky,“ říká MUDr. Eva Jančová, CSc., vedoucí lékařka ambulantního oddělení Kliniky nefrologie VFN a 1.LF UK.

 

Ve 36. týdnu těhotenství se mému gynekologovi nelíbily hodnoty naměřené z krve a odeslal mě na pozorování do teplické porodnice, kde mi bylo sděleno, že je nezbytně nutné těhotenství okamžitě ukončit. Byl mi proveden císařský řez a jen díky včasnému zásahu lékařů jsme byly s dcerou obě v pořádku a svou bitvu vybojovaly. Následně jsem se setkala s paní doktorkou Studenovskou, která mě informovala, že bude nutné sledovat funkci mých ledvin. K mému velkému štěstí a úlevě se hodnoty postupně vrátily do normálu a při dalších kontrolách již bylo vše v pořádku. I přesto však již tři roky docházím na pravidelné kontroly na nefrologii. Díky paní doktorce a celému týmu lékařů a sestřiček nemám ze svého porodu traumatizující zážitek, ale beru jej jako obrovskou životní zkušenost. Nemám ani obavy z dalšího těhotenství, věřím, že vše bude jak má a společně to zvládneme,“ shrnuje své zkušenosti s Dialyzačním střediskem v Teplicích pacientka Vendula Vinšová. 

 

 

 

 

 

20 let dialyzačního střediska v Teplicích

Svou historii začalo dialyzační středisko B. Braun Avitum Teplice psát 1. 11. 1994 a za tu dobu prošlo velkým vývojem nejen v péči o pacienty, ale také v poskytovaném komfortu. Všichni naši pacienti mají přístup k nejmodernějším metodám mimotělního ošetření krve a klademe velký důraz na individuální péči a informovanost o všech možnostech léčby. Máme tu výhodu, že díky silnému zázemí nadnárodního koncernu, máme vlastní vývoj a jsme schopni rychle promítnout nové poznatky do každodenní lékařské praxe,“ říká Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum v České republice a na Slovensku.

Během dvaceti let prošlo Dialyzačním střediskem v Teplicích celkem 867 pacientů, z toho 77 bylo úspěšně odtransplantováno. V současnosti má středisko k dispozici 24 lůžek, což je o 11 více než před 10 lety. A změnil se i způsob léčby. Původní hemodialyzační přístroje Secura byly vyměněny za moderní Dialogy a stále větší prostor dostávají před klasickým dialyzačním ošetřením účinnější hemodiafiltrační ošetření. Díky vysoké úspěšnosti léčby již dialyzační středisko pomohlo celé řadě pacientů vrátit se zpátky do života.

Jen málokdo si dokáže představit, jak náročná dialýza pro pacienty je. Hemodialyzovaní pacienti na středisko dochází většinou třikrát týdně a stráví zde při každé návštěvě minimálně čtyři hodiny. Za rok tak na středisku stráví více   než 624 hodin, tedy celých 26 dní. Během tohoto času se mezi pacientem a zdravotníkem vytváří bližší vztah, než bývá obvyklé, známe totiž nejen jejich zdravotní anamnézu, ale mnohdy s nimi sdílíme i jejich osobní problémy. Někteří pacienti k nám dokonce dochází již od našeho otevření,“ popisuje svoji každodenní práci na středisku Marie Studenovská.

 

 

 

 

 

 

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník