Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

TARGON® FN

7. Prosinec 2010

TARGON® FN

Pády a jejich následky určují mnoha starším lidem jejich samostatnost a kvalitu života. Třetina populace ve věku nad pětašedesát let minimálně jednou za rok upadne, u ještě starší generace a osob v ústavech je riziko pádu daleko vyšší.

Pět procent všech pádů způsobí kostní poranění. Mobilitu člověka nejvíce ohrožují fraktury v oblasti proximálního femuru, pánve a těl obratlů. V Německu je ročně ošetřeno přibližně 100 000 pacientů s frakturou krčku kyčelního kloubu. Lékaři ve spojení s vývojáři firem, které se zabývají výrobou kostních implantátů, usilují o zavedení nových náhrad, které se v maximální možné míře budou podílet na rychlém zhojení zlomeniny při zachování kyčelního kloubu.

Jenom asi třetina postižených dosáhne po fraktuře kyčelního kloubu způsobené pádem i přes adekvátní léčbu opět předchozí lokomotorické úrovně. To pro mnoho lidí znamená začátek stavu, kdy jsou odkázaní a závislí na něčí péči. Prognostikované zdvojnásobení počtu pacientů s frakturou krčku kyčelního kloubu do roku 2050 v naší stárnoucí společnosti představuje jednu z největších výzev pro medicínu příštích desetiletí.

Osteosyntéza fraktur krčku stehenní kosti

Pracovní skupina pro osteosystetické postupy (AO) zavedla na začátku osmdesátých let dynamický kyčelní šroub. Byl tak poprvé k dispozici implantát, který ještě i dnes splňuje biomechanické požadavky na ošetření fraktur krčku stehenní kosti. Divize Aesculap kon­cernu B. Braun přinesla v roce 2007 se systémem TARGON® FN (materiál implantátu: slitina titanu Ti6Al4V) nový implantát k ošetření mediálních a laterálních fraktur krčku stehenní kosti při zachování hlavice stehenní kosti.

Úhlově stabilní systém dlahy Targon® FN má čtyři teleskopické šrouby (TeleScrew), které na základě své úhlově stabilní konstrukce v anatomicky tvarované dlaze dovolují - kromě biomechanicky prokázané vysoké rotační stability a odolnosti proti vytržení - i kontrolované dodatečné sintrovaní zlomeniny krčku stehenní kosti. Úplně nový je přitom design TeleScrew, který umožňuje integrovaný teleskopický pohyb v podélné linii krčku stehenní kosti. Protože ke skluzu dochází uvnitř šroubu, jsou vyloučeny laterální protruze a možné iritace měkkých tkání.

Jelikož se do dlahy laterálně upevňují tři nebo čtyři TeleScrew, je výsledkem pevná, úhlově stabilní fixace hlavice stehenní kosti. Šrouby je dále možno po zablokování části pouzdra v dlaze plynule a přesně zašroubovat do subchondrální části (2-3?mm subchondrálně) hlavice stehenní kosti. Tím je dosaženo co nejlepší odolnosti proti vytržení i v osteoporotických kostech.

Další velkou výhodou je jednoduché a přesné instrumentárium, se kterým jsou veškeré kroky při zavádění implantátu prováděny přes malý cílič. To dovoluje jednak minimálně invazivní operaci s limitovaným přístupem, a také bezpečnou a rychlou operační techniku: 

  • od exaktního umístění dlahy laterálně pod trochanter major (obr. 1)
  • s bezpečnou retencí fraktury cílícími dráty po repozici (obr. 2)
  • přes cílené umístění šroubu v hlavici stehenní kosti (obr. 3)
  • k proximální diafýze femuru

Za povšimnutí stojí to, že na základě klinického používání Targon® FN na různých pracovištích v Evropě byl tento inovativní produkt vyhodnocen jako náhrada stávajících systémů s vynikajícími biomechanickými vlastnostmi a jednoduchou implantací.

V praxi to znamená, že chirurg má pro nedislokované osteoporotické zlomeniny krčku stehenní kosti starých lidí a také dislokované intrakapsulární fraktury mladších lidí (mladších 60-70 let) v ruce implantát, pomocí kterého lze reponovanou frakturu udržet ve stabilní pozici, až do úplného zhojení - při okamžité zátěžové stabilitě. To umožňuje nezvykle časnou mobilizaci a rehabilitaci, které jsou pro starší populaci rozhodující.

Shrnutí

S inovativním designem Targon® FN je poprvé k dispozici dlahový, úhlově stabilní systém pro vnitřní fixaci nedislokovaných a dislokovaných zlomenin krčku stehenní kosti, který splňuje dvě podstatná kritéria, které musíme pro stabilní zhojení zlomeniny krčku stehenní kosti požadovat. 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory