Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Systém Prontoderm®

27. Leden 2022

Systém Prontoderm®

Infekce v místě chirurgického výkonu (surgical site infections, SSIs) jsou jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních nákaz (healthcareassociated infections, HCAIs) a představují závažné pooperační komplikace. Každá SSI s sebou nese zátěž zdravotní i ekonomickou. Osobní hygienou před plánovaným operačním zákrokem lze rizika infekce minimalizovat.

 

Údaje uvedené v příkladu jsou za rok 2013 v Německu. Zdroje: AOK/DAK, Asklepios Kliniken (2015): Studie: „Patient safety - what‘s important to patients,“ biFOCUS Klinik, 2013, Ministerstvo zdravotnictví SRN, Dr. Markus Schimmelpfennig: „The MRSA-Network Nordhessen“ v: Bibliomed-Verlag, 2011; speciální vydání „Die Schwester Der Pfleger plus,“ 12/10
Prontoderm® roztok, Prontoderm® pěna, Prontoderm® utěrky, Prontoderm® Nasal gel, jsou zdravotnické 
prostředky určené k dekolonizaci MDRO fyzikální očistou, vhodné pro použití v oblasti zdravotnictví, 
pro očistu před operací. Zdravotnické prostředky vytvářejí dlouhodobou antimikrobiální bariéru jako 
prevenci rekolonizace transientní mikroflórou, zabraňují růstu, šíření a přenosu MDRO a snižují zápach. 
ProntOral® je zdravotnický prostředek určený k dekolonizaci MDRO ústní dutiny a hrdla fyzikální 
očistou, zabraňuje růstu, šíření a přenosu MDRO. Působí preventivně proti vzniku plaků/povlaků, zubního 
kazu, parodontitidy a gingivitidy. Je vhodný u pacientů s poškozenými sliznicemi. Před použitím si 
prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených 
s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Najdete ho zde.
redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis

Zatímco ve frýdecko-místecké nemocnici se s novým systémem výroby 
a distribuce koncentrátů teprve sžívají, na dialyzačním středisku B. Braun 
Avitum v Teplicích už mají výhody zařízení ověřené v praxi. O zkušenosti s plně 
automatizovanou výrobou a distribucí kyselých koncentrátů se s námi podělil 
tamní vedoucí lékař MUDr. František Švára a vedoucí sestra Olga Roučková.

14.10.2021
B. Braun pro život

Mimotělní ošetřování krve, tzv. hemoperfuze, je založeno na průtoku krve hemoperfuzní kolonou obsahující adsorpční materiál. V minulosti často používané aktivní uhlí se tak dnes nahrazuje novým materiálem z vysoce porézních kuliček z high-tech polymeru, který se vyznačuje lepší biokompatibilitou a lépe na sebe navazuje zánětlivé mediátory, např. chemokiny, cytokiny a toxiny.  

26.05.2021