Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světový den „STOP DEKUBITŮM“

8. Listopad 2016

Světový den „STOP DEKUBITŮM“

Třetí čtvrtek v měsíci listopad se každoročně koná světový den „STOP dekubitům“, který pořádá EPUAP (Evropský poradní panel pro otázky proleženin).

Organizace vznikla v prosinci 1996 v Londýně a spojuje zdravotníky a vědce s cílem vést a podporovat všechny evropské země v úsilí o prevenci a léčbu dekubitů, především podporou výzkumu, osvětou veřejnosti a ovlivněním politiky související s dekubity.

Dekubity vznikají jako důsledek kombinace dlouhodobého tlaku a dalších rizikových faktorů u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Tvoří se nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky pokryté malou vrstvou tukové a svalové tkáně dotýkají podložky. Rizikovými místy jsou např. paty, sakrální oblast, kolena, kotníky, lokty, lopatky, výběžky obratlů na páteři, boky, týlní část hlavy. Proleženiny se tvoří velmi rychle, někdy i během několika desítek minut. Dlouhodobým působením tlaku dochází k poruše prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. Často dochází ke vzniku otevřených ran, k sekundárním infekcím a projevům, které zhoršují kvalitu života člověka, ohrožují jeho život a prodlužují hospitalizaci.

Stejně jako v minulých letech se B. Braun prostřednictvím divize OPM do této akce aktivně zapojí, a to hned v několika krajích. Návštěvníci této akce se s námi mohou setkat nejprve v Plzeňském kraji, následovat bude Královéhradecký kraj a akci zakončíme v Olomouckém kraji. S ohledem na to, že v tomto roce u nás na třetí čtvrtek v měsíci listopad připadá státní svátek, nemocnice volí náhradní termíny - FN Plzeň 10. 11., FN Hradec Králové 15. 11. a FN Olomouc 18. 11. Na našem stánku si budou moci návštěvníci vyzkoušet nejenom moderní materiál na hojení ran, ale dozví se zde i spoustu zajímavých a přínosných informací.

Přidejte se k nám a podpořte tak Světový den Stop dekubitům!

 

Alena Kyselová
Divize OPM

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Dekubity stále považuji za velké téma. Nejdůležitější je prevence, komunikace s klienty a odborná diskuse o tom, jak se co nejlépe o již vzniklý problém postarat. V Centru Paraple klienty učíme dbát o své tělo a nepodceňovat ani malé kožní defekty či zarudnutí kůže v často namáhaných oblastech.

11.10.2016
Péče o rány

S chirurgem MUDr. Radovanem Čechem o cukrovce, larvách a o tom, proč by potřebovali čeští pacienti vyspět.

07.10.2016
Péče o rány

Za osm let, kdy je Jitka Hovorková v čele projektu péče a prevence o dekubity, se jí podařilo v tak obrovské organizaci s třiceti klinikami centralizovat systém reportingu, péče a používání materiálů a změnit program prevence vzniku dekubitů. Mravenčí práce, zahrnující školení pracovníků, přesvědčování vedení i diskuze s jednotlivými pracovišti, se ovšem vyplatila. Za pár let se výskyt vzniku dekubitů snížil téměř o 10 procent.

27.07.2016
Péče o rány