Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Světový den ledvin 2011 - Bezplatná preventivní vyšetření po celé republice

redakce Braunovin

8. Únor 2011

Světový den ledvin
Společnost B. Braun Avitum se i tento rok připojuje k preventivním akcím v rámci Světového dne ledvin, který proběhne 10. března 2011.

U příležitosti Světového dne ledvin se 10. března 2011 již počtvrté otevře široké veřejnosti síť dialyzačních středisek B. Braun Avitum a lékaři se zdravotními sestrami v nich budou zájemcům poskytovat bezplatné preventivní prohlídky. Součástí prohlídky je změření krevního tlaku a stanovení
tzv. BMI, rozbor moči a zjištění hladiny cukru v krvi. V případě naměření rizikových hodnot budou pacienti následně objednáni na komplexní nefrologické vyšetření.

Léčba pacientů s pokročilým onemocněním ledvin je, kromě výrazného dopadu na kvalitu jejich života, také velmi nákladná. Pouze náklady na dialýzu bez dalších léků stojí na jednoho pacienta nejméně
600 000 Kč ročně a její úspěšnost významně závisí na včasném podchycení onemocnění. Preventivní vyšetření funkčnosti ledvin je v tomto ohledu enormně důležité. Příznaky chorob ledvin jsou totiž ve většině případů neznatelné, lidé žádné výraznější obtíže nepociťují nebo je podceňují. „Takovými průvodními jevy, kterým lidé nevěnují dostatečnou pozornost nebo je přisuzují něčemu jinému, jsou třeba únava, potíže s dýcháním, zažívací potíže, otoky nohou, vysoký obsah bílkovin nebo krev v moči. Příznačná může být také tupá bolest v oblasti ledvin,“ vyjmenovává symptomy Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum.

Onemocněním ledvin trpí desetina populace, prohlídka může zachránit život

Smyslem Světového dne ledvin je upozornit na vážnost onemocnění ledvin a přimět veřejnost, aby se
o tuto problematiku více zajímala. „Až 40 % našich pacientů k nám přichází relativně pozdě. Včasná diagnostika je přitom pro léčbu onemocnění ledvin klíčová,“ pokračuje Kuncek. V mnoha případech lidé o tom, že jim ledviny plně nefungují nemají ani tušení. „Zrádnost těchto onemocnění spočívá v tom, že příznaky jsou poměrně nenápadné  a většina pacientů nepociťuje vážnější problémy. Ruku v ruce
s onemocněním ledvin jdou i přidružená kardiovaskulární onemocnění, která bývají  nejčastější příčinou náhlého úmrtí. Z tohoto důvodu tak  může preventivní prohlídka skutečně zachránit život nemocného,“ dodává Kuncek.

Kdo je v nebezpečí?

Snížení funkčnosti ledvin může postihnout každého, avšak u vybraných skupin lidí je riziko onemocnění výrazně zvýšené. Na pozoru by se měli mít především lidé trpící vysokým krevním tlakem -
tzv. hypertenzí, zejména je-li v kombinaci s obezitou a cukrovkou. Dalšími rizikovými faktory jsou kouření, věk nad 50 let a výskyt chronických onemocnění ledvin v rodině.

V loňském roce se během Světového dne ledvin nechalo v 21 pobočkách B. Braun Avitum v České republice a na Slovensku vyšetřit téměř tisíc pacientů, z nichž bylo 25% posláno na další ambulantní vyšetření. Podrobné informace o průběhu letošního Dne otevřených dveří s adresami všech zdravotnických pracovišť B. Braun Avitum zájemci naleznou na stránkách www.bbraun-avitum.cz . Nedávno byly rovněž spuštěny v nové podobě komunitní stránky www.ledviny.cz , kde se veřejnost dozví všechno co potřebuje vědět o problematice ledvin, příčinách onemocnění, průvodních komplikacích
a způsobech léčby.

Pro rodinné příslušníky a přátele dialyzovaných pacientů nabízíme možnost přijít si prohlédnout dialyzační středisko a pohovořit s lékaři a sestrami o možnostech léčby a další podpory jejich dialyzovaných blízkých. Podrobné informace o termínech dnů otevřených dveří na jednotlivých pracovištích získáte na svém dialyzačním středisku.

Pro širokou veřejnost pak nabízíme možnost bezplatného preventivního vyšetření ve všech našich nefrologických ambulancích v České a Slovenské republice. Při tomto vyšetření vám bude stanovena hladina krevního cukru, vyšetřena moč a zkontrolován krevní tlak. V případě nutnosti vám bude doporučena následná lékařská péče. Zvolte si dle vlastního uvážení pracoviště, které bude nejlépe dostupné z místa vašeho bydliště.

Šetřete své ledviny a ochraňte si tak srdce!


Online rozhovory na téma prevence onemocnění ledvin můžete zhlednou zde .

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník