Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světový den ledvin 2008

1. Květen 2008

Světový den ledvin 2008

Při příležitosti Světového dne ledvin jsme pro Vás připravili článek o tomto podivuhodném orgánu, který každý den přefiltruje a vyčistí 200 litrů krve.

Klíčová fakta

Chronické onemocnění ledvin se vyskytuje u osob se zvýšeným vylučováním bílkovin močí nebo s větším poklesem ledvinné funkce či glomerulární filtrace. To může vést ke komplikacím, jakými jsou vysoký krevní tlak, anémie a onemocnění srdce a cév.

Více než 500 milionů lidí na světě - 10 % dospělé populace - má nějakou formu poškození ledvin. Každý rok předčasně umírají miliony lidí na kardiovaskulární choroby spojené s chronickým onemocněním ledvin.

Tradičně bývala nejčastější příčinou zánětlivá onemocnění ledvin, infekce, obstrukce v močových cestách a vrozená polycystická onemocnění ledvin. To se v současné době významně mění. Zvyšuje se podíl pacientů s diabetem a hypertenzí, tedy diagnózami, které současně představují nejčastější příčinu kardiovaskulárních onemocnění.


Vyšetřením vzorku krve a moči lze stanovit hladinu kreatininu a vypočítat hodnotu glomerulární filtrace a exkreci bílkovin močí.

Prvním rizikem nerozpoznaného chronického onemocnění ledvin je postupná ztráta funkce vedoucí až k selhání, což může znamenat nutnost náhrady funkce ledvin v podobě dialýzy nebo transplantace.

Druhým rizikem je předčasná smrt vinou kardiovaskulárních onemocnění. Lidé s chronickým onemocněním ledvin mají nejméně desetinásobně vyšší riziko, že zemřou předčasně následkem kardiovaskulárních onemocnění koronárních, mozkových či periferních tepen a selhání srdce nezávisle na tom, zda se u nich vyvine selhání ledvin. Chronické onemocnění ledvin tímto mechanismem postihuje více než 12 milionů lidí na světě. Tato čísla rychle rostou i v souvislosti s globální progresí diabetu 2. typu.

V současné době potřebuje náhradu funkce ledvin více než 1,5 milionu lidí na světě. Ti jsou léčeni pomocí hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo transplantace ledviny. Během 10 let se očekává zdvojnásobení počtu pacientů. Kumulativní globální náklady na dialýzu a transplantace během příští dekády překročí bilion dolarů. Tyto ekonomické výdaje zatíží rozpočty zdravotní péče v rozvinutých zemích. Více než 80 % lidí s náhradou funkce ledvin žije ve vyspělých zemích, protože v rozvojových zemích je léčba finančně téměř nedostupná. Např. v Indii či Pákistánu je takto léčeno méně než deset procent nemocných. Rovněž v mnoha afrických zemích je dostupnost léčby nízká.

Situaci v rozvojových zemích zhoršuje i fakt, že chronické onemocnění ledvin se zde projevuje v mladším věku. Např. v Guatemale je 40 % pacientů léčených náhradou funkce ledvin mladších 40 let.

Co můžeme udělat

Prevence a oddálení nutnosti náhrady funkce ledvin

Screening má velký význam u osob s rizikem chronického onemocnění ledvin, tedy u diabetiků, pacientů s hypertenzí, obézních osob a kuřáků, dále osob starších 50 let; lidí s výskytem diabetu, hypertenze a onemocnění ledvin v rodině a také u pacientů s jiným onemocněním ledvin. Preventivní léčba by měla zahrnovat i pacienty v raném stadiu snížené funkce ledvin.

Mezi rozhodující preventivní opatření s prokázanou účinností proti onemocněním ledvin i kardiovaskulárním chorobám patří:

  • normalizace vysokého krevního tlaku - hypertenze;
  • kontrola hladiny cukru - glykémie, krevních tuků a krevního obrazu;
  • kontrola tělesné hmotnosti;
  • zanechání kouření;
  • zvýšení fyzické aktivity;
  • inhibitory ACE/ARB při proteinurii a snížené funkci ledvin.

Diagnostika

Existují jednoduché testy pro stanovení sérového kreatininu, glomerulární filtrace a bílkovin moči, které umožňují časné odhalení chronického onemocnění ledvin. Většina osob s časnými stadii chronického onemocnění ledvin není diagnostikována. Ale včasná detekce poškození ledvin je rozhodující, neboť umožňuje vhodnou léčbu před nevratným poškozením ledvin i výskytem dalších komplikací.

Léčba

Klinický výzkum v posledních 10 letech prokázal, že blokáda renin-angiotensinového systému užitím inhibitorů ACE a ARB má schopnost podstatně redukovat následky srdečně cévních onemocnění, diabetu, hypertenze a chronického onemocnění ledvin, a to relativně levně. Inhibitory ACE jsou účinné v prevenci postupného snižování funkce ledvin. Antagonisté angiotensinu II snižují albuminurii a zabraňují postupnému selhání ledvin.

Více informací naleznete na

www.worldkidneyday.org/pages/facts.php

zpracováno na základě podkladů ke Světovému dni ledvin


Světový den ledvin na nefrologických pracovištích B. Braun Avitum

Síť dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun AvitumSíť dialyzačních středisek a nefrologických ambulancí B. Braun AvitumSpolečnost B. Braun Avitum se připojila k preventivním akcím v rámci Světového dne ledvin. Dne 13. března 2008 nabídla možnost bezplatného preventivního vyšetření ve všech svých nefrologických ambulancích v České i Slovenské republice. Při tomto vyšetření byla zájemcům stanovena hladina krevního cukru, vyšetřena moč, zkontrolován krevní tlak a stanoven tzv. mass index (BMI). V případě nutnosti byla pacientům doporučena následná lékařská péče. Výsledky vyšetření uvádíme v tabulce.

Světový den ledvin na B. Braun Avitum
Česká republika Počet vyšetřených Nekorigovaná hypertenze Nekorigovaná cukrovka Nutné nefrologické vyšetření
Bruntál 26 0 0 1
Ostrava - Vítkovice 63 1 0 0
Plzeň 9 2 0 5
Praha - Bulovka 39 15 1 8
Praha - Homolka 39 6 0 2
Praha - Nusle 18 1 0 1
Slavkov u Brna 52 8 1 6
Teplice 71 19 1 5
Třinec 82 5 1 4
Uherský Brod 28 1 0 0
Ústí nad Orlicí 66 3 2 3
Celkem ČR 493 61 6 35
Slovensko        
Bratislava 25 4 4 10
Dolný Kubín 52 15 0 19
Galanta 17 0 2 0
Námestovo 49 6 0 13
Partizánske 70 4 1 12
Šaľa 44 17 7 21
Topoľčany 101 5 8 77
Trstená 10 3 0 0
Zvolen 13 0 0 5
Celkem Slovensko 381 54 22 157
Celkem 874 115 28 192
redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po prekonaní COVID-u je až 3x väčšie riziko, že ľuďom trvalo zlyhajú obličky a skončia na dialýze. 

17.03.2022

Po prodělání COVIDu je až 3x větší riziko, že lidem trvale selžou ledviny a skončí na dialýze. Vyplývá to ze studie prezentované v Journal of the American Society of Nephrology.

10.03.2022

Podle odhadů České nefrologické společnosti může dialyzační ošetření v Česku potřebovat 300–400 uprchlíků z Ukrajiny.

19.03.2022