Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světové kardiovaskulární sympozium proběhlo letos v Kalifornii

13. Leden 2014

Světové kardiovaskulární sympozium proběhlo letos v Kalifornii

Ve dnech 27. 10. - 1. 11. 2013 proběhl v kalifornském San Francisku výroční 25. ročník světového kardiovaskulárního sympozia (TCT).

Logo kongresu „Objevování budoucnosti“ odráželo rozsáhlý odborný program ze všech významných oblastí kardiovaskulární medicíny. Na programu byly nové terapeutické směry náhrady aortálních a mitrálních chlopní, vývoj protidestičkové a protitrombotické léčby, pokrok ve výrobě nových lékových a absorbovatelných koronárních stentů, možnosti nových intravaskulárních zobrazovacích a diagnostických metod, řešení karotických a neurovaskulárních intervencí, renálních denervací, rozvoj užití kmenových buněk a celá řada dalších velmi zajímavých oblastí.

Velmi zajímavé byly možnosti stávajících diagnostických a zobrazovacích metod v intervenční kardiologii od FFR a iFR (frakčních průtokových rezerv) přes IVUS (intravaskulární ultrazvuk), OCT (optickou koherentní tomografii) až po NIRS (infračervenou spektroskopii), zjišťující složení a strukturu koronárního plaku.

Tyto nové a stále více se uplatňující diagnostické postupy mají samozřejmě vliv na rozvoj různých studií včetně možnosti identifikovat jak retrospektivně, tak i prospektivně samotné příčiny a druhy kardiovaskulárních příhod (MACE), které ukázala skandinávská studie PROSPECT II využívající právě metodu blízké infračervené spektroskopie (NIRS).

Zaujalo mne i použití a technické řešení terapeutické hypotermie u pacientů s ST-elevacemi u infarktu myokardu nebo nová metoda hybridní koronární arteriální revaskularizace (HCR) u pacientů s mnohočetným postižením koronárních tepen. Výsledky této metody shrnula studie HYBRID, porovnávající kombinaci koronární intervence (PCI) a minimálně invazivní bypass proti standardnímu kardiochirurgickému přemostění věnčité koronární tepny (CABG).

Z hlediska výrobního programu koncernu B. Braun byly nejdůležitější novinky v oblasti vývoje lékových koronárních stentů

Řada studií se zabývala výsledky léčby pomocí různých typů a značek nových lékových stentů s biokompatibilním či biodegradabilním polymerem. A protože nejlepším polymerem je žádný polymer, uvádí firma B. Braun v těchto dnech na trh nový bezpolymerový koronární stent (polymerfree) Coroflex® ISAR. Tato koncepce zachovává všechny výhody lékových stentů třetí Generace (DES) a současně umožňuje udržet i tradiční špičkové mechanické vlastnosti koronárních stentů Coroflex®, mezi něž patří zejména nepřekonatelná flexibilita a minimální profil.

Velká část programu byla věnována novinkám z oblasti lékových PTCA katetrů

Na poli lékových PTCA katetrů (DEB) je koncern B. Braun na špičce světového vývoje. V současné době existují na světě celkem čtyři výrobci, kteří mají CE značku na lékové koronární PTCA katetry. Všechny jsou pokryté léčivem Paclitaxel. Poslední studie ale ukázaly, že zdaleka ne všechny poskytují stejné výsledky. Podobně jako je u lékových stentů důležitý systém lékového potahu na samotném nosiči, tak je tento koncept stěžejní i u lékových PTCA katetrů. Koncern B. Braun pro tento účel používá patentovanou technologii PACCOCATH, která se ukázala jako velmi bezpečná a efektivní u řešení restenózy v kovovém či lékovém stentu (ISR) a v případě řešení stenóz u malých tepen (SVD). Potvrdil to nejen největší současný celosvětový registr SeQuent® Please (přes 2 000 pacientů), ale i řada studií se SeQuent® Please (PEPCAD I, II, IV, V, CTO, DEBAMI, PERFECT, INDICOR, DEB DE NOVO ISR atd.).

Velkou výhodou použití lékových PTCA katetrů SeQuent® Please je i krátká duální antiagregační terapie (DAPT), která trvá jeden měsíc. Vedle příznivých ekonomických dopadů ve snížení nákladů na DAPT je další nezanedbatelnou výhodou i možnost časných chirurgických výkonů, což je důležité zejména u starších pacientů.

Kardiovaskulární medicína tak stále prodělává rychlý vývoj v diagnos­tických a terapeutických postupech, nových implantátech, zobrazovacích metodách či farmakoterapii, a logo světového sympozia TCT „Objevování budoucnosti“ tak jistě není nadnesené. 

Mgr. Vladimír Ženčák, MBA
divize Aesculap - vaskulární systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory