Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Světové dny stomiků: Buďme slyšet

5. Září 2012

Světové dny stomiků: Buďme slyšet

Cílem všech sedmi ročníků Světových dnů stomiků (WOD - World Ostomy Day), které doposud proběhly, bylo zlepšit postavení stomiků po celém světě. Jejich prostřednictvím upozorňujeme veřejnost na potřeby stomiků a úsilí jejich i jejich rodin, které vede k plné rehabilitaci a znovuzapojení do běžného života.

Vytvoření vývodu znamená velký zásah do života. Noví pacienti mají obavy z toho, jak se dá se stomií žít, jak je bude přijímat okolí. Problémem pro pacienta je nejen zvládnutí nemoci, která k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak stomie pracuje, a naučit se ji ošetřovat. Nemocný potřebuje mít dostatek dobře zvolených pomůcek, které vyhovují právě jeho stomii. Vývod neboli stomie je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. Tento fakt vedl stomiky k tomu, aby se sdružovali a sami si vyměňovali zkušenosti a navzájem se podporovali.

Stomici byli jedni z prvních pacientů, kteří se dokázali celosvětově zorganizovat. Jednotlivé regionální kluby stomiků jsou sdruženy v jednu zemskou organizaci a ta je členem Evropské asociace stomiků a Světové asociace stomiků. Sdružení stomiků dobře fungují v Austrálii, Asii a Jižní i Severní Americe.

Všechna sdružení se pravidelně scházejí a navzájem spolupracují. Pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba. Evropská a Světová asociace pomáhala českým stomikům při založení občanského sdružení Českého ILCO (ILCO je zkratka složená ze slov Ileo - tenké střevo a Colon - tlusté střevo, což jsou oblasti, kde mají stomici nejčastěji problém). České ILCO vzniklo 2. prosince 1992, tedy před dvaceti lety. Do Evropské a Světové asociace stomiků bylo přijato na kongresu, který se konal u příležitosti prvního světového dne stomiků v říjnu 1993. Další světové dny následovaly v tříletých intervalech, tj. v letech 1996, 1999, 2002, 2006, 2009. Letošní Světový den stomiků připadá na 6. říjen 2012. 

Hesla Světových dnů stomiků v jednotlivých letech vypovídají o tom, co stomici potřebují a co dělají. Heslo letošního roku je „Buďme slyšet“, heslem roku 2009 bylo „Podat pomocnou ruku“, v roce 2006 „Žít plnohodnotně“, v roce 2002 „Ano, my pomůžeme“, v roce 1999 „Společně do dalšího tisíciletí“ a v roce 1996 „Spolupracujeme“.

Světový den stomiků si připomeneme ve všech dvaceti sdruženích Českého ILCO. Jednotlivá sdružení chystají řadu akcí, na které zvou všechny, kteří se chtějí o životě lidí s tímto problémem dozvědět víc.

Rádi bychom naplnili heslo letošního dne stomiků a opravdu BYLI SLYŠET!

Ing. Marie Ředinová
předsedkyně občanského sdružení České ILCO
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče