Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Světové dny stomiků: Buďme slyšet

Ing. Marie Ředinová

5. Září 2012

Stomie
Cílem všech sedmi ročníků Světových dnů stomiků (WOD - World Ostomy Day), které doposud proběhly, bylo zlepšit postavení stomiků po celém světě. Jejich prostřednictvím upozorňujeme veřejnost na potřeby stomiků a úsilí jejich i jejich rodin, které vede k plné rehabilitaci a znovuzapojení do běžného života.

Vytvoření vývodu znamená velký zásah do života. Noví pacienti mají obavy z toho, jak se dá se stomií žít, jak je bude přijímat okolí. Problémem pro pacienta je nejen zvládnutí nemoci, která k založení stomie vedla, ale i vyrovnání se s tím, jak stomie pracuje, a naučit se ji ošetřovat. Nemocný potřebuje mít dostatek dobře zvolených pomůcek, které vyhovují právě jeho stomii. Vývod neboli stomie je postižení, o kterém se donedávna téměř nemluvilo. Tento fakt vedl stomiky k tomu, aby se sdružovali a sami si vyměňovali zkušenosti a navzájem se podporovali.

Stomici byli jedni z prvních pacientů, kteří se dokázali celosvětově zorganizovat. Jednotlivé regionální kluby stomiků jsou sdruženy v jednu zemskou organizaci a ta je členem Evropské asociace stomiků a Světové asociace stomiků. Sdružení stomiků dobře fungují v Austrálii, Asii a Jižní i Severní Americe.

Všechna sdružení se pravidelně scházejí a navzájem spolupracují. Pomáhají tam, kde je to nejvíce třeba. Evropská a Světová asociace pomáhala českým stomikům při založení občanského sdružení Českého ILCO (ILCO je zkratka složená ze slov Ileo - tenké střevo a Colon - tlusté střevo, což jsou oblasti, kde mají stomici nejčastěji problém). České ILCO vzniklo 2. prosince 1992, tedy před dvaceti lety. Do Evropské a Světové asociace stomiků bylo přijato na kongresu, který se konal u příležitosti prvního světového dne stomiků v říjnu 1993. Další světové dny následovaly v tříletých intervalech, tj. v letech 1996, 1999, 2002, 2006, 2009. Letošní Světový den stomiků připadá na 6. říjen 2012. 

Hesla Světových dnů stomiků v jednotlivých letech vypovídají o tom, co stomici potřebují a co dělají. Heslo letošního roku je „Buďme slyšet“, heslem roku 2009 bylo „Podat pomocnou ruku“, v roce 2006 „Žít plnohodnotně“, v roce 2002 „Ano, my pomůžeme“, v roce 1999 „Společně do dalšího tisíciletí“ a v roce 1996 „Spolupracujeme“.

Světový den stomiků si připomeneme ve všech dvaceti sdruženích Českého ILCO. Jednotlivá sdružení chystají řadu akcí, na které zvou všechny, kteří se chtějí o životě lidí s tímto problémem dozvědět víc.

Rádi bychom naplnili heslo letošního dne stomiků a opravdu BYLI SLYŠET!

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník