Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Studie Xevonta zahájena

Milan Hrubý

4. Leden 2010

Dialyzátory

Společnost B. Braun Medical si velmi váží dosavadní spolupráce s mnoha zdravotnickými zařízeními v České a Slovenské republice, a proto, v souvislosti s představením nového dialyzátoru Xevonta, oslovila řadu z nich s nabídkou účasti v observační, neintervenční studii, zaměřené na potvrzení výjimečných vlastností tohoto výrobku.

Současně s vysokou úrovní očišťovací schopnosti umožňuje dialyzátor Xevonta udržení
a zlepšení parametrů výživy a zánětu, zejména díky vynikající míře odstraňování beta-2-mikroglobulinu
a nepropustnosti membrány pro albumin.

Před oficiálním uvedením dialyzátoru Xevonta na trh probíhá od konce roku 2009
a v první polovině roku 2010 na vybraných pracovištích čtyřměsíční observační studie pod názvem DIAL. V jejím průběhu se do anonymizovaných elektronických formulářů vyplní na začátku sledování
a následně pak v měsíčních intervalech základní údaje o průběhu dialýzy, vybraných laboratorních vyšetřeních a doplňkové farmakoterapii.

Na základě pilotní studie odhadujeme, že na každém dialyzačním středisku splní kriteria pro zařazení zhruba 10 pravidelně dialyzovaných nemocných, kteří mají potíže s dosažením nebo udržením dostatečné hodnoty albuminémie. Již po třech měsících používání dialyzátoru Xevonta by mělo být patrno signifikantní zlepšení laboratorních nálezů a zároveň klinického stavu vybraných pacientů.

Věříme, že díky poznatkům získaným v průběhu studie, se nám společně podaří přispět k dalšímu zkvalitnění péče o dialyzované pacienty.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník