Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Studie Xevonta zahájena

4. Leden 2010

Studie Xevonta zahájena

Společnost B. Braun Medical si velmi váží dosavadní spolupráce s mnoha zdravotnickými zařízeními v České a Slovenské republice, a proto, v souvislosti s představením nového dialyzátoru Xevonta, oslovila řadu z nich s nabídkou účasti v observační, neintervenční studii, zaměřené na potvrzení výjimečných vlastností tohoto výrobku.

Současně s vysokou úrovní očišťovací schopnosti umožňuje dialyzátor Xevonta udržení
a zlepšení parametrů výživy a zánětu, zejména díky vynikající míře odstraňování beta-2-mikroglobulinu
a nepropustnosti membrány pro albumin.

Před oficiálním uvedením dialyzátoru Xevonta na trh probíhá od konce roku 2009
a v první polovině roku 2010 na vybraných pracovištích čtyřměsíční observační studie pod názvem DIAL. V jejím průběhu se do anonymizovaných elektronických formulářů vyplní na začátku sledování
a následně pak v měsíčních intervalech základní údaje o průběhu dialýzy, vybraných laboratorních vyšetřeních a doplňkové farmakoterapii.

Na základě pilotní studie odhadujeme, že na každém dialyzačním středisku splní kriteria pro zařazení zhruba 10 pravidelně dialyzovaných nemocných, kteří mají potíže s dosažením nebo udržením dostatečné hodnoty albuminémie. Již po třech měsících používání dialyzátoru Xevonta by mělo být patrno signifikantní zlepšení laboratorních nálezů a zároveň klinického stavu vybraných pacientů.

Věříme, že díky poznatkům získaným v průběhu studie, se nám společně podaří přispět k dalšímu zkvalitnění péče o dialyzované pacienty.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie