Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Studie Xevonta zahájena

4. Leden 2010

Studie Xevonta zahájena

Společnost B. Braun Medical si velmi váží dosavadní spolupráce s mnoha zdravotnickými zařízeními v České a Slovenské republice, a proto, v souvislosti s představením nového dialyzátoru Xevonta, oslovila řadu z nich s nabídkou účasti v observační, neintervenční studii, zaměřené na potvrzení výjimečných vlastností tohoto výrobku.

Současně s vysokou úrovní očišťovací schopnosti umožňuje dialyzátor Xevonta udržení
a zlepšení parametrů výživy a zánětu, zejména díky vynikající míře odstraňování beta-2-mikroglobulinu
a nepropustnosti membrány pro albumin.

Před oficiálním uvedením dialyzátoru Xevonta na trh probíhá od konce roku 2009
a v první polovině roku 2010 na vybraných pracovištích čtyřměsíční observační studie pod názvem DIAL. V jejím průběhu se do anonymizovaných elektronických formulářů vyplní na začátku sledování
a následně pak v měsíčních intervalech základní údaje o průběhu dialýzy, vybraných laboratorních vyšetřeních a doplňkové farmakoterapii.

Na základě pilotní studie odhadujeme, že na každém dialyzačním středisku splní kriteria pro zařazení zhruba 10 pravidelně dialyzovaných nemocných, kteří mají potíže s dosažením nebo udržením dostatečné hodnoty albuminémie. Již po třech měsících používání dialyzátoru Xevonta by mělo být patrno signifikantní zlepšení laboratorních nálezů a zároveň klinického stavu vybraných pacientů.

Věříme, že díky poznatkům získaným v průběhu studie, se nám společně podaří přispět k dalšímu zkvalitnění péče o dialyzované pacienty.

0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Většina dialyzovaných pacientů chápe docházení na dialyzační středisko jako nutnost, se kterou se dříve či později musí smířit a musí se naučit plánovat si svůj životní rytmus mezi dny, kdy na dialýzu jezdí a mezi dny, kdy mají „volno“. Ke klasické hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku, existují, kromě transplantace ledviny, také další dvě alternativy.

12.01.2022

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza