Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stresová inkontinence žen má okamžité řešení

24. Únor 2020

Stresová inkontinence žen má okamžité řešení

V průběhu historie se mnoho autorů pokoušelo co nejpřesněji definovat inkontinenci moči, až se nakonec skončilo u toho nejjednoduššího vysvětlení. Inkontinence moči znamená jakýkoliv samovolný únik moči. Takto pojatá definice je ovšem velmi široká. Zahrnuje všechny typy úniku moči, tedy jak inkontinenci stresovou, urgentní i smíšenou, tak i paradoxní ischurii. Udává se, že inkontinencí trpí 25 až 45 procent žen.

MUDr. Monika Hanáková

O urologické pacienty se stará již 27 let. Po studiu na Lékařské fakultě J. E. Purkyně v Brně zůstala tomuto městu věrná. Pracovala nejdříve ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a později ve Fakultní nemocnici Brno. Od roku 2000 provozuje soukromou ambulanci na Poliklinice Viniční. Kromě činnosti ve své ordinaci také pracuje v Úrazové nemocnici, účastní se lékařských kongresů a přednášek. Její manžel, se kterým vychovává dvě děti, je rovněž urologem. Manželé Hanákovi si péči o pacienty rozdělili. Zatímco se MUDr. Hanák zaměřil na muže, MUDr. Hanáková se více věnuje ženám.

Závažnost úniku moči může být rovněž rozdílná. Pokud se definice vymezí na každodenní únik, pohybujeme se v rozsahu 5 až 15 procent. Mladší ženy mívají úniky občasné a spíše stresové etiologie. U nich je prevalence okolo 10 až 20 procent. Starší pacientky pak mívají kromě stresové i smíšenou a urgentní formu inkontinence. U populace žen 60- až 70letých se prevalence udává okolo 40 procent a s věkem ještě více narůstá.

 

Únik moči obtěžuje i mladé ženy

Jak již bylo zmíněno, stresovou formou inkontinence trpí spíše mladší a většinou aktivní ženy. Pro ně bývají i menší úniky moči nepříjemné, až obtěžující. Mnohdy, při dlouhodobém trvání, mohou být příčinou psychosociálních potíží, jako jsou stud, úzkost, ztráta sebedůvěry a vyhýbání se společnosti. Vedou často k omezování pohybu a sportovních aktivit. Rovněž může dojít i k narušení partnerských a rodinných vztahů. Stresovou inkontinencí trpí mnohem více žen, než uvádějí statistiky. Do našich ambulancí často přijde jen ta špička ledovce. Všechny nemocné ženy, které navštíví naši ambulanci, musí vyplnit vstupní dotazník. Jednou z otázek je, zda pacientce někdy samovolně neuniklo třeba i jen pár kapek moči. Z těchto dotazníků vyplynulo, že se s únikem moči setká téměř každá žena, která má za sebou klasický porod přirozenou cestou. Příčinou této inkontinence není psychická nepohoda, jak se některé pacientky domnívají, ale zvýšení nitrobřišního tlaku na již oslabené pánevní dno. Při kýchnutí, kašli, smíchu, skákání na trampolíně či zvednutí těžkého předmětu dojde k významnému stlačení pánevního dna, to klesne, a dojde k úniku moči.

 

 

Klíčem k řešení problémů se stresovou inkontinencí je pánevní dno

Cílem terapie stresové inkontinence je zjednodušeně řečeno snížit tlak na pánevní dno shora a zvýšit tlak zdola. V jednom směru tedy nezvedat těžké předměty, při kýchání se lehce předklonit, a pokud je žena obézní, snížit váhu pomocí režimových opatření. Ve směru druhém je potřeba posílit pánevní dno. A jaké jsou možnosti posilování pánevního dna?

 

  1. CVIČENÍ BEZ POMŮCEK – zipování, v józe cvik múlabhanda, případně cvičení podle brožurek.
     
  2. CVIČENÍ S POMŮCKAMI – tak jako bicepsy rychleji posílíme s činkou, tak i závažíčka v pochvě pomohou rychleji zpevnit a zvednout pánevní dno.
     
  3. POSILOVÁNÍ SVALOVINY POMOCÍ PŘÍSTROJŮ – zde je k dispozici elektroléčba, laserová léčba či léčba pomocí magnetů.
     
  4. OPERACE – instalace pásky, která zpevní oblast pod močovou trubicí

 

Některé pacientky výše zmíněné postupy neakceptují. Z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nezvládají cvičit či se nemohou nebo nechtějí podrobit operaci. U těchto pacientek se osvědčil kostkový pesar. Pacientky si jej zaváděly do pochvy před očekávanou fyzickou aktivitou a po ní si jej samy vyjmuly a hygienicky očistily. Část žen byla s tímto řešením spokojená, některé se ale svěřily, že sice moč udrží, kostkový pesar ale pociťují v pochvě jako cizí předmět.

 

Nová pomůcka Diveen®. Jak ji ženy zařazené do studie hodnotily?

V urologické ordinaci UROMEDA měly ženy možnost se seznámit s tělískem Diveen®, které svým tvarem kopíruje kapkovitý tvar pochvy a jehož zavádění je velmi šetrné. Navíc většina žen již tento typ zavaděče zná z používání některých typů menstruačních tamponů. Pokud je pomůcka správně zavedená, podpírá močovou trubici právě v místech, kde je to při stresové inkontinenci zapotřebí.

Testování účinku tělíska Diveen® v ordinaci UROMEDA se účastnilo sto pacientek. „Všem pacientkám, které pomůcku Diveen® v ambulanci zkoušely, bylo podle anatomického obrázku ženské pánve pečlivě vysvětleno, jak pomůcku zavést, aby správně splnila svůj účel. Ženy rovněž zhlédly instruktážní video. Současně bylo zkontrolováno pánevní dno i pochva v klidu a při Valsalvově manévru.

U většiny žen v této studii zajistilo tělísko Diveen® výrazné zlepšení inkontinence a pacientky s ním byly velmi spokojeny. Všechny pacientky, které pomůcku vyzkoušely, se shodovaly na tom, že při zavedení Diveen® vůbec necítily. Pouze dvěma ženám s výraznějším poklesem poševní stěny pomůcka i při použití velikosti MEDIUM vypadávala. Hlavním těžištěm použití pomůcky byl sport a tanec. Ženy uvedly jako největší přínos, že se mohly okamžitě vrátit ke všem aktivitám, kterým se věnovaly ještě před svými problémy s inkontinencí.

 

MUDr. Monika Hanáková
uroložka a ambasadorka Diveen®
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun