Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Strategická spolupráce B. Braun a firmy Jafron Biomedical

22. Červenec 2021

Strategická spolupráce B. Braun a firmy Jafron Biomedical

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

„Hemoperfuze jako eliminační metoda zažívá díky novým materiálům celosvětovou renesanci. Jsme přesvědčeni, že ze spojení dvou takto silných značek budou profitovat především pacienti,“ řekl ke spolupráci MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun CZ/SK.   

Hemoperfuzní kapsle společnosti Jafron Biomedical jsou používány ve více než 6 tisících nemocničních zařízeních osmdesáti zemí světa. „Jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat se Skupinou B. Braun CZ/SK, a můžeme tak přispět k poskytování účinného a bezpečného klinického řešení pro pacienty vyžadující eliminační metody,“ konstatoval generální ředitel zámořské pobočky Jafron Biomedical Jackson Xie.

Navázání spolupráce v oblasti hemoperfuze je pro B. Braun jako pro jednoho z nejvýznamnějších hráčů v Česku i na Slovensku v oblasti dialyzační péče logickým krokem. Hemoperfuzní kapsle Jafron lze použít s přístrojem OMNI při kontinuální náhradě funkce ledvin a B. Braun se chce při zavádění na trh soustředit především na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) a jednotky intenzivní péče (JIP). „Na rozdíl od aktivního uhlí používaného v minulosti se nový materiál pro hemoperfuzi v podobě vysoce porézních drobných kuliček z high-tech polymeru vyznačuje lepší biokompatibilitou a dokáže lépe navázat zánětlivé mediátory, např. chemokiny, cytokiny a toxiny,“ vysvětluje MUDr. Martin Kuncek. 

Budeme sdílet otevřená data 

Principem hemoperfuze je navázání nežádoucích látek v krevním oběhu na vhodný adsorpční materiál. Poprvé byla v Československu klinicky použita v roce 1958, standardně se pak používala od 2. poloviny 70. let. Hemoperfuze se provádí na hemodialyzačních střediscích nebo na oddělení JIP a ARO a lze ji kombinovat s hemodialýzou. „Přestože lékaři po celém světě popisují při použití hemoperfuzních kapslí velmi dobré výsledky, B. Braun i Jafron Biomedical jednoznačně podporují vznik velké randomizované studie, která pozitivní přínos této eliminační metody za použití nových adsorpčních materiálů popíše. Jsme pro otevřená a sdílená data, která rozhodně posunou medicínské poznání v oblasti eliminačních metod kupředu,“ uzavírá za Skupinu B. Braun MUDr. Martin Kuncek.  

Jaffron je zdravotnický prostředek, jež může být používán samostatně nebo v kombinaci s jinými zařízeními pro čištění krve. Jde o jednorázovou hemoperfuzní kazetu, jež má vlastnosti 
specifického rozpoznání a adsorpční kapacity pro patogenní látky. Používá se v hemoperfuzním (nebo hemodialyzačním) přístroji k důkladnému odstranění endogenních a exogenních 
materiálů, jako jsou reziduální léky, toxiny a metabolické látky u pacientů, pomocí adsorpce syntetickou pryskyřicí a mimotělního krevního oběhu. 
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví, sociálních služeb, zlepšení dostupnosti zdravotní péče a rozvoj konceptu Digitální pacient v České republice. 

09.12.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun

Ambulantní péči nabízí Skupina B. Braun více než 25 let a nyní se rozhodla rozšířit své působení směrem k široké veřejnosti v oblasti kvalitní zdravotní péče pro všechny pod „krycím názvem“ Consumer Health a vydává se na cestu B2C trhu. S Jiřím Lukešem jsme se v rozhovoru otevřeně bavili o nových plánech Skupiny B. Braun, o odborných ambulancích B. Braun Plus a dotkli jsme se také mnoha dalších témat.

31.08.2020
Skupina B. Braun