Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stomická sestra pohledem psychologa aneb anděl nejen pro nemocné

10. Květen 2018

Stomická sestra pohledem psychologa aneb anděl nejen pro nemocné

Když mi do e-mailové schránky přistála pozvánka k účasti na rozvojovém programu pro stomické sestry, velmi rád jsem ji přijal. Těšilo mne, že budu moci poděkovat sestrám za jejich práci a také se podělit o své zkušenosti při provázení lidí na cestě ke štěstí a životní spokojenosti.

PhDr. Ivan Skalík, PhD.

V soukromém i firemním prostředí provází klienty, rodiny i firemní týmy na cestě k dosahování vysněných i určených cílů. Samozřejmou součástí jeho práce je vést klienty k životní spokojenosti.  Psychoterapeut, kouč, mediátor, lektor, konzultant.

Úspěšně absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, dlouhodobě působil v USA na UNC a v UE EPA, kde se zabýval neuropsychologickou diagnostikou a výkonností. Vedl poradenské centrum pro děti, mládež a rodinu a řídil specializovaný tým na odborné projekty u nás i v rámci EU.

Má za sebou 18 let výcviků u nás i v zahraničí zaměřených na individuální rozvoj, koučování, psychodiagnostiku, práci s týmy, řízení systémů a individuální, rodinnou, párovou i skupinovou psychoterapii.

Teoretický background, sledování nejnovějších trendů, zkušenost z praxe a selský rozum ‒ to vše má při práci s klienty přednost před striktní aplikací teoretických konceptů.

 

Před mnoha lety jsem se v rámci jedné životní etapy měl možnost se stomickou sestrou setkat zblízka. Po mnoha hodinách strávených mimo realitu na operačním sále se probudíte a nevíte, co se s vámi děje. Obklopuje vás nové okolí, slyšíte množství informací o tom, co se stalo, ale není prostor pro komunikaci… Pak se odněkud doslova zjevila stomická sestra, která na mne v kontextu celé situace působila jako víla, anděl a zároveň chytrá poradkyně. Komunikovala se mnou vlídně, nabízela mi emoční podporu i jasné informace, jak situaci zvládnout a co se bude dít dále. Tehdy ve zdravotnických zařízeních nebyl věnován prostor systémovému rozvoji personálu v komunikaci s lidmi a směřování pacientů k pozitivnímu myšlení, a stejně tak je toto téma upozaděné i dnes.   

Role stomické sestry v procesu uzdravování pacienta

Pozice a role stomických sester je v pooperačním systému svým způsobem ojedinělá. Očekává se od nich, že budou pacienty provázet v těžké době a připraví je na jiný způsob života především v přijímání a vylučování stravy. To klade velké nároky na komunikaci s pacienty v době, kdy se jejich život výrazně mění. Právě schopnost stomických sester motivovat pacienty, že i nadále bude jejich život plnohodnotný a nemusí se změny bát, je zásadní. Proto je rozvíjení komunikačních dovedností sester ve spojení s rozvojem odborných znalostí pro úspěchy léčebných postupů v této oblasti medicíny zásadní. Osobně jsem velmi rád, že nově realizované vzdělávací programy nabízejí stomickým sestrám rozvoj v oblasti komunikace s pacienty a zvládání stresové zátěže.  Stomické sestry mají velký vliv na rychlost a způsob léčby pacientů a jejich navrácení do běžného života. Zjednodušeně lze říci, že stav mysli přímo souvisí s úspěchem léčby. Důraz na odpovědnost a pomoc druhým je pro stomické sestry každodenním chlebem. Příběhem, o kterém sestry nemluví, ale žijí jej. A to je v dnešní době, zahlcené moralizováním a povídáním o tom, jak to má být, velmi cenné.  Víme, že sestry mají náročnou profesi, je však zároveň potřeba je neustále podporovat, rozvíjet a zvyšovat jejich psychickou odolnost. Přece jen je stomická sestra také žena, matka, teta či babička a musí správně a vhodně pracovat se svojí psychikou.    

Náročné povolání vyžaduje intenzivní práci na sobě samém

Ve své roli terapeuta, poradce, kouče či mediátora si při práci s různými profesemi stanovuji jasný cíl: provázet jednotlivce i týmy k rozvoji profesních dovedností a zároveň je směrovat k životní spokojenosti. Je tato cesta možná? A je vůbec vhodné takto propojovat profesní a osobní život? Myslím si, že je to v dnešní době nutnost. Po divokých 90. letech se společnost konzumně přeplnila a hledá jiné hodnoty, jiné cesty k prožívání spokojenosti. Je potřeba vnímat propojování obou světů, pracovního a osobního, také v kontextu výdeje a dobíjení energie. To je přesně to, co si musejí stomické sestry zažít a s čím se musejí naučit pracovat. Dlouhodobě vydávaná energie v náročném povolání vyžaduje intenzivní práci na sobě v osobním životě. Stejně tak je důležité přijmout fakt, že to nemůže udělat nikdo jiný než my sami. Filozof Alasdair MacIntyre rozvíjí téma „Jak dosáhnout dobrého života“ a poukazuje na nutnost nehledat jen „krátkodobé“ projevy štěstí, ale na odpovědnost vůči sobě i druhým, na snahu kultivovat své ctnosti na úrovni vztahů, rodiny, práce i ve svých zájmech, kultuře či vědě a víře. A je na nás, které z nepřeberného množství oblastí si vybereme.

Spokojeností odoláváme vůči stresu

Jsem rád, že se dnes setkávám se stále více lidmi, kteří svým životem vyjadřují spokojenost a šíří ji dále. Napomáhají tak zvyšovat svoji odolnost vůči stresu, tlakům okolí a působí pozitivně i na druhé. Jeden za zakladatelů pozitivní psychologie Martin Seligman to shrnuje v knize Vzkvétání. Podle Seligmana je možno duševní pohodu vystavět na pěti měřitelných prvcích: pozitivní emoce (zde spadá i štěstí a životní spokojenost), zaujetí činností, pozitivní vztahy, smysluplnost našeho konání a také na dosahování výsledků. Zdá se to jednoduché? Proč ne. Pokud se podíváme na svůj život a své konání prostřednictvím výše uvedených oblastí, můžeme najít mnoho aktivit, které napomáhají našemu pozitivnímu naladění. Vyprávějte o tom lidem ze svého okolí a učte se mít z toho radost. Stejně tak se nemusíme obávat nacházet a pojmenovávat některé aktivity, které nám doposud scházejí a s nimiž začneme třeba hned zítra a budou přispívat k naší spokojenosti. Přeji stomickým sestrám i vám ostatním mnoho pohody na cestě ke spokojenosti. A nezapomeňte se o zážitcích a radostech dělit se svými blízkými.  

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D.
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V důsledku vzrůstající antibiotické rezistence představují infekce spojené se zdravotní péčí (HCAI, healthcare associated infections) celosvětový problém. Nejvýznamnější podíl mezi HCAI mají infekce v místě chirurgického výkonu (SSI, surgical site infections), které mohou způsobovat rozsáhlé pooperační komplikace.

28.01.2022

Zavedení tukových emulzí do umělé výživy znamenalo klíčový pokrok v umělé výživě a následně i ve farmakologické léčbě pacientů. Nejen českou ikonou této disciplíny je profesor Zdeněk Zadák z Fakultní nemocnice Hradec Králové. „Vyvinout dokonalou umělou výživu bylo stejně složité jako dát dohromady raketu, která vynese modul na oběžnou dráhu. Ta cesta nebyla krátká, ale na tom nezáleží. Důležité je, kam nás zavedla,“ říká v podcastu Medicína Zdeněk Zadák.   

14.10.2021

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun