Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Sto věží, dva dny a jeden program plný k prasknutí

1. Leden 2008

Sto věží, dva dny a jeden program plný k prasknutí

První prosincové dny byly v kancelářích společnosti B. Braun Medical plné napětí a očekávání. Všichni, kdo mohli, pracovali na přípravách návštěvy předsedy představenstva koncernu B. Braun pana Ludwiga Georga Brauna.

Stručný itinerář návštěvy Ludwiga Georga Brauna v Praze

Spolu s prapravnukem zakladatele koncernu B. Braun do Prahy zavítal jeho synovec Christian Braun, jednatel rakouského zastoupení koncernu B. Braun, a Manfred Mahrle, jednatel společnosti B. Braun Avitum Austria.

Uvítání předsedy představenstva koncernu B. Braun L. G. Brauna vedením společností skupiny B. Braun v ČR a SR   

Vlevo: Uvítání předsedy představenstva koncernu B. Braun L. G. Brauna vedením společností skupiny B. Braun v ČR a SR
Vpravo:Ludwig Georg Braun s premiérem v Kramářově vile

Cílem Ludwiga Georga Brauna nebyla návštěva pražských památek, ale účast na oslavách 15. výročí působení dceřiné společnosti koncernu B. Braun v České republice, jednání s premiérem České republiky Miroslavem Topolánkem a nakonec také prohlídka nového sídla společnosti v Praze.

Den D nastal 5. prosince, hodina H pak v 16:00, kdy na pražské Ruzyni přistálo letadlo s vzácnými hosty. Na dlouhé přivítání však nebyl čas, následoval okamžitý přesun do Fakultní nemocnice Na Bulovce. Nešlo samozřejmě o žádnou zdravotní komplikaci, ale o první bod oficiálního programu návštěvy pana Brauna. V prostorách Fakultní nemocnice Na Bulovce totiž působí jedno z jedenácti českých dialyzačních středisek sítě B. Braun Avitum.

    

Vlevo: Na návštěvě dialyzačního střediska B. Braun Avitum Bulovka
Vpravo:Slavnostní předání šeku zástupkyni Dětského kardiocentra SR, zprava Ludwig Georg Braun, Ľubica Kováčiková (primářka Dětského kardiocentra SR), Christian Braun (jednatel B. Braun Austria) a Manfred Mahrle (jednatel B. Braun Avitum Austria)

V rámci společenského večera téhož dne pak představitelé Kliniky dětské onkologie a hematologie Fakultní nemocnice v Motole a zástupci Dětského kardiocentra Slovenské republiky v Bratislavě slavnostně převzali šeky s hodnotou 150 000 českých a 150 000 slovenských korun.

Tento symbolický akt byl nejviditelnějším vyústěním dlouholeté podpory, kterou B. Braun v České republice dětem poskytuje v rámci úspěšného celokoncernového projektu B. Braun for Children.

Druhý den návštěvy začal velice časně - již v půl osmé ráno přijal pana Brauna jakožto prezidenta Německé obchodní a hospodářské komory v Kramářově vile premiér České republiky Mirek Topolánek. Jednání probíhalo za zavřenými dveřmi a jeho obsahem bylo zdravotnictví, podpora vědy a výzkumu, do praxe orientované vzdělávání a zavedení eura.

   

Vlevo: Na prohlídce v novém sídle společnosti V Parku
Vpravo: Interview s novináři v sídle společnosti

Po jednání s premiérem se Ludwig Georg Braun věnoval českým novinářům z odborných medicínských i ekonomických médií. V průběhu druhého dne návštěvy přinesla Česká televize svým divákům rozhovor s panem Braunem v pořadu Ekonomika na programu ČT24, rozsáhlý rozhovor s ním pak v pátečním vydání nabídly také Lidové noviny a MF Dnes.

Závěr návštěvy Ludwiga Georga Brauna se již nesl v čistě interním duchu. Zaměstnanci společnosti si při jeho pobytu v pražském ústředí mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, promluvit si s panem profesorem, jehož rodina firmu řídí již po pět generací.

Vypracováno z koncernových zdrojů B. Braun

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun