Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Sterican® Mix - jehla se speciálně upraveným hrotem eliminující vznik pevných částic během přípravy a ředění léčiv

8. Říjen 2012

Sterican® Mix - jehla se speciálně upraveným hrotem eliminující vznik pevných částic během přípravy a ředění léčiv

Znečištění pevnými částicemi znamená přítomnost cizorodých volných nerozpustných částic v infuzním roztoku. Mohou mít nejrůznější velikost, být viditelné pouhým okem nebo být pod hranicí viditelnosti.

Ke kontaminaci intravenózních roztoků pevnými částicemi dochází z mnoha příčin. Léčiva se dodávají v různých obalech - injekční lahvičky, ampule, kontejnery a způsoby jejich použití (příprava a aplikace) bývají odlišné. Kontaminace částicemi tak může mít různou podobu.

Infuzní roztok může být kontaminován částicemi skleněnými, plastovými, gumovými nebo nerozpustnými, které vznikají jako důsledek inkompatibility jednotlivých léčiv.

Ke kontaminaci plastovými a gumovými částicemi dochází v souvislosti s punktováním plastových kontejnerů, vaků a injekčních portů u  infuzních lahví a lékovek. Při zavádění standardní jehly skrz zátku lékovky nebo kontejneru s infuzním roztokem můžeme malý kousek zátky doslova „vykrojit“. Takto vzniklá částice pak může plavat v injekčním nebo infuzním roztoku a dostat se do těla pacienta.

Částice o velikosti pouhého 1,5 µm mohou pacientům způsobit neprůchodnost cév, zatímco částice o velikosti 6 µm mohou zablokovat oběh i u zdravého jedince. Částice z plastu,  skla nebo gumy mohou vyvolávat flebitidu a poškozovat další orgány (plíce, játra, ledviny, slezinu). Tímto problémem bývají nejvíce postiženi právě vážně nemocní pacienti.

Kromě dopadů na zdraví pacientů přinášejí komplikace způsobené částicemi zvýšené náklady na léčbu a prodlužuje se doba hospitalizace pacientů ve zdravotnickém zařízení.

Řešením je strategie používání takových  prostředků zdravotnické techniky, které eliminují riziko vzniku částic během přípravy a ředění léčiv. Takovým výrobkem je například jehla se speciálně upraveným (tupým) hrotem Sterican® Mix, jež eliminuje „vykrajování“ pevných částic.

Sterican® Mix je určen pro přípravu a míchání léčiv v nemocničních lékárnách i na všech odděleních. Dalším bezpečnostním prvkem tohoto výrobku je prevence rizika bodného poranění.  

Petr Misař
Produktový specialista divize Hospital Care, společnost B. Braun Medical s.r.o.
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče