Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Stenty Coroflex slaví 10. výročí

3. Prosinec 2009

Stenty Coroflex slaví 10. výročí

Kardiovaskulární onemocnění zůstávají v západním světě stále hlavní příčinou úmrtí.
Ke zprůchodnění zúžených věnčitých cév používají lékaři dilataci balonkovým katetrem a implantaci stentů. První koronární stent byl implantován v roce 1986.

Stent je v podstatě cévní výztuž (vyrobená obvykle z nerezavějící oceli), která roztahuje zúžené krevní cévy a udržuje je dlouhodobě průchodné. Stent Coroflex®, vyráběný koncernem B. Braun, slaví v letošním roce již desáté narozeniny.

Počátek

Požadavek na novou generaci koronárního stentu vzešel z konference „London Stent Summit“, pořádané v červnu 1996. Profesor Ulrich Sigwart (USA), průkopník v oblasti stentů, představil na této konferenci výsledky svých posledních výzkumů, které prokázaly, že tenkostěnné stenty s co nejmenším obsahem kovů méně traumatizují cévní stěnu, a přinášejí tak lepší dlouhodobé výsledky. Bylo proto třeba, aby budoucí stent od koncernu B. Braun byl „co možná nejtenčí a nejflexibilnější“. Aby bylo možné takový výrobek prosadit a zajistit mu pevné místo ve vysoce konkurenčním tržním prostředí, bylo nutné obejít mnohé patenty a nabídnout zákazníkům zvláštní výhody. Zkoušky prvních prototypů, které již nesly typické znaky stentů Coroflex®, zahájil koncern B. Braun již v červenci 1997.

Design

Typický design stentů Coroflex® se vyznačuje zejména flexibilními středovými spoji, které lze volně ohýbat kolem jejich vlastní osy, a stent je tak možné ideálně přizpůsobit geometrii cévy. Osvědčení CE (Conformité Européenne) získal stent v červenci 1998.

Výhody

Stenty Coroflex® přišly na trh v roce 1999. Zásluhou mimořádné flexibility a velmi malého průměru (profilu) se rychle dostaly do pozice všestranných výrobků, které pomáhají vyřešit mnoho problematických situací na řadě katetrizačních pracovišť. B. Braun následně vyvinul stent další generace - model Coroflex® Blue. Ten debutoval v roce 2004 jako jeden z nejtenčích stentů (podle síly stěny) na trhu. V září 2006 byl pak uveden na trh Coroflex® Please, první lékový stent naší společnosti (drug eluting stent = stent uvolňující léky, obvykle s antiproliferačním účinkem). Koncern B. Braun nyní nabízí kompletní sortiment koronárních stentů. V současné době je nejpopulárnějším výrobkem této řady stent Coroflex® Blue, nicméně „originální“ stent Coroflex® se vyrábí dále a v poslední době byl schválen pro použití v Japonsku (březen 2009). To svědčí o mimořádných vlastnostech tohoto výrobku, zejména pokud vezmeme v úvahu jeho krátké působení na trhu.

Fakta & čísla

Již v prvním roce distribuce se prodalo sedmnáct tisíc stentů. Od té doby bylo na celém světě implantováno více než 800 000 stentů Coroflex®. Coroflex® Blue byl s 62 764 prodanými kusy nejlépe prodávaným stentem v Německu v roce 2008. Konstrukce stentů Coroflex® se tak stala základem úspěchu a růstu divize Aesculap - Vascular Systems. Obchodní značka Coroflex® přináší zákazní kům i nadále jedinečný prospěch.  

Coroflex® slaví deset let také v České a Slovenské republice

Deset let v oblasti intervenční kardiologie - v oblasti bouřlivého rozvoje nových technologií a léčebných postupů - je neuvěřitelně dlouhá doba. Přesto existují výrobky, které na trhu stále zůstávají a jsou považovány za dobrý standard. Krátce po uvedení na německý a evropský trh si Coroflex® také v České republice brzy získal velkou oblibu a stal se jedním z nejpoužívanějších kovových koronárních stentů
u nás i na Slovensku. O jeho výjimečnosti a konkurenceschopnosti svědčí právě to, že se stále prodává
i v době, kdy jsou na trhu již pokročilejší kovové stenty, především chromkobaltové. Coroflex® je
v současné době považován za ideální stent pro bifurkační léze, neboť díky svému designu umožňuje snadnou prostupnost katetrů a stentů do postranní větve bifurkační léze. Coroflex® i jeho kobaltochromový následník Coroflex® Blue se staly pro firmu B. Braun značkou kvality i v České
a Slovenské republice. Je skoro symbolické, že zrovna při desetiletém výročí stentu Coroflex® přichází firma B. Braun na trh s dalším ojedinělým stentem Coroflex® Blue Ultra určeným pro ošetření lézí koronárních cév o malém průměru. Nový stent má nejtenčí strut na světě. Více informací o něm najdete v úvodním článku tohoto vydání Braunovin. Značka Coroflex® nastartovala úspěšnou cestu vývoje intervenčních produktů divize Aesculap - Vascular Systems, která toho času vrcholí úspěšným projektem drug eluting balonku (DEB) SeQuent® Please. SeQuent® Please přináší revoluci v léčbě některých koronárních lézí a i v kombinaci se stenty Coroflex® Blue a Coroflex® Blue Ultra bude zajímavou a slibnou novou léčebnou alternativou pro koronární onemocnění. Značka Coroflex® jako symbol kvality bude fungovat i nadále - doufejme nejméně dalších deset let.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory