Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

"Stáže dávají naší práci další užitečný rozměr"

redakce Braunovin

7. Prosinec 2015

Aesculap Akademie

Dialyzační středisko B. Braun Avitum na pražské Bulovce získalo poprvé v historii akreditaci pro pořádání před stáží mladých lékařů v oboru nefrologie.  Před atestační vzdělávací proces už se rozběhl a na svou nefrologickou praxi už tak do medicínského centra Dialog začali docházet první lékaři. Zájem o získání zkušeností právě v Dialogu mají lékaři možná i proto, že absolvovat stáž v B. Braunu přináší možnost srovnání vzdělávání v soukromém a státním sektoru. Stáže probíhají pod vedením hlavního lékaře sítě dialyzačních středisek MUDr. Vladimíra Vojance. 

 

Proč vlastně společnost B. Braun tímto způsobem, tedy prostřednictvím zajišťování stáží s profesionály,  mladé lékaře podporuje?
Firma B. Braun se vzdělávání zdravotníků věnuje dlouhodobě a v mnoha zemích světa. To může nejlépe doložit rozvoj Aesculap Akademie. Pokud naše zařízení splňuje všechny požadavky Ministerstva zdravotnictví na akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání lékařů v oboru nefrologie, byla by škoda o tuto akreditaci nepožádat. Pokud má dané pracoviště akreditaci, může nabídnout odborný rozvoj nejenom externím lékařům, ale také našim kmenovým lékařům, kteří se připravují na atestaci a potřebují si projít požadovaným vzdělávacím programem.

Komu jsou tyto stáže primárně určeny?
Lékařům, kteří se připravují na atestaci z oboru nefrologie, ale také těm, kteří se připravují na atestaci z interního lékařství, kde je měsíční stáž na nefrologii také potřebná.

Kde konkrétně v rámci B. Braun Avitum stáže probíhají?

Na našich pracovištích v ČR, která obdrží akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání. Naše pracoviště v pavilonu B. Braun Dialog již tuto akreditaci obdrželo a v současné chvíli se tak u nás školí jedna lékařka, která se připravuje na atestaci z interního lékařství, a jeden lékař, který tuto atestaci již má a nyní se připravuje na atestaci z nefrologie.

Jak jsou na tom další státy, kde B. Braun působí? Jaká je historie „stáží“ například na Slovensku?
Příprava k atestaci většinou probíhá pouze na klinikách. Například ve Francii je zcela nemožné, aby postgraduální specializační příprava probíhala mimo kliniky. Na Slovensku je situace jiná, velmi jednoduchá. Pokud tam má dané zdravotnické zařízení platnou registraci, tedy povolení k provozu, tak se lékaři doba strávená na tomto pracovišti automaticky započítává do praxe potřebné k atestaci. Nefunguje tam tedy systém akreditovaných pracovišť jako v České republice.

Vytvořila si společnost B. Braun nějaký „plán stáží“, podle kterého se bude řídit?
Ano, tento plán je součástí dokumentů, které se přikládají přímo k žádosti o udělení akreditace. Víme, odkud a kam kráčíme.


Jak stáže fungují v praxi?
Pokud je lékař naším zaměstnancem, funguje to tak, že  se s danou problematikou seznamuje v denní praxi během své práce. Konzultuje se svým školitelem i s kolegy různé stavy u pacientů, plní zadané úkoly. Pokud školenec naším zaměstnancem není, tak je nejdříve nutné sepsat smlouvu, která jasně stanovuje povinnosti a zodpovědnosti pro obě strany, tedy jasný právní rámec, ve kterém se budeme pohybovat.


Jakou práci budou lékaři během své stáže moci zastávat? Pacienti na nefrologii budou asi přece jen zvyklí na svého lékaře, protože se obvykle léčí mnoho let a vídají se s ním pravidelněji.

Těch úkolů je celá řada. Stážisté musí získat praktické zkušenosti z daného oboru. Potřebují určitou dobu, aby byli schopni teoretické znalosti přirozeně uplatňovat v praxi. Lékař po promoci se na atestaci z nefrologie připravuje minimálně 6 let a na pracovišti s akreditací prvního stupně, kterou máme my, potřebuje pracovat minimálně 3 roky.

Co se týče kontaktu s pacienty, nejde jen o ty dialyzované, kteří chodí pravidelně do dialyzačního programu. Máme tady také akutní pacienty, rozsáhlou nefrologickou ambulanci, kde je v evidenci téměř 4 tisíce osob s různými onemocněními. Dále zde zastáváme kompletní konziliární činnost v oboru nefrologie pro celou nemocnici, tedy pro všechny hospitalizované pacienty, kteří mají renální poruchu.

Bude stáž ukončena nějakým certifikátem či osvědčením? Co je účelem stáže?

Potvrzení o průběhu stáže, případně o provedených výkonech, se vydává do „indexu“ daného školence. Tento index lékař dostává již v době, kdy je zapsán do přípravy na daný obor.
Účelem stáže je získat v oboru potřebné znalosti a zkušenosti tak, aby lékař mohl samostatně pracovat.
Jak se potenciální stážisté dozvědí o možnosti učit se právě od odborníků ve společnosti B. Braun? Navázali jste již spolupráci s některou vysokou školu nebo nemocnicí?

Naše pracoviště by mělo být uvedeno mezi akreditovanými pracovišti na stránkách Ministerstva zdravotnictví. O možnosti stáže se potenciální zájemci mohou dozvědět i z našich webových stránek. Smluvní spolupráci s vysokými školami nebo nemocnicemi jsme nenavázali, jistě se tomu ale nevyhýbáme.

Co musí zájemce udělat pro to, aby se na stáž mohl přihlásit?

Nejlépe se obrátit na konkrétního primáře. Po dohodě s ním pak již následné administrativní úkony probíhají přes naše právní a personální oddělení. Vždy je tady k dispozici někdo, kdo mu poradí s dalším krokem.

Máte z toho, že budete moci mladým kolegům předat své cenné zkušenosti, radost?
Radost mám velkou a to z jednoho prostého důvodu. Dává to totiž naší práci další užitečný rozměr.

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník