Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Správná péče o permanentní katetry jako prevence nežádoucích onemocnění

14. Prosinec 2011

Správná péče o permanentní katetry jako prevence nežádoucích onemocnění

Ve slavné historické budově Royal College of Surgeons v Londýně se dne 18. října 2011 konala již v pořadí pátá konference věnovaná péči o močové katetry - Urinary Catheter Care Masterclass - jejímž organizátorem byla Aesculap Akademie United Kingdom.

Hlavním tématem byla tradičně péče o permanentní močové katetry, letos poprvé však bylo toto téma rozšířeno o problematiku intermitentní močové katetrizace. Specialisté z řad sester a lékařů z Velké Británie přednesli své příspěvky s nejnovějšími poznatky týkajícími se péče o močové katetry a také představili aktualizované guidlines.

Ve Velké Británii je obecně této problematice věnována velká pozornost. Je to díky vysokému výskytu nozokomiálních infekcí během hospitalizace pacientů a různým nežádoucím příznakům u nemocných souvisejících se zavedením permanentních katetrů. Posledním trendem je snižování použití této metody a snaha o využití jiných indikovaných metod derivace moče. Léčba komplikací, zvláště infekce, je totiž několikanásobně dražší než prevence. V této praxi se významně osvědčilo využití proplachových roztoků Uro-Tainer® s obsahem 0,9% roztoku NaCl nebo G soluce.

Dále byly probrány právní, psychologické a sexuální aspekty používání močových katetrů, a to jak z pohledu pacientů, tak i zdravotnického personálu. Program byl zakončen přehlednou přednáškou o neurologických onemocněních močového měchýře z pohledu uroneurologa.

Možnost  poprvé se zúčastnit tohoto setkání byla pro nás velkým přínosem. V České a Slovenské republice jsou totiž v péči o pacienty s permanentními močovými katetry stále velké rezervy. Řada těchto nemocných má recidivující infekce močových cest či problémy s průchodností katetrů pro inkrustace vápenných solí a jsou nuceni docházet k lékaři na časté výměny katetru. A právě prevence s využitím proplachových roztoků se ukazuje jako daleko účinnější a ekonomicky méně náročnější varianta, nehledě na to, že se významně snižuje procento výskytu nežádoucích příznaků.

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.
manažer divize OPM
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče