Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Spotřeba šicích materiálů nyní s programem MARY o 20% nižší

29. Říjen 2012

Spotřeba šicích materiálů nyní s programem MARY o 20% nižší

Ke správě a evidenci spotřeby šicích materiálů byl za aktivní účasti společnosti B. Braun vyvinut speciální počítačový program MARY (Magic of Racionality). Je prvním softwarovým produktem uváděným na náš trh komplexně se zabývajícím problematikou používání šicích materiálů ve zdravotnictví.

Hlavním úkolem informačního systému MARY je řešení tří základních oblastí:

  • přesná evidence spotřeby šicích materiálů na pacienta;
  • řízení skladového hospodářství šicích materiálů;
  • statistika a ekonomická analýza.

Jedním ze zdravotnických zařízení, kde byl tento program uveden do praxe, je nemocnice v Jindřichově Hradci. Oslovili jsme čtyři vedoucí pracovníky s otázkou, jaké jsou jejich první zkušenosti z praxe, co jim program umožňuje a jaké změny v jejich práci přineslo používání tohoto programu.

 

Primář centrálních operačních sálů MUDr. Michal CihlaPrimář centrálních operačních sálů MUDr. Michal CihlaPrimář Centrálních operačních sálů
MUDr. Michal Cihla:

Program Mary používáme na centrálních operačních sálech jindřichohradecké nemocnice tři měsíce. Instalaci programu nám usnadnilo hardwarové vybavení centrálních sálů. Operační sály jsou vybaveny deskovými počítači s bezdrátovým připojením k nemocničnímu informačnímu systému a prohlížeči RTG snímků. Počítače jsme tedy dovybavili pouze čtečkami čárových kódů. Po zaškolení, které trvalo jeden operační den, jsme program začali používat.

Program Mary nám umožňuje sledovat veškerá data. Vzhledem k tomu, že je založen na vkládání informací o čase, osobách, materiálu a typech výkonů, lze sledovat nejrůznější statistické údaje. Z uživatelského pohledu je celkem snadné tato data získat.

Program také sleduje množství šicího materiálu ve skladu a na jednotlivých sálech včetně expiračních dob. Tím nám umožňuje optimálně objednávat šití, nevytvářet zbytečné zásoby a vyvarovat se expiraci.

Také zaznamenává spotřebu šicího materiálu v časových obdobích a umožňuje nám sledovat náklady v čase a vytvořit si i představu o pravděpodobných ročních nákladech. Vede celkovou spotřebu, včetně jednotlivých typů šití, které se používají při různých operačních výkonech. Zaznamenává i spotřebu šití jednotlivých operatérů při operacích. My jsme tak získali představu o nákladech na šicí materiály použité při jednotlivých operacích, ale i o nákladech jednotlivých operatérů. Výsledky těchto přehledů pak můžeme porovnat.

Po uplynutí několika měsíců chceme získané údaje zpracovat a chtěli bychom vytvořit standardy použití šicího materiálu u nejběžnějších elektivních výkonů.

Šicí materiál a jeho spotřeba představují v rozpočtu operačních sálů významnou položku. Věříme, že nám program Mary umožní najít cestu, jak zlepšit hospodaření s šicím materiálem, a tím i ušetřit.

 

Staniční sestra Centrálních operačních sálů Lenka Beránková za perioperační sestryStaniční sestra Centrálních operačních sálů Lenka Beránková za perioperační sestry

Staniční sestra Centrálních operačních sálů Lenka Beránková za perioperační sestry:

Musím říci, že úplně na začátku jsme měli ze zavedení MARY trochu obavy, a to konkrétně z toho, že „obíhající sestra“ bude mít s tímto programem práci navíc. Před začátkem operace zadává do programu osobní údaje pacienta, typ operačního výkonu a poté během operace načítá jednotlivá použitá balení šití. Asi po dvou týdnech jsme zjistili, že obavy byly zbytečné. Zadání dat do počítače je otázka jedné či dvou minut a načtení balení „obíhající sestru“ nijak nezdrží.

Co nám však stále činí obtíže, je seznam operačních výkonů. Zkusili jsme jej převzít z číselníku výkonů pojišťovny, to se ale neosvědčilo, neboť hledání výkonu ve stovkách položek a navíc názvů, které na oddělení běžně nepoužíváme, je komplikované. Doporučujeme sestavit si vlastní seznam používaných výkonů nebo seznam používaný na sálech do programu vložit.

   

Primář Chirurgického oddělení MUDr. Jan Kelbl Primář Chirurgického oddělení MUDr. Jan Kelbl Primář Chirurgického oddělení MUDr. Jan Kelbl:

Mary je v provozu od dubna letošního roku. Na otázku, co nám tento program přinesl v praxi, musím opovědět parafrází, že „Něco na té Mary je.“ Systém vede k možnosti standardizace šicího materiálu ve vztahu k typu a počtu jednotlivých operací.

Spotřeba šicího materiálu přestává být anonymní, u každé významnější odchylky lze od operatéra žádat zdůvodnění vyšší spotřeby.

Jako primář chirurgie na systému nejvíce oceňuji výše zmíněné možnosti a také to, že lze očekávat větší úspory při zachování kvality, tzn. efektivní snížení nákladů na jednotlivé operace.

Ing. Marcela Hovorková,
vedoucí ekonomického oddělení:

I přestože je software MARY provozován teprve tři měsíce, podle spotřeby šicích materiálů již lze vyhodnotit jeho přínos. Z dostupných informací můžeme vyvodit, že se průměrné náklady vynaložené za šicí materiály od doby zavedení tohoto softwaru snížily o dvacet procent. To je i vzhledem k nízkým platbám od zdravotních pojišťoven další krok ke zefektivnění hospodaření nemocnice, který je součástí úsporných opatření směřujících  k vyrovnanému hospodářskému výsledku. Přesnější hodnoty budeme znát až na konci roku po delší době používání, ale předpokládáme, že procento úspory bude ještě větší. 

Marie Musilová
divize Aesculap
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je v poslední době velmi diskutovaným tématem. Z odborných studií je prokázáno, že výskyt SSI tvoří 38%1 všech infekcí v nemocničním prostředí a rozvine se až u 5 % podstupujících chirurgický zákrok.2 Tvoří tak jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).3

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory