Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Společnost B. Braun oslavila Světový den stomiků

14. Říjen 2009

Společnost B. Braun oslavila Světový den stomiků

Společnost B. Braun přivítala 3. října v prostorách prodejny zdravotnických potřeb Zelená hvězda Praha na Dni otevřených dveří, konaném u příležitosti Světového dne stomiků, velkou řadu stomických pacientů.

Sváteční sobotní dopoledne proběhlo společně se stomasestrou Bc. Ivou Otradovcovou z Ústřední vojenské nemocnice Praha, předsedkyní FIT ILCO ČR Ing. Marií Ředinovou a kolegyněmi ze Zelené hvězdy Praha v čele s Mgr. Jolanou Jislovou.

V tak hojném počtu jsme se sešly proto, abychom mohly zodpovědět dotazy příchozích stomiků. Diskutovaly jsme o krásách a starostech našich životů, vysvětlovaly jsme rozdíly u jednotlivých systémů pomůcek a nezapomněly jsme ani na jejich výhody pro stávající či budoucí uživatele. Přítomná stomická sestra poskytla cenné postřehy, praktické rady a pozitivní myšlenky ze stomické poradny, za které jí moc děkujeme.

Do prodejny zdravotnických pomůcek, která byla v sobotu mimořádně otevřená, se vmísili i běžní zákazníci. Společně jsme je vyzpovídaly a ověřily si, zda znají pojem stomie, stomik, život
s vývodem… Neznali. A my si zase uvědomily, že setkání se stomiky není a ještě pár let nebude dost, že je potřeba informovat nejen odbornou, ale především laickou veřejnost o závažnosti této problematiky.

Všichni přítomní se nechali vtáhnout do diskuze a odcházeli bohatší o poznání, s jakými potížemi se musejí někteří lidé vyrovnávat, a že i přesto vedou plnohodnotný život.

Společně jsme si pochutnali na výborném občerstvení, které Zelená hvězda připravila, a ve volném časovém prostoru jsme navíc všechny návštěvníky seznámily s charitativním projektem společnosti B. Braun Úsměv pro život (www.usmevprozivot.cz).

Přejeme všem stomickým pacientům, jejich rodinným příslušníkům i stomasestrám krásný podzim
a hlavně zdraví a optimismus. Těšíme se na další setkání a na další Světový den stomiků, který bude
v roce 2012.

V průběhu sobotního dopoledne jsme využili přítomnosti zkušené stomické sestry Bc. Ivy Otradovcové z Ústřední vojenské nemocnice v Praze a pohovořili si s ní o Světovém dni stomiků.

Paní bakalářko, mohla byste nám říci, jak jste oslavila Světový den stomiků?

Tento významný den jsem strávila po boku obchodních zástupců společnosti B. Braun a Zelené hvězdy přímo v zázemí prodejny a výdejny zdravotnických potřeb Zelená hvězda v Nuslích, kde jsme očekávali příchod stomiků.

Proč jste si vybrala pro tento den právě zázemí Zelené hvězdy?

Váhala jsem, zda se zúčastnit rekondičních pobytů, nebo využít nabídky a navštívit Zelenou hvězdu. Nakonec jsme zvolila zázemí zdravotnických potřeb, kde jsou k dispozici nejen všechny potřebné stomické pomůcky, ale i diskrétní kabinka se zrcadlem či koupelna s toaletou. Stomik při výběru nové pomůcky nebo při konzultaci se stomickou sestrou potřebuje především soukromí a klid.

Myslíte si, že zástupci firem věnují stomikům dostatečnou pozornost?

Upřímně a otevřeně si dovoluji říci, že ano. Stomici jsou firmami hýčkáni více než jiné skupiny pacientů a zástupci všech firem pravidelně navštěvují setkání ILCO klubů či rekondičních pobytů. Pokud se stomik obrátí
na zelenou linku 800 331 131 ohledně pomůcek či komplikací, odpoví mu přímo zástupce firmy či dodavatel pomůcek. Ti pak k další konzultaci mohou ještě kontaktovat stomické sestry. Určitě bych chtěla pochválit Stomické listy, které přinášejí řadu užitečných informací, nebo sympozium v Hrotovicích, jenž opět ukázalo na nezbytnost komunikace mezi setrou a lékařem jako základní pilíř péče o pacienta.

Je něco, co vám při oslavě Světového dne stomiků chybělo?

Ano, pozornost médií a našich zákonodárců. Zástupci odborných společností, VZP a firem se
v průběhu loňského roku opakovaně sešli nad problematikou stomických pomůcek a jejich úhrad zdravotními pojišťovnami. Jednalo se o nutnosti mít k dispozici širokou a pestrou škálu stomických pomůcek, protože každá stomie vyžaduje svoji konkrétní pomůcku v podobě jednodílného, dvoudílného či adhezivního systému.

Děkuji Vám za rozhovor.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče