Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Spojujeme příjemné s užitečným, říká přednášející prvního ranhojičského semináře

16. Červenec 2015

Spojujeme příjemné s užitečným, říká přednášející prvního ranhojičského semináře

Kromě získávání nových zkušeností v oblasti problematiky hojení chronických ran účastnice objevovaly kouzlo okolní přírody a historických památek

Koncem května letošního roku se konal první dvoudenní odborný seminář „Specifika hojení ran“. Účast byla hojná jak z řad sester, tak i lékařek. Seminář byl zaměřený na témata Úvod do hojení ran a diskuze nad zkušenostmi z praxe, která perfektně odprezentovala MUDr. Kateřina Stehlíková (Poradna pro hojení chronických ran, Poliklinika RAVAK, Příbram). Dále jsme se věnovali problematice dekubitů, v podobě kazuistik a workshopů. Toto téma excelentně připravila Bc. Ivana Witová (FN Plzeň) a na závěr jsme měli možnost probrat zkušenosti Mgr. Markéty Koutné (VFN KARIM), která připravila působivý přednáškový blok na téma Argogen v ambulantní péči. O prvních dojmech ze semináře nám řekly pár slov obě přednášející.

MUDr. Kateřina Stehlíková
Od roku 2003 působí na chirurgickém oddělení zprvu NsP Příbram, dále Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Od roku 2008 jako lékařka Záchranné služby Středočeského kraje, stanoviště Příbram. V roce 2011 zahájila své působení na chirurgické ambulanci, v mammární poradně, poradně pro hojení chronických ran v Poliklinice RAVAK Příbram.
Mgr. Markéta Koutná
Mgr. Koutná má také bohaté zkušenosti z oblasti hojení ran.  Od roku 1977 pracuje jako zdravotní sestra na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ( KARIM) ve Všeobecné fakultní nemocnici na Praze 2, kde o 1998 působí i jako hlavní konzultantka pro hojení ran. Od roku 2011 také pracuje na Interním oddělení Strahov, který je součástí VFN. na Ambulanci  hojení ran.

MUDr. Kateřina Stehlíková

Jaký je váš dojem z akce?
Akce byla dle mého názoru více než vydařená. Spojili jsme "příjemné s užitečným", kdy jsme se v krásném prostředí Vysočiny mohli věnovat úžasně široké problematice hojení chronických ran, získávat další a nové zkušenosti od kolegů z celé republiky a zároveň kouzlo okolní přírody a historických památek ( navštívili jsme zámek Žleby ) působilo jako balzám na tělo i duši.

Co se vám nejvíce líbilo?
Sehraný team mladých kolegyň - obchodních zástupkyň pořádající firmy a jejich nadšení pro práci, jejich zájem o danou problematiku a snaha všem vyhovět a zařídit pestrý program celé akce, jak po odborné, tak po kulturní stránce.
 

Dozvěděla jste se i vy něco nového?
Jistě, je dobré poslechnout si názory na dané téma i od kolegů z jiných pracovišť a porovnávat možnosti jak terapeutické ( samozřejmě dle pravidel lege artis postupu ), diagnostické, tak ekonomické. Osobně mě zaujal z produktové řady vaší firmy přípravek Argogen, který ráda více uvedu do běžné klinické praxe - nejen na ošetření např. okolí ran s oversekrecí, ale i k léčbě postradiačních inframammárních rhagád či jiných obtíží.

Přijmete naše pozvání pro příští ročník?
Pokud aktuální situace dovolí a bude to jen trochu možné, tak velice ráda, děkuji a už teď se těším na další ročník akce.

Myslíte si, že má smysl pořádat akce tohoto typu?
Je to krásná ukázka toho, jak se lze vzdělávat v příjemném a milém prostředí nenásilnou formou a jak lze formálně, ale zejména zcela neformálně o dané problematice diskutovat bez bázně a hany. Vždyť pro zdravotníky vzdělávání nikdy nekončí a je ne nadarmo nazýváno celoživotním.

 

 

Mgr. Markéta Koutná

Jaký je Váš osobní dojem z akce, kterou jsme připravily?

 Jednoznačně snaha pořadatelů, aby se účastníci cítili co nejlépe a aby si účastníci co nejvíce odpočinuli z pracovních povinností. Vnímala jsem to jako ohodnocení účastníků za jejich práci.

Co se vám nejvíce líbilo?

Já už moc neumím odpočívat, a tak jsem nejvíce hodnotila možnost získání nových informací, konkrétně od kolegyně z Plzně. To souvisí i z následující otázkou. Bohužel, jsem se nezúčastnila pátečního odpoledne firemní prezentace a tam jsem určitě mohla získat další zkušenosti. Proto nemohu na tuto otázku dostatečně odpovědět.

Dozvěděla jste se i Vy něco nového?

Věřím, že pokud bych se zúčastnila firemní prezentace, získala bych další informace.

Přijmete naše pozvání pro příští ročník?

Určitě, velice ráda

Myslíte si, že má smysl pořádat akce tohoto typu?

Ano, ale preferuji plánovanou diskuzi k tématu více kolegyň. Nemusí to být přednášky, ale sdělení zkušeností, kazuistiky na základě několika předem daných témat.

Bc. Nela Švitorková
divize OPM - péče o rány
Mgr. Kateřina Linhartová
divize OPM - péče o rány
Jana Formánková, DiS.
divize OPM - péče o rány
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V současné době celosvětově narůstá mikrobiální rezistence vůči antibiotikům, a proto se Světová zdravotnická organizace (WHO) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) mnohem častěji zabývají prevencí infekcí spojených se zdravotní péčí a tím i předcházení komplikací. Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) mohou způsobovat rozsáhlé pooperační komplikace a tvoří jeden z nejvýznamnějších podílů infekcí spojených se zdravotní péčí (HCAI).

26.06.2019
Aktuality z B. Braun

Dekubity stále považuji za velké téma. Nejdůležitější je prevence, komunikace s klienty a odborná diskuse o tom, jak se co nejlépe o již vzniklý problém postarat. V Centru Paraple klienty učíme dbát o své tělo a nepodceňovat ani malé kožní defekty či zarudnutí kůže v často namáhaných oblastech.

11.10.2016
Péče o rány