Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Soutěž Na hygienu rukou s vtipem má své vítěze

11. Červenec 2011

Soutěž Na hygienu rukou s vtipem má své vítěze

U příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlásila společnost B. Braun soutěž pro nemocniční a zdravotnická zařízení po celé České republice, jejímž cílem bylo zaujmout širokou i odbornou veřejnost netradičním pojetím hygieny rukou.

Účastníci soutěže s příznačným názvem Na hygienu rukou s vtipem přispěli do soutěže celou řadou kreativních a vtipně zpracovaných soutěžních příspěvků. Z veřejného hlasování nakonec vzešly dva vítězné týmy.

V kategorii FOTOSTORY zvítězila Novorozenecká jednotka intenzivní péče Nemocnice Jihlava
a v kategorii VIDEO získala hlavní cenu Masarykova nemocnice Ústí nad Labem. Vítězné týmy si odnesly šeky na 10 000 korun.

Zástupkyně vítěze kategorie Video z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem přebírá šekSoutěž zaujala velké množství zdravotníků, kteří svými nápady
a aktivním přístupem zvýšili povědomí o důležitosti hygieny rukou
u odborné veřejnosti. I přesto, že se na hygienu ve zdravotnických zařízeních kladou čím dál tím větší nároky, bývá právě hygiena rukou tou nejčastěji opomíjenou. Přitom nesprávně prováděná hygiena rukou je jednou z příčin rozšiřování nozokomiálních nákaz, které jsou všudypřítomným strašákem zdravotnických zařízení po celém světě.

Společnost B. Braun se každým rokem aktivně podílí na Světovém dni hygieny rukou a s ohledem na neustálé zvyšování bezpečnostních standardů ve zdravotnictví bude i nadále podporovat osvětovou a edukační činnost v českých a slovenských zdravotnických zařízeních.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Provádět monitoring hygieny rukou formou pozorování je velmi nákladné, zdlouhavé a neefektivní. Řešení přináší monitorovací systém NosoEx od společnosti B. Braun. Systém je založen na automatickém získávání, zpracování a přenosu dat, aniž by vyžadoval přímé sledování dalším pracovníkem. 

14.10.2021
Servis

Uplynulý rok nás přiměl ještě více uvažovat nad dezinfekcí rukou a přístupu k hygieně. Víc než kdy jindy jsme si ve zdravotnickém prostředí začali uvědomovat, že mezi používanými přípravky jsou velké rozdíly, co se týče účinnosti, i citlivosti k pokožce rukou.

26.08.2021