Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Soutěž Na hygienu rukou s vtipem má své vítěze

11. Červenec 2011

Soutěž Na hygienu rukou s vtipem má své vítěze

U příležitosti Světového dne hygieny rukou vyhlásila společnost B. Braun soutěž pro nemocniční a zdravotnická zařízení po celé České republice, jejímž cílem bylo zaujmout širokou i odbornou veřejnost netradičním pojetím hygieny rukou.

Účastníci soutěže s příznačným názvem Na hygienu rukou s vtipem přispěli do soutěže celou řadou kreativních a vtipně zpracovaných soutěžních příspěvků. Z veřejného hlasování nakonec vzešly dva vítězné týmy.

V kategorii FOTOSTORY zvítězila Novorozenecká jednotka intenzivní péče Nemocnice Jihlava
a v kategorii VIDEO získala hlavní cenu Masarykova nemocnice Ústí nad Labem. Vítězné týmy si odnesly šeky na 10 000 korun.

Zástupkyně vítěze kategorie Video z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem přebírá šekSoutěž zaujala velké množství zdravotníků, kteří svými nápady
a aktivním přístupem zvýšili povědomí o důležitosti hygieny rukou
u odborné veřejnosti. I přesto, že se na hygienu ve zdravotnických zařízeních kladou čím dál tím větší nároky, bývá právě hygiena rukou tou nejčastěji opomíjenou. Přitom nesprávně prováděná hygiena rukou je jednou z příčin rozšiřování nozokomiálních nákaz, které jsou všudypřítomným strašákem zdravotnických zařízení po celém světě.

Společnost B. Braun se každým rokem aktivně podílí na Světovém dni hygieny rukou a s ohledem na neustálé zvyšování bezpečnostních standardů ve zdravotnictví bude i nadále podporovat osvětovou a edukační činnost v českých a slovenských zdravotnických zařízeních.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

 Mgr. Tomáš Glac popisuje zkušenosti se zavedením standardů pro bezpečnou uzavřenou infuzní linku ve Fakultní nemocnici Ostrava.

09.07.2015
Infuzní terapie

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče