Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Slováci budú mať kvalitnejšiu dialyzačnú liečbu

Ing. Lucie Kocourková

15. říjen 2010

Vďaka úzkej spolupráci medzi Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun a Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vznikla jedinečná trojdňová škola pre sestry na dialýzach. V Nefrodialyzačnom centre a Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine sa začala unikátna trojdňová Martinská ošetrovateľská škola určená sestrám z dialyzačných pracovísk na Slovensku.

Jej cieľom je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti zdravotných sestier v oblasti nefrológie, cievnych prístupov, ošetrovateľskej starostlivosti a komunikácie s pacientmi. Úspešní absolventi získajú certifikát, ako aj 16 kreditných bodov, ktoré sa započítavajú do systému celoživotného vzdelávania sestier.

„Ošetrovateľská starostlivosť sestier na nefrologických oddeleniach zahŕňa veľmi špecifické činnosti a ponuka vzdelávacích aktivít v tejto oblasti v rámci Slovenska je, žiaľ, veľmi obmedzená. Doteraz si mohli sestry vybrať z dvoch možností - buď ročné špecializované štúdium, alebo krátke jednorazové semináre určené úzkemu okruhu záujemkýň. Kurz organizovaný Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun tak vďaka svojej dostupnosti a komplexnej koncepcii, zapadajúcej do systému celoživotného vzdelávania sestier, vyplnil prázdne miesto na trhu vzdelávania a je celkom obsadený,“ uvádza
Mgr. Jana Hičíková, lektorka martinského ošetrovateľského kurzu.

„Organizovaním nefrologického kurzu chceme dosiahnuť vyššiu odbornosť zdravotných sestier
a následne zlepšiť kvalitu zdravotníckej starostlivosti v dialyzačných strediskách na Slovensku. Vďaka profesionálnemu zázemiu Aesculap Akadémie a dlhoročným skúsenostiam z vlastných dialyzačných stredísk zabezpečíme poslucháčom vysoký štandard výučby a oboznámime ich s najnovšími trendmi dialyzačnej starostlivosti, ktoré budú môcť využívať na svojich pracoviskách,“ hovorí konateľ spoločnosti B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek.

Počas troch dní účastníci kurzu absolvujú pod vedením siedmich lektorov spolu 22 vyučovacích hodín. Šestnásťhodinová teoretická časť obsiahne rôzne témy počnúc hemodialyzačnými technológiami
a komplikáciami dialyzačnej liečby cez cievne prístupy a ošetrovateľskú diagnostiku až po edukáciu pacienta a ošetrovateľskú dokumentáciu. Následne si účastníci vyskúšajú získané vedomosti na praktických cvičeniach, pri ktorých sa bude veľký doraz klásť na zdokonalenie komunikačných schopností. Kurz uzatvára záverečný test. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam z kurzu, ako aj otestovaniu vedomostí pri praktických cvičeniach budú sestry môcť poskytnúť pacientom na dialýze čoraz profesionálnejšie služby.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník