Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slováci budú mať kvalitnejšiu dialyzačnú liečbu

15. Říjen 2010

Slováci budú mať kvalitnejšiu dialyzačnú liečbu

Vďaka úzkej spolupráci medzi Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun a Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vznikla jedinečná trojdňová škola pre sestry na dialýzach. V Nefrodialyzačnom centre a Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine sa začala unikátna trojdňová Martinská ošetrovateľská škola určená sestrám z dialyzačných pracovísk na Slovensku.

Jej cieľom je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti zdravotných sestier v oblasti nefrológie, cievnych prístupov, ošetrovateľskej starostlivosti a komunikácie s pacientmi. Úspešní absolventi získajú certifikát, ako aj 16 kreditných bodov, ktoré sa započítavajú do systému celoživotného vzdelávania sestier.

„Ošetrovateľská starostlivosť sestier na nefrologických oddeleniach zahŕňa veľmi špecifické činnosti a ponuka vzdelávacích aktivít v tejto oblasti v rámci Slovenska je, žiaľ, veľmi obmedzená. Doteraz si mohli sestry vybrať z dvoch možností - buď ročné špecializované štúdium, alebo krátke jednorazové semináre určené úzkemu okruhu záujemkýň. Kurz organizovaný Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun tak vďaka svojej dostupnosti a komplexnej koncepcii, zapadajúcej do systému celoživotného vzdelávania sestier, vyplnil prázdne miesto na trhu vzdelávania a je celkom obsadený,“ uvádza
Mgr. Jana Hičíková, lektorka martinského ošetrovateľského kurzu.

„Organizovaním nefrologického kurzu chceme dosiahnuť vyššiu odbornosť zdravotných sestier
a následne zlepšiť kvalitu zdravotníckej starostlivosti v dialyzačných strediskách na Slovensku. Vďaka profesionálnemu zázemiu Aesculap Akadémie a dlhoročným skúsenostiam z vlastných dialyzačných stredísk zabezpečíme poslucháčom vysoký štandard výučby a oboznámime ich s najnovšími trendmi dialyzačnej starostlivosti, ktoré budú môcť využívať na svojich pracoviskách,“ hovorí konateľ spoločnosti B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek.

Počas troch dní účastníci kurzu absolvujú pod vedením siedmich lektorov spolu 22 vyučovacích hodín. Šestnásťhodinová teoretická časť obsiahne rôzne témy počnúc hemodialyzačnými technológiami
a komplikáciami dialyzačnej liečby cez cievne prístupy a ošetrovateľskú diagnostiku až po edukáciu pacienta a ošetrovateľskú dokumentáciu. Následne si účastníci vyskúšajú získané vedomosti na praktických cvičeniach, pri ktorých sa bude veľký doraz klásť na zdokonalenie komunikačných schopností. Kurz uzatvára záverečný test. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam z kurzu, ako aj otestovaniu vedomostí pri praktických cvičeniach budú sestry môcť poskytnúť pacientom na dialýze čoraz profesionálnejšie služby.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun