Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slováci budú mať kvalitnejšiu dialyzačnú liečbu

15. Říjen 2010

Slováci budú mať kvalitnejšiu dialyzačnú liečbu

Vďaka úzkej spolupráci medzi Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun a Ústavom ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine vznikla jedinečná trojdňová škola pre sestry na dialýzach. V Nefrodialyzačnom centre a Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine sa začala unikátna trojdňová Martinská ošetrovateľská škola určená sestrám z dialyzačných pracovísk na Slovensku.

Jej cieľom je rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti zdravotných sestier v oblasti nefrológie, cievnych prístupov, ošetrovateľskej starostlivosti a komunikácie s pacientmi. Úspešní absolventi získajú certifikát, ako aj 16 kreditných bodov, ktoré sa započítavajú do systému celoživotného vzdelávania sestier.

„Ošetrovateľská starostlivosť sestier na nefrologických oddeleniach zahŕňa veľmi špecifické činnosti a ponuka vzdelávacích aktivít v tejto oblasti v rámci Slovenska je, žiaľ, veľmi obmedzená. Doteraz si mohli sestry vybrať z dvoch možností - buď ročné špecializované štúdium, alebo krátke jednorazové semináre určené úzkemu okruhu záujemkýň. Kurz organizovaný Aesculap Akadémiou skupiny B. Braun tak vďaka svojej dostupnosti a komplexnej koncepcii, zapadajúcej do systému celoživotného vzdelávania sestier, vyplnil prázdne miesto na trhu vzdelávania a je celkom obsadený,“ uvádza
Mgr. Jana Hičíková, lektorka martinského ošetrovateľského kurzu.

„Organizovaním nefrologického kurzu chceme dosiahnuť vyššiu odbornosť zdravotných sestier
a následne zlepšiť kvalitu zdravotníckej starostlivosti v dialyzačných strediskách na Slovensku. Vďaka profesionálnemu zázemiu Aesculap Akadémie a dlhoročným skúsenostiam z vlastných dialyzačných stredísk zabezpečíme poslucháčom vysoký štandard výučby a oboznámime ich s najnovšími trendmi dialyzačnej starostlivosti, ktoré budú môcť využívať na svojich pracoviskách,“ hovorí konateľ spoločnosti B. Braun Avitum, MUDr. Martin Kuncek.

Počas troch dní účastníci kurzu absolvujú pod vedením siedmich lektorov spolu 22 vyučovacích hodín. Šestnásťhodinová teoretická časť obsiahne rôzne témy počnúc hemodialyzačnými technológiami
a komplikáciami dialyzačnej liečby cez cievne prístupy a ošetrovateľskú diagnostiku až po edukáciu pacienta a ošetrovateľskú dokumentáciu. Následne si účastníci vyskúšajú získané vedomosti na praktických cvičeniach, pri ktorých sa bude veľký doraz klásť na zdokonalenie komunikačných schopností. Kurz uzatvára záverečný test. Vďaka nadobudnutým skúsenostiam z kurzu, ako aj otestovaniu vedomostí pri praktických cvičeniach budú sestry môcť poskytnúť pacientom na dialýze čoraz profesionálnejšie služby.

Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

Ačkoliv počet transplantovaných ledvin v roce 2020 klesl v ČR kvůli pandemii koronaviru zhruba o 10 %, Dialyzační středisko B. Braun Avitum v Teplicích hlásí mimořádná čísla. Loni se podařilo v Teplicích připravit a v IKEM následně transplantovat 8 pacientů. „Musím poděkovat jak odvážným pacientům, tak důslednému personálu, že se nenechali Covidem zastavit. Je to nadprůměrný výsledek, který v první řadě zvedá kvalitu života našich pacientů,“ komentuje počet transplantací MUDr. František Švára, vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích.

09.03.2021
Nefrologie