Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Slavnostní otevření nového dialyzačního střediska v Bratislavě

25. Březen 2009

Slavnostní otevření nového dialyzačního střediska v Bratislavě

12. března 2009 bylo slavnostně otevřeno nové dialyzační středisko sítě B. Braun Avitum v Bratislavě. Otevření nového dialyzačního střediska bylo společně se Světovým dnem ledvin završeno slavnostním benefičním večerem.

12. března 2009 - při příležitosti Světového dne ledvin 2009 - bylo slavnostně otevřeno nové dialyzační středisko sítě B. Braun Avitum v Bratislavě.

Budova nového dialyzačního střediska v BratislavěBudova nového dialyzačního střediska v BratislavěPo letech strávených v již nevyhovujících prostorách polikliniky na Tehelné ulici tak dostávají pacienti a personál bratislavského střediska krásné reprezentativní prostory vybavené nejmodernějšími technologiemi. Nová budova v centru města byla postavena v rekordním čase šesti měsíců a celkové investice si vyžádaly 2.000.000 Eur.

Špičkové dialyzační ošetření pro přibližně 70 pacientů bude v moderním dialyzačním středisku zabezpečovat 6 lékařů a 13 zdravotních sester, a to za pomoci 18 dialyzačních monitorů Dialog Plus.

primátor Bratislavy Andrej ĎurkovskýPrimátor Bratislavy Andrej Ďurkovský při slavnostním proslovuVe dvou podlažích na celkové ploše 800 m2 naleznou komfortní zázemí nejen nefrologičtí pacienti, ale také personál.

O významu nového dialyzačního střediska pro Bratislavu svědčí fakt, že záštitu nad celou akcí převzal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. Za mimořádného zájmu slovenských médií zahájil společně s jednatelem B. Braun Avitum Martinem Kunckem provoz střediska symbolickým přestřižením pásky.

Otevření nového dialyzačního střediska bylo společně se Světovým dnem ledvin završeno slavnostním benefičním večerem v prostorách staré budovy Slovenské národní rady.

Slavnostní přestřihnutí páskySlavnostní přestřihnutí páskyVýtěžek benefiční sbírky byl společností B. Braun Avitum navýšen na trojnásobek a předán Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných chorých, ich rodinných príslušníkov a priateľov dialýzy (SDaT).

redakce Braunovin

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu dialýzu ukončit a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat. Pacienti docházejí na dialyzační středisko třikrát týdně na 4–5 hodin. Jedna z otázek tedy byla, zda by pacient preferoval omezení počtu dialýz za cenu eventuálního zkrácení života, například o půl roku.  

 

12.11.2018
Dialyzační technika

Dialyzační středisko Bulovka vzniklo v roce 1993 jako první nestátní hemodialyzační zařízení v Praze na Jižním Městě a od roku 1997 odborně rozšířilo na 12 let Nemocnici Na Bulovce.

09.11.2018
Dialyzační technika

Výsledky multicentrických studií poukázaly na fakt, že kvalita vody pro dialýzu představuje zásadní riziko vzhledem k prokázanému vztahu mezi kontaminací vody a morbiditou. Společnost Lauer, která je součástí skupiny B. Braun, vyvinula nový systém úpravy vody označovaný jako Aquabase.

10.10.2016
Dialyzační technika