Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Skloubení teorie s praxí umožňuje posunout se dál

7. Září 2015

Skloubení teorie s praxí umožňuje posunout se dál

O zkušenostech z praktického kurzu Aescelap Akademie v novém simulačním středisku Pavilon B. Braun Dialog hovoří MUDr. Richard Pradl, Ph.D., přednosta kliniky KARIM FN a LF UK Plzeň.

V čem vidíte největší přínos simulačních kurzů v anestezii?

Simulační kurzy jsou skloubením teorie s praxí. Teoretický úvod umožňuje získat nadhled či odstup od řešení konkrétních krizových scénářů a zároveň pomáhá najít co nejefektivnější řešení nejen z pohledu konkrétní medicínské situace, ale zejména z pohledu týmu. V praxi potom tyto kurzy učí, jak neztrácet čas, jak komunikovat v týmu, jaké jsou role a úlohy jednotlivých členů, jak členové získávají zpětnou vazbu v průběhu zásahu apod.

Můžete vyzdvihnout nějakou konkrétní oblast využití těchto simulací?

Simulační středisko se díky svému výbornému vybavení úzce blíží reálné praxi a dokáže tak jednoduše navodit atmosféru zásahu i se všemi možnými komplikacemi. Průběh celého zásahu je zaznamenáván a účastníkům pak umožní dostat zpětnou vazbu s rozborem, jak řešení situace probíhalo, jaká byla časové osa, které části zásahu byly efektivní, jak tým komunikoval, kde ztrácel čas. Rozbor simulace v týmu umožňuje vnímat nedostatky zpětně a poučit se z věcí, které v průběhu zásahu unikly pozornosti, a příště se posunout dále.

 

KRIZOVÉ SITUACE NEJEN V MEDICÍNĚ

Co se Vám na kurzu nejvíce líbilo?

Kurz byl celkově výborně připraven jak po stránce organizačního zajištění, tak volbou přednášejících a počtem účastníků kurzu. V teoretické části bylo velmi zajímavé srovnání řešení krizových situací v medicíně a v letectví. Viděli jsme, jak jsou pracovníci obou odvětví na řešení krizových situací školeni. V tomto máme v medicíně ještě velké rezervy, přestože četnost těchto situací je velká. V následující praktické části bylo zajímavé vidět, v čem jsou konkrétní nedostatky.

Co jste během kurzu nejvíce postrádal?

Tyto simulační kurzy zatím u nás nejsou příliš časté - toto byl jeden ze základních kurzů v anesteziologii, na který je možné navázat jakýmkoliv dalším kurzem posunujícím tuto problematiku dále. Z mého pohledu výborně splnil vytyčený cíl. Myslím, že je přínosnější vyzdvihovat pozitiva podobných kurzů. Bezprostředně jsem žádné nedostatky nevnímal.

 

V SIMULAČNÍCH KURZECH SI NAJDOU SVÉ I NEMOCNIČNÍ SESTRY

Doporučil byste kurz i ostatním kolegům z oboru?

Jednoznačně ano - myslím, že kurz je zajímavý jak pro mladší lékaře, tak pro ty vedoucí. Mladším lékařům může být přínosem efektivita kurzu a současně nahrávaná zpětná vazba. Vedoucí lékaři zase mohou získat trochu nadhled nad tím, jakým způsobem mají na svých odděleních nastaven způsob řešení konkrétních krizových situací. Kurz je určitě přínosem i pro sesterský personál - zobrazuje totiž roli sestry během zásahu, vyzdvihuje důležitost efektivity a jednoznačnosti komunikace atd. Kurz ukázal, že způsob komunikace mezi lékařem a sestrou v anesteziologii je věcí každodenní praxe, a je-li komunikace správně nastavena, tak ani v krizových situacích nenastane problém.

 

Přehled aktuálních kurzů Aesculap Akademie

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Aesculap Akademie se po celém světě věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotníků. Těší nás, že v České republice rozšiřujeme své působení a otevíráme své kurzy i studentům lékařských fakult. V loňském roce jsme se začali věnovat také edukaci chronicky nemocných pacientů.

11.04.2022

„Hoří, hoří, hoří!“ volala zdravotní sestra v dialyzačním středisku B. Braun Avitum, kde v úterý 28. května dvacet figurantů napojených na přístrojích netrpělivě očekávalo příjezd pražských hasičů a záchranky. „Poprvé v historii proběhla evakuace pacientů dialyzačního střediska tzv. metodou EVAZZ, kdy se pacienti rozdělili barevnými páskami do čtyř skupin ohrožení. Cvičení jsme zvládli úspěšně. Nikdo nebyl fiktivně zraněn ani nepřišel o život. Přitom stres byl velmi reálný,“ řekl po cvičení šéf sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek.  

30.05.2019
Skupina B. Braun