Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Simulační kurzy – vlajková loď Aesculap Akademie

24. Červenec 2017

Simulační kurzy – vlajková loď Aesculap Akademie

Přede dvěma lety se Aesculap Akademie pustila na pole neorané a zařadila do programu unikátní simulační kurzy. Jako první přivítaly účastníky kurz krizových stavů v anestezii a intenzivní péči. Náročná příprava se vyplatila a dnes už rodina simulačních kurzů čítá pět členů: ke dříve zmíněným postupně přibyly krizové stavy v pediatrické intenzivní péči, v přednemocniční péči, v ambulanci a před nedávnem také v neonatologii.

S myšlenkou představení simulačních kurzů v České republice přišel spolu s odbornými garanty Aesculap Akademie MUDr. Michael Stern, primář Anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který patří ke kmenovým lektorům. „S podobným výcvikem jsem se setkal před několika lety v Německu a jsem rád, že se mi ve spolupráci s Aesculap Akademií podařilo přenést tento typ kurzů do simulačního centra B. Braun Dialog na pražské Bulovce,“ říká M. Stern. Všechny simulační kurzy jsou založené na zážitkové formě výuky a umožňují frekventantům v bezpečném prostředí natrénovat varianty kritických stavů v medicíně. Účastníci po praktickém nácviku získávají zpětnou vazbu, která je klíčová především z hlediska aplikace nacvičených postupů do praxe.

V únoru letošního roku Aesculap Akademie poprvé uspořádala nový simulační kurz krizových stavů v neonatologii, který vznikl na základě přímé poptávky od zdravotníků. Sestavení obsahu kurzu je především dílem MUDr. Tomáš Bačkaie z KARIMu Fakultní nemocnice v Motole, který je zároveň odborným garantem a lektorem kurzu. „Péče o novorozence je náročná a řešení krizových stavů v neonatologii velmi stresující. Naším cílem je pomáhat zdravotníkům lépe se na tyto situace připravit. Zaměřujeme se na týmovou spolupráci, komunikaci, správné nastavení priorit a prevenci lidských chyb,“ přibližuje T. Bačkai obsah kurzu. Krizové stavy v neonatologii jsou určeny všem, kteří se účastní péče o novorozence, tedy nejen lékařům, ale i sestrám pracujícím na neonatologii, pediatrii, anesteziologii nebo ve zdravotní záchranné službě.

Podrobné informace o všech simulačních kurzech najdete na stránkách aeskulap-akademie.cz

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče

Neleží tu pacienti, ale je vybavena lůžky i nejmodernější přístrojovou technologií. Jde o novou cvičnou nemocnici SIMLEK na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Moderní simulační centrum tu na praxi připravuje budoucí lékaře i studenty zdravotnických oborů. Na jeho vybavení se podílela také Skupina B. Braun.

25.11.2022

Konference INMED se v letošním roce přesunula do Prahy a s novým organizátorem se více otevřela všem IT subjektům působícím ve zdravotnictví a všem poskytovatelům zdravotní péče.

16.08.2022