Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Simulační kurzy – vlajková loď Aesculap Akademie

24. Červenec 2017

Simulační kurzy – vlajková loď Aesculap Akademie

Přede dvěma lety se Aesculap Akademie pustila na pole neorané a zařadila do programu unikátní simulační kurzy. Jako první přivítaly účastníky kurz krizových stavů v anestezii a intenzivní péči. Náročná příprava se vyplatila a dnes už rodina simulačních kurzů čítá pět členů: ke dříve zmíněným postupně přibyly krizové stavy v pediatrické intenzivní péči, v přednemocniční péči, v ambulanci a před nedávnem také v neonatologii.

S myšlenkou představení simulačních kurzů v České republice přišel spolu s odbornými garanty Aesculap Akademie MUDr. Michael Stern, primář Anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který patří ke kmenovým lektorům. „S podobným výcvikem jsem se setkal před několika lety v Německu a jsem rád, že se mi ve spolupráci s Aesculap Akademií podařilo přenést tento typ kurzů do simulačního centra B. Braun Dialog na pražské Bulovce,“ říká M. Stern. Všechny simulační kurzy jsou založené na zážitkové formě výuky a umožňují frekventantům v bezpečném prostředí natrénovat varianty kritických stavů v medicíně. Účastníci po praktickém nácviku získávají zpětnou vazbu, která je klíčová především z hlediska aplikace nacvičených postupů do praxe.

V únoru letošního roku Aesculap Akademie poprvé uspořádala nový simulační kurz krizových stavů v neonatologii, který vznikl na základě přímé poptávky od zdravotníků. Sestavení obsahu kurzu je především dílem MUDr. Tomáš Bačkaie z KARIMu Fakultní nemocnice v Motole, který je zároveň odborným garantem a lektorem kurzu. „Péče o novorozence je náročná a řešení krizových stavů v neonatologii velmi stresující. Naším cílem je pomáhat zdravotníkům lépe se na tyto situace připravit. Zaměřujeme se na týmovou spolupráci, komunikaci, správné nastavení priorit a prevenci lidských chyb,“ přibližuje T. Bačkai obsah kurzu. Krizové stavy v neonatologii jsou určeny všem, kteří se účastní péče o novorozence, tedy nejen lékařům, ale i sestrám pracujícím na neonatologii, pediatrii, anesteziologii nebo ve zdravotní záchranné službě.

Podrobné informace o všech simulačních kurzech najdete na stránkách aeskulap-akademie.cz

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče

Aesculap Akademie (AAK) je nestátní zdravotnická vzdělávací instituce Skupiny B. Braun. „Začínali jsme ve dvou lidech, dnes školíme ve více než 200 kurzech tisíce zdravotníků a mediků ročně,“ říká v rozhovoru šéf AAK Martin Kalina. 

08.06.2022

I když rok 2021 byl velmi dynamický a vyžadoval velkou flexibilitu celého týmu Aesculap Akademie (AAK), byl to rok nakonec mimořádně úspěšný.

11.04.2022