Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Simulace učí lékaře rychle a správně reagovat

8. Prosinec 2017

Simulace učí lékaře rychle a správně reagovat

Simulační medicína vychází ze zkušenosti z odvětví, která musí fungovat naprosto bezchybně, jako je letectví nebo kosmonautika. V těchto oborech jsou vypracované metodiky, které umožňují procvičovat potřebné znalosti a dovednosti. V medicíně je tato technika zatím v začátcích.

„Hlavní výhodou simulační medicíny je právě to, že můžete nasimulovat málo časté, až raritní situace, které lékař musí být schopen rychle vyřešit. V akutní medicíně to pak platí dvojnásob. Žádný pacient si nepřeje být pokusným objektem, na kterém si lékaři budou zkoušet své postupy. To obojí dokáže simulační medicína vyřešit,“ říká prim. MUDr. Michael Stern, MBA, z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a lektor Aesculap Akademie.

Možnostmi nácviku a získání praktických zkušeností formou interaktivní výuky, ale i definicí budoucích standardů pro simulační medicínu se zabývá Pracovní skupina simulační medicíny. U jejího zrodu v roce 2016 stálo několik zdravotnických pracovišť, která úzce spolupracují a průběžně si vyměňují zkušenosti na svých pravidelných neformálních setkáních. O své činnosti pracovní skupina informuje také na svých webových stránkách. Opěrnými body pracovní skupiny zůstávají především její zakládající členové, kteří se věnují nejen teorii simulační medicíny, ale intenzivně se zabývají především praktickou výukou simulací.

Aesculap Akademie reprezentovaná především špičkově vybaveným výukovým centrem umístěným v Pavilonu B. Braun Dialog na pražské Bulovce

  • Za cíl si klade prosazování účinných metod výuky a vzdělávání pomocí interaktivních přístupů, diskusí, vyspělých technologií a virtuálních simulací napříč medicínskými obory.
  • Pavilon B. Braun Dialog je vybaven celotělovým simulátorem poslední generace s přístroji pro jednotku intenzivní péče a disponuje záznamovým zařízením, které umožňuje tvorbu krizových scénářů a debriefing.

Výukové centrum 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedení MUDr. Mikuláše Mlčka, Ph.D.

  • Pod hlavičkou centra lékařských simulací se simulační výuka stala součástí pregraduálního vzdělávání mediků.
  • Učebny centra zabírají na 200 m2 a jsou vybaveny lékařskými přístroji, trenažéry dovedností s čtyřmi pacientskými simulátory.
  • Centrem ročně projde 800 studentů, kteří absolvují 9.500 hodin výuky.

Centrum telemedicíny a simulátorů (CENTESIMO) při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci zastoupené MUDr. Olgou Klementovou, Ph.D.

  • Centrum je vybaveno dospělým pacientským simulátorem SimMan 3G, simulační místností s velínem, místností pro debriefing a místností pro nácvik kardiopulmonální resuscitace (KPR) a zajištění dýchacích cest.
  • Centrum aktivně spolupracuje s mateřskou nemocnicí, pro kterou pořádá simulační kurzy. Především se zaměřuje na kurzy pro zdravotníky z jednotek intenzivní péče.

www.simulacnimedicina.cz

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Dialyzační monitory OMNI se v České republice i na Slovensku používají od dubna letošního roku a jsou umístěné na řadě intenzivistických pracovišť.

09.01.2018
Intenzivní péče

Nádorová onemocnění často vedou u pacientů ke ztrátě chuti k jídlu. Následná malnutrice přitom hraje významnou roli ve schopnosti absolvovat léčbu. Důležitost kvalitní nutriční péče u onkologicky nemocných proto zdůrazňují specialisté v zahraničí i v Česku.

10.05.2021

Před 25 lety, 15. srpna 1995, bylo v německém Tuttlingenu slavnostně otevřeno školicí a výcvikové centrum Aesculapium, kde našla své sídlo Aesculap Akademie. Tato instituce zastřešuje vzdělávání pro celý koncern B. Braun. Aesculap Akademie dnes působí ve více než čtyřiceti zemích světa. Každoročně pořádá přibližně dva tisíce kurzů, kterých se účastní kolem 70 tisíc účastníků z celého světa. V oblasti zdravotnického vzdělávání patří mezi renomované edukační instituce. 

02.11.2020