Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Setkání Vědecké rady Aesculap Akademie

30. Červen 2009

Setkání Vědecké rady Aesculap Akademie

23. června 2009 se v hotelu Palace Praha uskutečnilo setkání Vědecké rady Aesculap Akademie, setkání bývalých a nově jmenovaných členů rady, která je obměňována v pravidelném intervalu dvou let.

Na setkání byla představena činnost Aesculap Akademie a forma spolupráce se členy vědecké rady. Vedení Aesculap Akademie poděkovalo odcházejícím členům rady za jejich odbornou spolupráci. Nově jmenovaným členům byly předány jmenovací dekrety na další dvouleté funkční období. Každý z členů rady dostal prostor k představení své odborné činnosti a vědeckých aktivit. V druhé části setkání účastníci diskutovali o dalším možném rozvoji aktivit Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku a o rozvoji odborné spolupráce v rámci organizace kurzů kontinuálního vzdělávání lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu.

Setkání se zúčastnilo vedení společnosti B. Braun Medical s.r.o. a B. Braun Avitum s.r.o., oboroví garanti za jednotlivé vzdělávací oblasti a tým koordinátorek včetně manažera Aesculap Akademie.

Členové vědecké rady jsou renomovanými odborníky v oblasti medicíny a zástupci z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení, kteří zajišťují vysokou odbornou kvalitu vzdělávacích témat Aesculap Akademie.

Nová Vědecká rada Aesculap Akademie

Členové Vědecké rady Aesculap Akademie Katedra / subkatedra Aesculap Akademie Pracoviště
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Chirurgie VFN Praha, I. chirurgická klinika I. LF UK
Doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Chirurgie FN Hradec Králové, Chirurgická klinika
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Chirurgie / Urogynekologie Nemocnice Jihlava,
Gynekologicko-porodnické oddělení
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA Chirurgie / Neurochirurgie FN Brno, Neurochirurgická klinika
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Chirurgie / Traumatologie FN Brno, Klinika úrazové chirurgie
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Intenzivní medicína FN Motol, KAR, Praha
MUDr. Ivan Novák Intenzivní medicína FN Plzeň, MJIP
PharmDr. Petr Horák Farmacie Nemocniční lékárna FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. Eliminační metody / Mimotělní ošetření krve Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Jindra Pavlicová Eliminační metody / Mimotělní ošetření krve Česká asociace sester
MUDr. Marie Kolářová, CSc. Dezinfekce a hygiena  Masarykova universita, Lékařská fakulta Brno, Ústav preventivního lékařství
Bc. Andrea Vorlíková, MBA Ošetřovatelská péče / Kvalita péče  FN Plzeň
Bc. Jana Štěpánová Ošetřovatelská péče / Žilní kanylace Nemocnice České Budějovice, ARO
Bc. Markéta Koutná Ošetřovatelská péče / Péče o rány VFN Praha, ARO
Iva Otradovcová Ošetřovatelská péče / Péče o stomie ÚVN Praha
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun