Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Setkání Vědecké rady Aesculap Akademie

30. Červen 2009

Setkání Vědecké rady Aesculap Akademie

23. června 2009 se v hotelu Palace Praha uskutečnilo setkání Vědecké rady Aesculap Akademie, setkání bývalých a nově jmenovaných členů rady, která je obměňována v pravidelném intervalu dvou let.

Na setkání byla představena činnost Aesculap Akademie a forma spolupráce se členy vědecké rady. Vedení Aesculap Akademie poděkovalo odcházejícím členům rady za jejich odbornou spolupráci. Nově jmenovaným členům byly předány jmenovací dekrety na další dvouleté funkční období. Každý z členů rady dostal prostor k představení své odborné činnosti a vědeckých aktivit. V druhé části setkání účastníci diskutovali o dalším možném rozvoji aktivit Aesculap Akademie v České republice a na Slovensku a o rozvoji odborné spolupráce v rámci organizace kurzů kontinuálního vzdělávání lékařů, sester a ostatního zdravotnického personálu.

Setkání se zúčastnilo vedení společnosti B. Braun Medical s.r.o. a B. Braun Avitum s.r.o., oboroví garanti za jednotlivé vzdělávací oblasti a tým koordinátorek včetně manažera Aesculap Akademie.

Členové vědecké rady jsou renomovanými odborníky v oblasti medicíny a zástupci z oblasti ošetřovatelství a managementu zdravotnických zařízení, kteří zajišťují vysokou odbornou kvalitu vzdělávacích témat Aesculap Akademie.

Nová Vědecká rada Aesculap Akademie

Členové Vědecké rady Aesculap Akademie Katedra / subkatedra Aesculap Akademie Pracoviště
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. Chirurgie VFN Praha, I. chirurgická klinika I. LF UK
Doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc. Chirurgie FN Hradec Králové, Chirurgická klinika
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Chirurgie / Urogynekologie Nemocnice Jihlava,
Gynekologicko-porodnické oddělení
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA Chirurgie / Neurochirurgie FN Brno, Neurochirurgická klinika
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Chirurgie / Traumatologie FN Brno, Klinika úrazové chirurgie
Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA Intenzivní medicína FN Motol, KAR, Praha
MUDr. Ivan Novák Intenzivní medicína FN Plzeň, MJIP
PharmDr. Petr Horák Farmacie Nemocniční lékárna FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc. Eliminační metody / Mimotělní ošetření krve Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava
Jindra Pavlicová Eliminační metody / Mimotělní ošetření krve Česká asociace sester
MUDr. Marie Kolářová, CSc. Dezinfekce a hygiena  Masarykova universita, Lékařská fakulta Brno, Ústav preventivního lékařství
Bc. Andrea Vorlíková, MBA Ošetřovatelská péče / Kvalita péče  FN Plzeň
Bc. Jana Štěpánová Ošetřovatelská péče / Žilní kanylace Nemocnice České Budějovice, ARO
Bc. Markéta Koutná Ošetřovatelská péče / Péče o rány VFN Praha, ARO
Iva Otradovcová Ošetřovatelská péče / Péče o stomie ÚVN Praha
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. „Situaci nepomáhají ani nová legislativní pravidla EU pro hodnocení bezpečnosti, výrobu a distribuci zdravotnických prostředků a bezpečnost léčiv, která navyšují významně náklady výrobců a distributorů,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních 
vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 
O tom, jak se tato novinka osvědčila v praxi, jsme mluvili s Romanem Boráněm 
z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny této nemocnice. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun