Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Setkání evropských učitelů

23. Listopad 2011

Setkání evropských učitelů

Ve dnech 9. a 10. září se v Praze v prostorách společnosti B. Braun sešla skupina evropských učitelů zdravotnické komunikace.

Vznikla v roce 2009 pod názvem tEACH propojením čtyřiceti členů z více než patnácti evropských zemí. Skupina spadá do evropské asociace pro komunikaci ve zdravotnictví (EACH = European Association for Communication in Healthcare, www.each.nl). Se statutem podkomise si dala za  cíl poskytovat podporu a příležitosti ke sdílení edukačních materiálů, zkušeností a nápadů mezi učiteli komunikace ve zdravotnictví .

B. Braun je jednou z mála společností v České republice, která se systematickému rozvoji klinicko-pacientské komunikace věnuje a vzdělává své zdravotníky v efektivní zdravotnické komunikaci. Dvě české lektorky, které profesionály ze společnosti B. Braun učí, jsou členkami mezinárodní skupiny tEACH a na základě jejich pozvání a organizace letošní setkání v Praze proběhlo.

Výchozím motivem je snaha posílit kvalitu komunikace zdravotníků - není totiž možné poskytovat kvalitní péči bez kvalitní komunikace. Samotná expertiza nestačí, pacient je obvykle laik - medikaci, terapii a technologii neumí dost dobře posoudit. Místo toho hodnotí to, jak se k němu chováme a zda ho respektujeme a může nám důvěřovat.

Jedním z obecně vyjádřených záměrů tEACH je logicky i zvyšování povědomí o významu fungující komunikace s pacienty ve zdravotnickém systému - vše vede mimo jiné i k tomu, aby byla nezbytnost komunikace ve zdravotnictví dobře pochopena a zvýšila se její úroveň.

A zrovna v České republice je větší důraz na kvalitní klinicko-pacientskou komunikaci klíčový, takže bylo více než nasnadě pozvat skupinu tEACH do Prahy. Je však škoda, že v rámci výuky zdravotnické komunikace neexistuje mnoho aktivit, na které v České republice můžeme odkázat.

V Praze se sešla více než polovina členů z patnácti zemí (Izrael, Británie, Norsko, Švédsko, Belgie, Rumunsko, Španělsko, Česko, Polsko, Dánsko, Holandsko, Německo, Švýcarsko, Portugalsko, Itálie) a  dvoudenní setkání probíhalo pracovně - finalizovaly se vzdělávací výstupy, diskutovaly se budoucí cíle a workshopy.

Během dvoudenního setkání se v rámci celé skupiny testovaly výukové modely zdravotníků, připomínkovaly návrhy a plánovaly příští aktivity, navíc každý z účastníků patřil do jedné z pěti pracovních podskupin, kde řešil „své“ téma:

  • KURIKULUM (= učební obsah a vztahy)  - pro vzdělávání v komunikaci (nejen) na lékařských fakultách;
  • VÝUKOVÉ NÁSTROJE - co učitelé používají a jak, sdílení v rámci celé Evropské unie přes web;
  • ASSESSMENT - skupina vybírá, komentuje a validizuje nástroje, které se používají k hodnocení kvality komunikace;
  • TRAIN THE TRAINER - jak co nejlépe vést a zdokonalovat samotné učitele zdravotnické komunikace na všech úrovních;
  • WEB - všechno přehledně k dispozici on-line, včetně zázemí a zdrojů.

Kromě úzce specializovaných podskupin se v Praze ještě stihlo vyzkoušet, jak koncipovat workshop pro mediky, který už funguje na univerzitě v Hamburku, ale stále je možné ho upravit, a zapracovat komentáře od členů tEACH. Testoval se model skupinové diskuse jako řešení problému při prosazování kurikula na národní a univerzitní úrovni ( Pokud fakulty nebo legislativa o CŽV zdravotníků nepamatují na trénink klinicko-pacientské komunikace - jak to změnit? ). Základní aktivitou musí z podstaty věci být i vývoj a pořádání workshopů pro samotné učitele - ke stávajícím dvěma se připravují další kurzy. Lektoři kurzů klinicko-pacientské komuni kace ze společnosti HMC, kteří vyučují v rámci edukačních projektů společnosti B. Braun, jsou pravidelnými účastníky workshopů a promítají aktuální metodiky rovnou do kurzů.

Být součástí takto rozvinutých profesionálních aktivit v rámci výuky komunikace ve zdravotnictví je pro české zdravotníky ojedinělá příležitost, neboť nutně potřebujeme najít rovnováhu mezi vynikající odbornou úrovní českých zdravotníků a pouze intuitivní komunikací s pacientem.

tEACH propojuje učitele, lektory a trenéry zdravotnické komunikace z celé Evropy, rozšířenou síť participujících profesionálů tvoří i profesionálové z USA a Austrálie. Cílem skupiny tEACH je sdílet zdroje, nápady, myšlenky a poskytovat podporu učitelům komunikace ve zdravotnictví. Těchto cílů je dosahováno mnoha způsoby: web a on-line spolupráce, meetingy a konference, workshopy, individuální mentoring, publikace apod.

Autor:  PhDr. Pavla Banýrová
Health Management Consulting 

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun