Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Setkání evropských učitelů

redakce Braunovin

23. Listopad 2011

Ve dnech 9. a 10. září se v Praze v prostorách společnosti B. Braun sešla skupina evropských učitelů zdravotnické komunikace.

Vznikla v roce 2009 pod názvem tEACH propojením čtyřiceti členů z více než patnácti evropských zemí. Skupina spadá do evropské asociace pro komunikaci ve zdravotnictví (EACH = European Association for Communication in Healthcare). Se statutem podkomise si dala za cíl poskytovat podporu a příležitosti ke sdílení edukačních materiálů, zkušeností a nápadů mezi učiteli komunikace ve zdravotnictví .

B. Braun je jednou z mála společností v České republice, která se systematickému rozvoji klinicko-pacientské komunikace věnuje a vzdělává své zdravotníky v efektivní zdravotnické komunikaci. Dvě české lektorky, které profesionály ze společnosti B. Braun učí, jsou členkami mezinárodní skupiny tEACH a na základě jejich pozvání a organizace letošní setkání v Praze proběhlo.

Výchozím motivem je snaha posílit kvalitu komunikace zdravotníků - není totiž možné poskytovat kvalitní péči bez kvalitní komunikace. Samotná expertiza nestačí, pacient je obvykle laik - medikaci, terapii a technologii neumí dost dobře posoudit. Místo toho hodnotí to, jak se k němu chováme a zda ho respektujeme a může nám důvěřovat. Jedním z obecně vyjádřených záměrů tEACH je logicky i zvyšování povědomí o významu fungující komunikace s pacienty ve zdravotnickém systému - vše vede mimo jiné i k tomu, aby byla nezbytnost komunikace ve zdravotnictví dobře pochopena a zvýšila se její úroveň.

A zrovna v České republice je větší důraz na kvalitní klinicko-pacientskou komunikaci klíčový, takže bylo více než nasnadě pozvat skupinu tEACH do Prahy. Je však škoda, že v rámci výuky zdravotnické komunikace neexistuje mnoho aktivit, na které v České republice můžeme odkázat. V Praze se sešla více než polovina členů z patnácti zemí (Izrael, Británie, Norsko, Švédsko, Belgie, Rumunsko, Španělsko, Česko, Polsko, Dánsko, Holandsko, Německo, Švýcarsko, Portugalsko, Itálie) a dvoudenní setkání probíhalo pracovně - finalizovaly se vzdělávací výstupy, diskutovaly se budoucí cíle a workshopy.

Během dvoudenního setkání se v rámci celé skupiny testovaly výukové modely zdravotníků, připomínkovaly návrhy a plánovaly příští aktivity, navíc každý z účastníků patřil do jedné z pěti pracovních podskupin, kde řešil „své“ téma:

  • KURIKULUM (= učební obsah a vztahy) - pro vzdělávání v komunikaci (nejen) na lékařských fakultách;
  • VÝUKOVÉ NÁSTROJE - co učitelé používají a jak, sdílení v rámci celé Evropské unie přes web;
  • ASSESSMENT - skupina vybírá, komentuje a validizuje nástroje, které se používají k hodnocení kvality komunikace;
  • TRAIN THE TRAINER - jak co nejlépe vést a zdokonalovat samotné učitele zdravotnické komunikace na všech úrovních;
  • WEB - všechno přehledně k dispozici on-line, včetně zázemí a zdrojů.

Kromě úzce specializovaných podskupin se v Praze ještě stihlo vyzkoušet, jak koncipovat workshop pro mediky, který už funguje na univerzitě v Hamburku, ale stále je možné ho upravit, a zapracovat komentáře od členů tEACH. Testoval se model skupinové diskuse jako řešení problému při prosazování kurikula na národní a univerzitní úrovni ( Pokud fakulty nebo legislativa o CŽV zdravotníků nepamatují na trénink klinicko-pacientské komunikace - jak to změnit? ).

Základní aktivitou musí z podstaty věci být i vývoj a pořádání workshopů pro samotné učitele - ke stávajícím dvěma se připravují další kurzy. Lektoři kurzů klinicko-pacientské komuni kace ze společnosti HMC, kteří vyučují v rámci edukačních projektů společnosti B. Braun, jsou pravidelnými účastníky workshopů a promítají aktuální metodiky rovnou do kurzů.

Být součástí takto rozvinutých profesionálních aktivit v rámci výuky komunikace ve zdravotnictví je pro české zdravotníky ojedinělá příležitost, neboť nutně potřebujeme najít rovnováhu mezi vynikající odbornou úrovní českých zdravotníků a pouze intuitivní komunikací s pacientem.

tEACH propojuje učitele, lektory a trenéry zdravotnické komunikace z celé Evropy, rozšířenou síť participujících profesionálů tvoří i profesionálové z USA a Austrálie. Cílem skupiny tEACH je sdílet zdroje, nápady, myšlenky a poskytovat podporu učitelům komunikace ve zdravotnictví. Těchto cílů je dosahováno mnoha způsoby: web a on-line spolupráce, meetingy a konference, workshopy, individuální mentoring, publikace apod.

Autor: PhDr. Pavla Banýrová
Health Management Consulting

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník