Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Sestrou roku v kategorii Výzkum a vzdělávání se stala Jitka Pancířová

23. Únor 2011

Sestrou roku v kategorii Výzkum a vzdělávání se stala Jitka Pancířová

22. února 2011 se na pražském Žofíně uskutečnilo slavnostní vyhlašování jedenáctého ročníku soutěže Sestra roku 2010. V jedné z hlavních kategorií, Sestra ve výzkumu a vzdělávání, zvítězila Jitka Pancířová, Globální manažerka kvality certifikovaných středisek B. Braun Avitum.

Jitka Pancířová na nejvyšších postech mezinárodní úrovně prezentuje nefrologické ošetřovatelství
a realizuje výzkumné a vzdělávací projekty, do kterých zapojuje nejen sestry ze zahraničí, ale především z České republiky.

„Vítězství ve své kategorii si nesmírně vážím a je to pro mě velká pocta. Ovšem stejně jako u sportovců bývá medaile výsledkem práce celého týmu, i já tento titul vnímám jako ocenění nejen mé osoby, ale celé řady faktorů, které mi můj úspěch umožnily. Rozhodně bych v té souvislosti chtěla zmínit vynikající zázemí certifikovaných dialyzačních středisek společnosti B. Braun Avitum, jež je pro mou práci klíčové, a velký dík pochopitelně patří také celé řadě spolupracovníků, kteří se se mnou na výzkumu
a vzdělávání podílejí,“ říká Jitka Pancířová ke svému ocenění.

V dalších kategoriích získaly prvenství vrchní sestra kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jiřina Špelinová (kategorie sestra v nemocniční a ambulantní péči) a všeobecná sestra Ludmila Kadlecová z luhačovického domova pro seniory (kategorie sestra v sociální péči).

Sestry jsou podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který se slavnostního večera zúčastnil, pilířem zdravotnictví a mají velký podíl na tom, jak za posledních dvacet let pokročilo.

Jedenáctý ročník Sestry roku vyhlásil odborný časopis Sestra, odborným garantem je ministerstvo zdravotnictví. Záštitu nad oceněním převzala stejně jako v minulých ročnících Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97, za hlavní město pak primátor a lékař Bohuslav Svoboda.

Jitka Pancířová

Po ukončení studia SZŠ v Praze nastoupila Jitka Pancířová na Dialyzační středisko Strahov,
VFN Praha. Od začátku se aktivně zapojovala do klinických studií a ověřování účinnosti eliminačních metod v praxi. O výsledcích následně referovala na mezinárodních konferencích Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropské asociace renální péče (EDTNA/ERCA).

V letech 1997 až 2003 byla sestra Pancířová v rámci této významné evropské organizace zastupujícím členem pro ČR a zásadně se podílela na organizaci 11. pracovních dní EDTNA/ERCA
v Praze za účasti zahraničních odborníků z nefrologie. V roce 2003 byla sestra Pancířová přeřazena do Výkonného výboru EDTNA/ERCA a jmenována do pozice President Elect. Od roku 2006 vykonávala po tři volební období funkci prezidentky EDTNA/ERCA. Vždy se snažila zapojovat české sestry do mezinárodních výzkumných projektů, průběžně v rámci přednáškové činnosti v zahraničí informovala o klinických standardech ošetřovatelské péče v nefrologii, hygienických standardech, seznamovala s výsledky multicentrických výzkumných projektů zaměřených na cévní přístupy, léčbu anemie u dialyzovaných pacientů apod.

V současné době zastává Jitka Pancířová post Immediate Past President & Executive Director, je evropským koordinátorem projektu zaměřeného na tvorbu environmentálních směrnic pro dialýzu „Go Green in Dialysis“ a projektu „Guidelines on Vascular Access Cannulation“ věnovaného přípravě směrnic pro kanylaci cévního přístupu pro dialýzu. Zároveň reprezentuje EDTNA/ERCA v European Kidney Health Aliance.

Souběžně se svými mezinárodními aktivitami pracuje na dialyzačních střediscích, nejprve jako vrchní sestra, později jako Globální manažerka kvality certifikovaných středisek B. Braun Avitum v deseti zemích, kde má na starosti implementaci sesterských procesů do klinické praxe. Na nejvyšších postech mezinárodní úrovně tak prezentuje nefrologické ošetřovatelství, realizuje výzkumné
a vzdělávací projekty, do kterých zapojuje i sestry z ČR.

Na pražském Žofíně bojovaly sestry o titul Sestra roku 2010


Sestra roku 2010

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun