Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Sestrou roku v kategorii Výzkum a vzdělávání se stala Jitka Pancířová

23. Únor 2011

Sestrou roku v kategorii Výzkum a vzdělávání se stala Jitka Pancířová

22. února 2011 se na pražském Žofíně uskutečnilo slavnostní vyhlašování jedenáctého ročníku soutěže Sestra roku 2010. V jedné z hlavních kategorií, Sestra ve výzkumu a vzdělávání, zvítězila Jitka Pancířová, Globální manažerka kvality certifikovaných středisek B. Braun Avitum.

Jitka Pancířová na nejvyšších postech mezinárodní úrovně prezentuje nefrologické ošetřovatelství
a realizuje výzkumné a vzdělávací projekty, do kterých zapojuje nejen sestry ze zahraničí, ale především z České republiky.

„Vítězství ve své kategorii si nesmírně vážím a je to pro mě velká pocta. Ovšem stejně jako u sportovců bývá medaile výsledkem práce celého týmu, i já tento titul vnímám jako ocenění nejen mé osoby, ale celé řady faktorů, které mi můj úspěch umožnily. Rozhodně bych v té souvislosti chtěla zmínit vynikající zázemí certifikovaných dialyzačních středisek společnosti B. Braun Avitum, jež je pro mou práci klíčové, a velký dík pochopitelně patří také celé řadě spolupracovníků, kteří se se mnou na výzkumu
a vzdělávání podílejí,“ říká Jitka Pancířová ke svému ocenění.

V dalších kategoriích získaly prvenství vrchní sestra kardiologického oddělení Pardubické nemocnice Jiřina Špelinová (kategorie sestra v nemocniční a ambulantní péči) a všeobecná sestra Ludmila Kadlecová z luhačovického domova pro seniory (kategorie sestra v sociální péči).

Sestry jsou podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který se slavnostního večera zúčastnil, pilířem zdravotnictví a mají velký podíl na tom, jak za posledních dvacet let pokročilo.

Jedenáctý ročník Sestry roku vyhlásil odborný časopis Sestra, odborným garantem je ministerstvo zdravotnictví. Záštitu nad oceněním převzala stejně jako v minulých ročnících Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97, za hlavní město pak primátor a lékař Bohuslav Svoboda.

Jitka Pancířová

Po ukončení studia SZŠ v Praze nastoupila Jitka Pancířová na Dialyzační středisko Strahov,
VFN Praha. Od začátku se aktivně zapojovala do klinických studií a ověřování účinnosti eliminačních metod v praxi. O výsledcích následně referovala na mezinárodních konferencích Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropské asociace renální péče (EDTNA/ERCA).

V letech 1997 až 2003 byla sestra Pancířová v rámci této významné evropské organizace zastupujícím členem pro ČR a zásadně se podílela na organizaci 11. pracovních dní EDTNA/ERCA
v Praze za účasti zahraničních odborníků z nefrologie. V roce 2003 byla sestra Pancířová přeřazena do Výkonného výboru EDTNA/ERCA a jmenována do pozice President Elect. Od roku 2006 vykonávala po tři volební období funkci prezidentky EDTNA/ERCA. Vždy se snažila zapojovat české sestry do mezinárodních výzkumných projektů, průběžně v rámci přednáškové činnosti v zahraničí informovala o klinických standardech ošetřovatelské péče v nefrologii, hygienických standardech, seznamovala s výsledky multicentrických výzkumných projektů zaměřených na cévní přístupy, léčbu anemie u dialyzovaných pacientů apod.

V současné době zastává Jitka Pancířová post Immediate Past President & Executive Director, je evropským koordinátorem projektu zaměřeného na tvorbu environmentálních směrnic pro dialýzu „Go Green in Dialysis“ a projektu „Guidelines on Vascular Access Cannulation“ věnovaného přípravě směrnic pro kanylaci cévního přístupu pro dialýzu. Zároveň reprezentuje EDTNA/ERCA v European Kidney Health Aliance.

Souběžně se svými mezinárodními aktivitami pracuje na dialyzačních střediscích, nejprve jako vrchní sestra, později jako Globální manažerka kvality certifikovaných středisek B. Braun Avitum v deseti zemích, kde má na starosti implementaci sesterských procesů do klinické praxe. Na nejvyšších postech mezinárodní úrovně tak prezentuje nefrologické ošetřovatelství, realizuje výzkumné
a vzdělávací projekty, do kterých zapojuje i sestry z ČR.

Na pražském Žofíně bojovaly sestry o titul Sestra roku 2010


Sestra roku 2010

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

23.12.2020
Aktuality z B. Braun

Spotify, iTunes, Google Podcasts - na všech těchto platformách si teď můžete poslechnout podcast Medicína od společnosti B. Braun. O zdravotnictví nebo aktuálních tématech v medicíně vyprávějí lékaři, sestry, manažeři, ale i samotní pacienti. Ačkoliv podcast přináší řadu odborných názorů, nepochybně obohatí i posluchače z řad široké veřejnosti.

30.10.2020
Aktuality z B. Braun

Existuje klíč k nalezení optimální úrovně stresu v době koronaviru? K tomu se nám vyjádřil a popsal své zkušenosti z terénu zakladatel projektu #delamcomuzu Mgr. Pavel Pařízek, který v době krize řešil se svým týmem na dennodenní bázi problémy běžných občanů, pracovníků z první linie a fungoval dokonce jako „záchranná stanice“ expatů žijících na území České republiky. V průběhu pandemie se ukázalo, že hlavním stresovým faktorem epidemické krize nebyl jen samotný Covid-19, ale i sekundární dopady pandemie jako obavy o vztahy či práci.

08.07.2020
Aktuality z B. Braun