Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Servisní podpora navigačního systému OrthoPilot®

1. Září 2008

Servisní podpora navigačního systému OrthoPilot®

Více než deset let klinických zkušeností ortopedické operativy s pomocí počítačové navigace jednoznačně prokazuje, že směr, kterým se společnost Aesculap vydala koncem 90. let, byl tou správnou vizí do budoucna.

V současné době můžeme v jednačtyřiceti státech po celém světě nalézt už přes 570 navigačních přístrojů OrthoPilot®. Zařízení již není doménou jen velice vyspělých států Evropy a Ameriky, ale používá se již v takových zemích, jako jsou například Indie, Mexiko, Kolumbie, Jihoafrická republika, Írán či Ekvádor. Je naprosto samozřejmé, že zařízení tohoto typu musí při správném používání operatérovi neomylně předávat přesné informace.

Při zrodu systému OrthoPilot® bylo v německém Tuttlingenu založeno samostatné oddělení, které zajišťuje technickou podporu jeho uživatelů. Zpočátku zde probíhala technická podpora pro všechny země na světě, kde lékaři začali přístroj OrthoPilot® používat. Takže i v českých nemocnicích jste se mohli v minulosti setkat se servisním technikem z německého Tuttlingenu, který prováděl technickou kontrolu OrthoPilot®. Pravidelné servisní prohlídky jsou pro zařízení tohoto typu naprostou nutností a samozřejmostí.

Servisní kontrola stanice OrthoPilot® v Klaudiánově nemocnici v Mladé BoleslaviServisní kontrola stanice OrthoPilot® v Klaudiánově nemocnici v Mladé BoleslaviJelikož se počet zařízení OrthoPilot® v České republice vyšplhal v roce 2005 na třicet kusů, bylo již nutností zajistit vlastního technického specialistu pro počítačem asistovanou operativu. Od 1. ledna roku 2006 technicky podporujeme uživatele v České republice, Slovensku a ve státech střední a východní Evropy přímo ze Servisního centra v Praze. Z mateřské firmy v Tuttlingenu jsme převzali jejich technické know-how k přístroji, tak abychom byli schopni našim zákazníkům zajistit stejnou službu jako nabízí technické oddělení v Tuttligenu.

Dovolte mi, abych Vám toto know-how trochu přiblížil a představil Vám vše, co uživatelům společnost B. Braun Medical nabízí, a seznámil Vás se zařízením OrthoPilot® z trochu jiného úhlu pohledu.

Jak jsem se již zmínil, je naprosto samozřejmé, aby zařízení, které má zpřesňovat práci operatéra, podávalo naprosto přesné a korektní informace. Zařízení OrthoPilot® je speciálně vyvinutý měřicí přístroj, který s pomocí počítačového softwaru dokáže měřit vzdálenosti, sledovat pohyby kostí a vypočítávat zjednodušené matematické modely lidských kostí, kloubů a tkání. Aby vše fungovalo tak, jak má, musí spolu bezchybně spolupracovat jeho optická a počítačová část a instrumentárium, jež slouží jako jeho „prodloužené ruce“, na které se dívá pomocí dvou kamer.

Nelze říci, která část je nejdůležitější. OrthoPilot® funguje jako celek - samotný přístroj, instrumentárium, software a také dobře vyškolený personál. Jelikož je společnost Aesculap přímým výrobcem systému, vyvinula v průběhu deseti let několik přenosných testovacích zařízení, jež umožňují přístroj a jeho části otestovat přímo v nemocnici a bez nutnosti jeho transportu do servisního oddělení. V současné době nabízíme všem našim zákazníkům servisní a preventivní péči o přístroj i navigační intrumentárium, která má stejnou úroveň jako výstupní kontrola v mateřském závodě v Tuttlingenu.

Celková servisní kontrola zařízení OrthoPilot® se skládá ze čtyř samostatných kontrol. Kontroly elektrické bezpečnosti přístroje, celkové funkce přístroje, přesnosti snímací kamery a navigačních instrumentárií. Kontrola přesnosti snímací kamery se provádí pomocí přesně laboratorně zkalibrovaného délkového etalonu s přesností v řádu setin milimetru. Pomocí tohoto zařízení jsme schopni deklarovat zákazníkům přesnost samotného snímání OrthoPilot®, která je menší než 0,40 mm. Toto číslo ovšem nereprezentuje celkovou přesnost přístroje. K té je nutno připočítat přesnost navigačních nástrojů. Následuje tedy druhá zkouška - kontrola navigačních nástrojů a pasivních či aktivních sond. Všechny chirurgické nástroje, jež slouží ke snímání fyziologických dat pacienta nebo přímo k resekcím, musí splňovat výrobcem deklarované požadavky na jejich přesnost. K tomuto účelu vyvinul Aesculap přenosné zařízení, pomocí něhož jsme schopni zjistit, zdali nástroj nebyl v průběhu používání ohnut nebo poškozen a jestli nedošlo k odchýlení od původní pozice.

Používání poškozeného či ohnutého nástroje může v některých případech ovlivnit výsledné měření a operatér by mohl dostat nepřesné informace. Pokud je objeven takovýto nástroj, je nutné ho vyměnit za nový. Následuje zkouška celkové funkce přístroje, zálohování dat, která byla uložena během používaní přístroje, a kontrola elektrické bezpečnosti. Kontrola je prováděna pomocí špičkového německého přístroje Secutest SIII, který umožňuje testovat medicínská zařízení. O provedené servisní kontrole obdrží každý zákazník protokoly, kterými B. Braun Medical deklaruje elektrickou bezpečnost přístroje a jeho správnou funkci. Pokud nepočítáme povrchové opotřebení přístroje, dalo by se říci, že po provedené servisní kontrole je přístroj z funkčního hlediska zcela jako nový.

Už přes dva roky společnost B. Braun Medical zajišťuje tyto kontroly všem českým a slovenským zákazníkům přímo ze Servisního centra z Prahy. B. Braun Medical v České republice díky své poloze a obrovskému množství zkušeností s počítačem asistovanou operativou nabízí komplexní (nejen technickou) podporu uživatelům přístroje OrthoPilot® i v ostatních zemích střední a východní Evropy, jako jsou např. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Řecko, Litva, Lotyšsko, Turecko, ale i v Izraeli a Rusku.

Koupí jakéhokoli přístroje vztah mezi zákazníkem a výrobcem nikdy nekončí. Ve zdravotnictví je to velice zřejmé a my jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout péči o systém OrthoPilot® na té nejvyšší úrovni.

Tomáš Karban
Servisní centrum

Cena za design pro OrthoPilot®

Cena za design pro OrthoPilot®Cena za design pro OrthoPilot®Již druhý výrobek značky Aesculap koncernu B. Braun Melsungen AG získal jednu z nejprestižnějších světových cen za design: „iF product design award 2008“. V kategorii „Medicine and Healthcare“ (Lékařství a zdravotní péče) v silné konkurenci výrobků z celého světa zvítězil navigační systém OrthoPilot®, který již obdržel i jiná ocenění.

Slavnostní udílení cen se konalo na veletrhu CeBIT v německém Hannoveru 4. března 2008.

Mezinárodní odbornou komisi, která v letošním roce hodnotila přibližně 2 800 přihlášených výrobků z pětatřiceti zemí, přesvědčila ergonomická konstrukce a čistý design tohoto produktu.

OrthoPilot® je operační navigační systém, který chirurgům pomáhá přesně umístit kloubní náhrady kolene a kyčelního kloubu. Od jeho klinické premiéry v roce 1997 bylo provedeno více než 80 000 navigovaných operací, systém OrthoPilot® se prosadil na celém světě a vytyčil nové standardy.

Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Michael Ungethüm, předseda výkonné rady divize Aesculap, vysvětluje výhody tohoto systému: „OrthoPilot® usnadňuje chirurgům práci především zásluhou modulárního uspořádání, flexibility a ergonomického designu.“ Další generace systému bude uvedena na trh ve druhém čtvrtletí roku 2008. Bude jediným systémem tohoto typu na světě, který bude možné pomocí přídatných adaptabilních modulů sestavit individuálně podle přání a požadavků zákazníka.

iF Product Design Award je prestižní mezinárodní soutěž v designu s tradicí sahající až do roku 1954. Špičkoví designéři hodnotí výrobky ve dvanácti kategoriích - od kategorie Consumer Electronics and Telecommunication (Spotřební elektronika a telekomunikace) přes Household and Home (Domácnost a bydlení), Recreation and Lifestyle (Odpočinek a životní styl), Industry and Buildings (Průmysl a budovy), Public and Interior Design (Veřejný a interiérový design) až po Transportation and Packaging (Doprava a balení). K hodnotícím kritériím poroty patří stupeň inovace, funkčnost, vizualizace použití, bezpečnost a vliv na životní prostředí.

Označení iF se stalo vysoce uznávanou světovou značkou a je již po mnoho let zárukou nejnovějších trendů v designu.

Ing. Tomáš Karban
divize Aesculap - ortopedie (navigační systémy)
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Problematika infekcí v operační ráně (SSI-surgical site infection) je velmi diskutovaným tématem. SSI tvoří 38% všech infekcí v nemocnicích.

23.11.2021
Chirurgické obory

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. 

14.10.2021
Chirurgické obory

Vstřebatelné pletené chirurgické šicí vlákno potažené chlorhexidinem diacetátem (CHD) je novinka v naší řadě šicích materiálů Novosyn. Využívají ho už například zdravotníci na ortopedickém oddělení Nemocnice Šumperk v rámci nového konceptu péče. Podle tamního primáře MUDr. Jána Debreho vlákno potažené CHD svou účinností pokrývá spektrum nejčastějších laboratorně diagnostikovaných infekčních agens v ortopedii, a výrazně tak snižuje riziko infekcí.

18.06.2021
Chirurgické obory