Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Safety koncept B. Braun

5. Květen 2009

Safety koncept B. Braun

Doba, kdy zdravotnické pomůcky byly vyráběny v amatérských a často nevyhovujících podmínkách, je dávno pryč. K dnešní moderní medicíně již neodmyslitelně patří špičkové pomůcky, které usnadňují provedení zdravotnického výkonu, snižují jeho možná rizika pro pacienta a navíc často poskytují i ochranu zdravotnickému i ostatnímu personálu, který s nimi nakládá.

Společnost B. Braun již mnoho let upírá svou pozornost právě tímto směrem, vyvíjí a přináší na trh výrobky splňující výše uvedené požadavky a u mnoha druhů výrobků patří k průkopníkům tohoto nového směru. Vývoj, výroba, propagace i prodej výrobků přinášejících zvýšení bezpečnosti pacientů a/nebo zdravotnického personálu patří v naší společnosti do Safety konceptu B. Braun. Tento koncept jde napříč všemi divizemi společnosti a jeho hlavním cílem je, jak už sám jeho název napovídá, bezpečnost.

V moderním světě jsou pro nás nepostradatelné a mnohdy i naprosto samozřejmé bezpečnostní mechanismy a prvky, bez nichž si často svůj život již ani nedokážeme představit. Letadla bez automatického pilota, auta bez airbagů, bezpečnostních pásů nebo bez dětských sedaček či jízda na kole bez helmy. To jsou představy dnes již takřka nemožné. Ve zdravotnických profesích se ale setkáváme dnes a denně s řadou zjevných i skrytých rizik, které často umocněny stresem a tíhou situace mohou mít nepříjemné nebo i fatální následky pro personál a celé okolí. Rizika
pro pacienta, nejen díky narůstajícím druhům invazivních zákroků a možnostem dnešní moderní medicíny, myslím není zapotřebí nijak zvlášť vypočítávat.

Stále více airbagů“ pro pacienta i personál

Nejen díky novým léčebným metodám, miniinvazivní terapii a stále zkušenějším lékařům
a ošetřujícímu zdravotnickému personálu, ale i díky novým zdravotnickým prostředkům, splňujícím ta nejvyšší kritéria, začíná postupně oněch pomyslných „airbagů“ pro pacienta i personál postupně přibývat. Často však doposud neexistují závazné postupy tyto život zachraňující prvky používat
a společně s ekonomickým tlakem a někdy i naším osobním nezájmem a konzervativním přístupem pak zůstává riziko práce zdravotníků stále velmi vysoké.

Můžeme se snažit najít spoustu analogií s jinými obory lidské činnosti, kde fungující principy bezpečné práce a bezpečnostní mechanismy zachraňují denně lidské životy na obou stranách oné pomyslné linie - zaměstnanec = odborník a klient = zákazník. Za všechny uveďme pro zajímavost zkušenost bývalého pilota a nynějšího manažera ošetřovatelské péče v americkém městě Memphis. V Baptist Memorial Hospital v Memphisu mění přístup teamu sester pomocí adaptovaného leteckého bezpečnostního konceptu. Řada zkušeností a principů, které se tento manažer naučil v průběhu své kariéry pilota, dnes zvyšuje bezpečnost pacientů na jeho oddělení. Mezi postupy, které adaptoval
a přesunul k lůžku pacienta, patří například tzv. bezpečnostní porady oddělení, jež informují personál
o bezpečnostních rizicích na začátku jejich směny. Personál nastupující do směny probere specifickou situaci na oddělení, a na podkladě přehledných seznamů má tak k dispozici důležité informace, jako např. kteří pacienti dostávají vysoce rizikovou medikaci či zda mají shodná příjmení a podobně. Dalším přeneseným bezpečnostním mechanismem z leteckého průmyslu je tzv. princip „sterilní paluby či kabiny“. Personál se tak učí udržovat svou koncentraci, a to zejména v době chaosu. V letectví toto pravidlo mimo jiné nařizuje, aby se pilot vyhýbal rozhovorům s ostatními členy posádky a účasti na jiných aktivitách v průběhu kritické fáze letu. Stejná myšlenka může být použita pro krizové okamžiky ošetřovatelské péče, jakou je např. podávání léčiv. Sestry připravující medikaci pacientů jsou povinny si obléci vestu s nápisem „nerušit“. Tato vesta pak napomáhá sestře udržet koncentraci a upozorňuje ostatní, že nemají odpoutávat její pozornost.

Mnohdy tak nová metoda či postup napomohou zvýšení bezpečnosti na všech stranách pracovního procesu a jednoznačně je možné přenášet a adaptovat vyzkoušené postupy z jednoho odvětví do druhého. Navíc nový bezpečnostní postup či prostředek nemusí nevyhnutelně nahradit ten původní, ale může jej zefektivnit a podpořit.

Vrátíme-li se zpět do zdravotnictví, musíme jednoznačně uvést, že maximálního přínosu pro pacienta je dosaženo pouze tehdy, pokud jeho ošetřující lékaři i další zdravotnický personál jsou seznámeni se všemi moderními, jim dostupnými nástroji a technologiemi, a to jak po teoretické, tak i praktické stránce. Naše společnost zvolila k této edukaci mimo jiné cestu školicích kurzů a workshopů Aesculap Akademie. V průběhu různých kongresů a seminářů seznamujeme lékaře i sestry nejen s jednotlivými novými produkty a postupy, ale zejména s ucelenými koncepty produktů a procesů. Jako příklad je možno uvést postup užití uzavřené infuzní linky či postup bezpečné přípravy a podání intravenózního (i.v.) léčiva. Sledujeme tím zvýšení bezpečnosti celého procesu a nikoli jen jednoho kroku v něm. Rád bych uvedl některé z příkladů, které v portfoliu společnosti splňují kriteria B. Braun Safety konceptu
a které postupně přinášíme na český i slovenský trh v posledních několika letech.

Bezpečnostní pasivní periferní kanyly
- Vasofix® Safety a Introcan® Safety

Jedná se o první široce používané periferní bezpečnostní kanyly s pasivním prvkem ochrany personálu před bodným poraněním v podobě patentovaného mechanismu „klipu“ na hrotu mandrénu. I když bodná poranění o mandrén nejsou tak častá jako o injekční jehlu, jsou o to závažnější díky vysokému riziku přímého kontaktu s infikovanou krví.

Bezpečnostní i.v. set - Intrafix® SafeSet

Na trhu první a zcela ojedinělý bezpečnostní set pro intravenózní infuzi zabraňující riziku kontaminace i.v. linky, a tím podporující zásady uzavřeného infuzního systému (mechanismus PrimeStop). Díky mechanismu speciální membrány v kapkové komůrce (AirStop) zabraňuje též riziku vzduchové embolie.

Discofix® C

Doposud jediné příslušenství k infuzi ve formě kohoutků a ramp
s odolností proti agresivitě léčiv, a zabraňující tak vzniku trhlin
v materiálu a následnému vytékání i.v. léčiv a možnosti kontaminace i.v. linky.

Certofix® Protect

Moderní centrální žilní katétr s vysoce účinnou antibakteriální ochranou, technologií „kink proof“ vodicího drátu zabraňující jeho zalomení a punkční portovou „V“ jehlou zvyšující bezpečnost a komfort zavádění katétru.

Bezpečnostní injekční jehla Pro Safety

Bezpečnostní injekční jehla navazující na vynikající zkušenosti s bezpečnostními periferními kanylami.

USG viditelné katétry a jehly Contiplex® a Stimuplex® pro regionální anestezii

Nervová stimulace společně s USG mapováním polohy katétru zvyšují bezpečnost zavedení katétrů pro periferní regionální anestezii (tzv. „dual guided“ technologie).

Ecoflac® Plus

Praktický a bezpečný polyethylenový kontejner pro infuzní roztoky a některá antibiotika či léčiva připravená v podobě „ready to use“.

Cyto-Set®

Speciální infuzní set pro cytostatika minimalizující riziko kontaminace ošetřujícího personálu, ale
i vlastní i.v. linky. Vhodný zejména pro polyterapie.

Gammex PF Underglove

Systém dvojích rukavic určený pro zdravotníky při práci se zvýšeným rizikem nákazy krevními patogeny. Dvojitá rukavice chrání proti propíchnutí rukavice, a tím se snižuje rizikový faktor přenosu nákazy na zdravotníka.

Gammex PF XP

S rostoucím množstvím nádorových onemocnění se zdravotnický personál vystavuje stále většímu kontaktu s nebezpečnými cytostatickými látkami. Rozsáhlý výzkum vedl ke vzniku této rukavice, která poskytuje extra ochranu a vysoké hodnoty nepropustnosti v kontaktu s cytostatiky.

 

Adimea

V současné době jediný systém umožňující průběžné vyhodnocování a grafické zobrazení průběhu všech standardně používaných kritérií pro hodnocení kvality dialyzačního ošetření. Napomáhá personálu poskytnout optimální ošetření a adaptovat parametry ještě v průběhu ošetření tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.

Diacan® S

Dialyzační jehla s integrovaným bezpečnostním mechanismem ochrany hrotu zabraňujícím náhodnému poranění a tím i přenosu krevních patogenů. Ochrana, kterou oceníte nejen díky mnohonásobně vyššímu výskytu infekcí u dialyzovaných pacientů.

Koncern B. Braun je celosvětovým lídrem v infuzní terapii, managementu bolesti a průkopníkem
v pasivních bezpečnostních prostředcích a prostředcích neobsahujících DEHP změkčovadla (PVC/DEHP-free). Každý den se zhruba 36 000 zaměstnanců koncernu po celém světě dělí o své znalosti s kolegy a zákazníky ve snaze zlepšit pracovní procesy ve zdravotnických zařízeních a současně zvýšit bezpečnost pacientů, lékařů a sester.

Také v České a Slovenské republice s námi spolupracují stovky zdravotnických pracovníků, kteří se spolupodílejí na vývoji nových, pro praxi bezpečnějších produktů, splňujících podmínky B. Braun Safety konceptu. Nejen jim, ale i manažerům ošetřovatelské
a lékařské péče patří náš dík za tuto spolupráci. 

Velmi rádi jsme některé organizace v posledních měsících za tuto snahu ocenili certifikátem „Bezpečné nemocnice“, neboť jejich zaměstnanci svou osobní iniciativou a nadšením pro moderní technologie
s bezpečnostními prvky přispěli k jejich celoplošnému užívání ve svých zařízeních, a to i tehdy, kdy pro ně prozatím v naší republice (na rozdíl od dalších států EU) neexistuje legislativní nařízení či závazný standardní operační postup. Tato zařízení si jednoznačně uvědomují nutnost vysokého bezpečnostního standardu, který jim přináší nejen pozitivní mediální obraz, ale především vysoký počet spokojených pacientů i zaměstnanců.

MUDr. František Vojík
manažer divize Hospital care
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti zdravotníckeho personálu pri príprave a podávaní cytostatickej liečby a zároveň zvýšenie bezpečnosti pacientov a zníženie výskytu nežiaducich účinkov. 

14.10.2021
Události

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Zdravotníci čelí v období pandemie koronaviru extrémnímu tlaku a práci v náročných podmínkách. Skupina B. Braun v rámci svého projektu B. Braun pro život podporuje řadu aktivit, které jsou určeny právě pro nejvytíženější pracoviště v České republice i na Slovensku.  

23.12.2020