Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rychle, tiše a ekologičtěji

8. Červenec 2020

Rychle, tiše a ekologičtěji

Dialyzační středisko B. Braun Avitum a nefrologická ambulance B. Braun Plus v Teplicích, splňující nejpřísnější světová kritéria, jsou v provozu od září roku 2019. Původním dialyzačním centrem prošlo přes tisíc chronicky nemocných a téměř sto z nich podstoupilo transplantaci ledviny. Podívejme se, jaké výhody přinesla modernizace zdravotnickému personálu.

Od prvního dne pracuje v teplickém dialyzačním středisku vedoucí sestra Olga Roučková. Jak hodnotí unikátní zařízení pro přípravu dialyzačních roztoků a inteligentní dialyzační monitory poslední generace Dialog iQ HDF comfort?

Podle vedoucí sestry Olgy Roučkové je velkou výhodou Dialogu iQ rychlá příprava přístroje, protože v jednom kroku proběhne nasetování zařízení a samotný proplach jak krevního, tak dialyzátového okruhu. Nemusí se vše postupně potvrzovat, hladiny se nastaví samy, není potřeba vyklepávat kapiláru. Pokud se přístroj po dezinfekci nevypne, je testování před další směnou ještě o pár minut kratší.

„U všech pacientů používáme identifikační kartu (ID), na které jsou základní parametry a zároveň se na ni ukládají data z jednotlivých návštěv. Vše se nám zároveň automaticky načítá do Nefrisu. U nemocných můžeme sledovat mnohem více parametrů, které nám umožňují pozitivně ovlivnit léčbu pacienta,“ říká Roučková a pokračuje: „Nové přístroje nám také umožňují využít centrální rozvod koncentrátů EcoMix, který přináší mnoho výhod.

Odpadá problém s přenášením kanystrů a nemusí se nikam vylévat zbytky koncentrátu. Pokud je potřeba vyměnit koncentrát během dialýzy, jen se zvolí jiný druh v dialyzačním přístroji.

 

Olga Roučková, vedoucí sestra Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Teplicích se svým pacientem.

 

Automatizovaná příprava šetří čas

Sestry se mohou více soutředit na péči o pacienty. V neposlední řadě je nový systém přípravy roztoků ekologičtější, protože minimalizuje nutnost používání plastů a umožňuje zpětné využívání odpadní vody z reverzní osmózy pro užitkové účely.

Nemocní spoustu výhod, které jim nové přístrojové vybavení nabízí, na první pohled nevidí. Pochvalují si ale menší hlučnost a rychlé měření krevního tlaku, ke kterému dochází už během nafukování manžety. Odpadá tak dofukování, které může být při častém měření velmi nepříjemné.

 

 

Jaké to bylo na začátku?

„Na začátku jsme se bály, jak to všechno zvládneme. V minulosti jsme měly na středisku tyto přístroje jen dva a pracovalo s nimi pouze několik sester. První dialýzu vše šlapalo, ale pak se objevily komplikace. Měly jsme problémy s načítáním parametrů do systému Nefris, ale díky radám zkušenějších a IT oddělení se vše podařilo zvládnout. Ze začátku se nám také zdála nepřehledná obrazovka, která má oproti staršímu typu úplně jinou grafiku a je méně barevná. Neuměly jsme také rychle řešit všechny alarmy,“ odpověděla Olga Roučková na otázku, zda bylo těžké si osvojit nové postupy a naučit se nejmodernější vybavení ovládat.

„Přes počáteční nejistotu si všechny sestry v našem středisku na Dialog iQ rychle zvykly, protože zjistily, že výhody převažují. S kolegyněmi jsme se shodly, že ke starším typům monitorů už bychom se nerady vracely,“ uzavírá své zkušenosti Olga Roučková.

redakce Braunovin
Průměrně: 5 (2 hlasů)

Čtěte také

Zkratka ECCO2R (extracorporeal CO2 removal) označuje relativně novou terapeutickou metodu zajišťující minimálně invazivní mimotělní eliminaci oxidu uhličitého z krve pacienta. 

22.09.2022

Bezpečnost je jedno z nejdůležitějších kritérií při uvádění nových dialyzačních přístrojů do provozu. „Umělá ledvina“ Dialog iQ je v českých dialyzačních centrech B. Braun Avitum k dispozici od roku 2018 a splňuje ty nejpřísnější mezinárodní bezpečnostní požadavky. 

11.04.2022

Většina dialyzovaných pacientů chápe docházení na dialyzační středisko jako nutnost, se kterou se dříve či později musí smířit a musí se naučit plánovat si svůj životní rytmus mezi dny, kdy na dialýzu jezdí a mezi dny, kdy mají „volno“. Ke klasické hemodialýze prováděné na dialyzačním středisku, existují, kromě transplantace ledviny, také další dvě alternativy.

12.01.2022