Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rozvoj profesních znalostí a komunikačních dovedností

5. Leden 2009

Rozvoj profesních znalostí a komunikačních dovedností

Společnost B. Braun Avitum (dříve známá pod názvem EuroCare) patří k předním poskytovatelům dialyzační péče již od roku 1994. Na základě dlouholetých zkušeností a průzkumů jednoznačně vyplynula potřeba vytvořit systém soustavného vzdělávání lékařů a sester, a to jak v odborných znalostech, tak nově v komunikačních dovednostech.

Vzdělávání zdravotníků v síti dialyzačních středisek skupiny B. Braun Avitum

Jaká bude tedy podoba profesního vzdělávání zaměstnanců B. Braun Avitum v příštích letech? To byla otázka, kterou jsme začali řešit již začátkem roku 2008 v souvislosti s možností získat na tyto aktivity podporu finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Podařilo se nám vytvořit projekt - komplexní systém pro vzdělávání lékařů a sester  B. Braun Avitum. Projekt je sestaven z jednotlivých programů a je určen pro cílové skupiny lékařů, sester a management dialyzačních středisek. Svým obsahem významně přispěje k soustavnému zvyšování a prohlubování odborných znalostí a posílení komunikačních kompetencí v rámci zařízení i ve vztahu k síti specializovaných zdravotnických zařízení s mezinárodním přesahem.

 

Základ celého systému tvoří moduly - programy:

  • Péče o nemocné léčené eliminačními metodami - obecné profesní vzdělávání začínajících a méně zkušených sester v oboru nefrologie
  • Specializované profesní vzdělávání sester - šest speciálních modulů určených sestrám koordinátorkám pro vybrané oblasti ošetřovatelské péče na dialýzách
  • Manažerské vzdělávání pro vedoucí lékaře a sestry - program týkající se rozvoje interpersonálních a komunikačních kompetencí. Bude sestaven na základě komunikačního auditu, který proběhne před započetím vlastního vzdělávání.
  • Interpersonální a komunikační vzdělávání sester a lékařů. Proběhne v návaznosti na úvodní komunikační audit. Bude reflektovat potřeby zdravotníků působících na dialyzačních centrech ve všech úrovních.
  • Profesní vzdělávání lékařů. Koncipováno opět modulově jako mezioborové pracovní dny jednotlivých souvisejících odborností, například hematologie, kardiologie, urologie apod.

Navržený systém vzdělávání je dlouhodobý, intenzivní a kontinuální, tedy maximálně efektivní. Zároveň ale respektuje i pracovní model zaměstnanců dialyzačních center, proto je koncipován jako kombinovaný model s využitím e-learningu. Projekt postihuje všechny aktuální poznatky v oblasti dialýzy a komunikačních disciplín ve zdravotnictví a celý bude realizován pomocí externích dodavatelů, kteří ve výběrovém řízení prokáží kvalifikační předpoklady a obdobné zkušenosti. 

Eva Višková
odborný garant vzdělávacích kurzů
Aesculap Akademie

 

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v rámci výskytu nového typu koronaviru a nemoci Covid-19 v Evropě bychom vás rádi ujistili, že situaci dialyzační střediska B. Braun Avitum denně monitorují a průběžně přijímají přiměřená opatření, která eliminují potenciální rizika pro pacienty a provoz dialyzačních středisek.

09.04.2020
Nefrologie

Pacienti vstupující do intenzivní péče jsou velmi často komplikováni akutním poškozením ledvin (acute kidney injury, AKI), ať již samostatným, či v rámci syndromu multiorgánové dysfunkce (multiple organ dysfunction syndrome, MODS). Poškození ledvin významně nepříznivě ovlivňuje prognózu a mortalitu těchto nemocných.

21.10.2019
Nefrologie

V areálu Městské nemocnice v Uherském Brodě se v rámci Světového dne ledvin otevřelo nově zrekonstruované dialyzační středisko B. Braun Avitum. Rekonstrukce trvala více než pět měsíců a přišla na částku zhruba jedenáct milionů korun. „Preventivní vyšetření ledvin budeme na Světový den provádět v nových prostorách. Změnu pocítí jak personál, tak pacienti především v teplých jarních a letních měsících, protože nově je celé středisko klimatizované,“ říká ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Martin Kuncek. 

06.03.2019
Aktuality z B. Braun