Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rozvoj profesních znalostí a komunikačních dovedností

5. Leden 2009

Rozvoj profesních znalostí a komunikačních dovedností

Společnost B. Braun Avitum (dříve známá pod názvem EuroCare) patří k předním poskytovatelům dialyzační péče již od roku 1994. Na základě dlouholetých zkušeností a průzkumů jednoznačně vyplynula potřeba vytvořit systém soustavného vzdělávání lékařů a sester, a to jak v odborných znalostech, tak nově v komunikačních dovednostech.

Vzdělávání zdravotníků v síti dialyzačních středisek skupiny B. Braun Avitum

Jaká bude tedy podoba profesního vzdělávání zaměstnanců B. Braun Avitum v příštích letech? To byla otázka, kterou jsme začali řešit již začátkem roku 2008 v souvislosti s možností získat na tyto aktivity podporu finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Podařilo se nám vytvořit projekt - komplexní systém pro vzdělávání lékařů a sester  B. Braun Avitum. Projekt je sestaven z jednotlivých programů a je určen pro cílové skupiny lékařů, sester a management dialyzačních středisek. Svým obsahem významně přispěje k soustavnému zvyšování a prohlubování odborných znalostí a posílení komunikačních kompetencí v rámci zařízení i ve vztahu k síti specializovaných zdravotnických zařízení s mezinárodním přesahem.

 

Základ celého systému tvoří moduly - programy:

  • Péče o nemocné léčené eliminačními metodami - obecné profesní vzdělávání začínajících a méně zkušených sester v oboru nefrologie
  • Specializované profesní vzdělávání sester - šest speciálních modulů určených sestrám koordinátorkám pro vybrané oblasti ošetřovatelské péče na dialýzách
  • Manažerské vzdělávání pro vedoucí lékaře a sestry - program týkající se rozvoje interpersonálních a komunikačních kompetencí. Bude sestaven na základě komunikačního auditu, který proběhne před započetím vlastního vzdělávání.
  • Interpersonální a komunikační vzdělávání sester a lékařů. Proběhne v návaznosti na úvodní komunikační audit. Bude reflektovat potřeby zdravotníků působících na dialyzačních centrech ve všech úrovních.
  • Profesní vzdělávání lékařů. Koncipováno opět modulově jako mezioborové pracovní dny jednotlivých souvisejících odborností, například hematologie, kardiologie, urologie apod.

Navržený systém vzdělávání je dlouhodobý, intenzivní a kontinuální, tedy maximálně efektivní. Zároveň ale respektuje i pracovní model zaměstnanců dialyzačních center, proto je koncipován jako kombinovaný model s využitím e-learningu. Projekt postihuje všechny aktuální poznatky v oblasti dialýzy a komunikačních disciplín ve zdravotnictví a celý bude realizován pomocí externích dodavatelů, kteří ve výběrovém řízení prokáží kvalifikační předpoklady a obdobné zkušenosti. 

Eva Višková
odborný garant vzdělávacích kurzů
Aesculap Akademie

 

Bc. Eva Višková
B. Braun Avitum
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

V Česku v posledních letech roste počet pacientů na domácí hemodialýze. Hlavními důvody jsou možnost zvolit si den i čas, možnost realizace dialýzy doma, ale především celosvětová novinka v podobě malého přístroje speciálně vyvinutého pro domácí dialýzu.

22.09.2022
Nefrologie

Implantabilní podkožní porty Celsite® při správném používání významně zkvalitňují život onkologických pacientů. Umožňují bezpečné zajištění žilního přístupu pro opakované aplikace chemoterapie a dalších léčiv (například analgetik), které byly indikovány k aplikaci přímo do žilního systému.

28.01.2022
Nefrologie

Společnost B. Braun patří k předním světovým poskytovatelům dialyzační péče a výrobcům technologií a spotřebního materiálu pro dialýzu. Dlouhodobě usiluje o maximální bezpečnost a komfort pacientů i personálu a v dubnu uvedla na trh harmonizované portfolio kyselých koncentrátů pro bikarbonátovou hemodialýzu.

22.07.2021
Nefrologie