Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Rozhovor s Michalem Maškem na téma komplexní péče o spinální pacienty

Jakub Havlíček

5. Červen 2012

Stomie
Společnost B. Braun se v rámci českého zdravotnictví stává partnerem významných pracovišť. Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice, v čele s přednostou doc. MUDr. Michalem Maškem, CSc., a společnost B. Braun se staly partnery v péči o pacienty, kteří jsou hospitalizovaní na spinální jednotce kliniky.

Dochází tak ke spojení nadstandardní lékařské péče s využíváním kvalitních produktů a jedinečného servisu společnosti B. Braun. Dodávané produkty, například lubrikované močové katetry Actreen ®, se staly produktem první volby. Snažíme se rozvíjet zároveň se svými partnery a zajímá nás jejich budoucnost. Proto jsme také oslovili pana přednostu
a požádali ho o rozhovor.

Pane docente, jak s odstupem času hodnotíte začlenění Spinální jednotky pod „křídla“ Kliniky úrazové chirurgie?

Do struktury Kliniky úrazové chirurgie Traumacentra FN Brno byla Spinální jednotka zařazena 1. července 2011. Pracoviště poskytuje komplexní péči dle věstníku MZ ČR pro poraněné z Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Intenzivní mezioborová spolupráce funguje v rámci Fakultní nemocnice Brno především s Rehabilitačním oddělením, Ortopedickou klinikou, Neurologickou klinikou, Neurochirurgickou klinikou a Urologickou klinikou, s Oddělením klinické psychologie a Klinikou plastické a rekonstrukční chirurgie. V návaznosti na přesun Spinální jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie spadá do spektra našich činností od 1. listopadu 2011, tedy nově, i spondylotraumatologická operativa a problematika paraplegiologie.

Jaké organizační kroky jste museli pro začlenění jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie z lékařského pohledu podniknout?

Operační činnost provádíme jako u ostatních zlomenin v akutním režimu. V případech míšních poškození postupujeme urgentně v nepřetržitém provozu pro kraj Jihomoravský a Vysočina. Pro tyto účely byl otevřen nově vybavený operační sál. Dále byla pořízena veškerá moderní instrumentária a implantáty, včetně karbonového operačního stolu s příslušenstvím. Na novém operačním sále bylo dosud ošetřeno 167 pacientů s poraněním páteře, bylo operováno 73 poraněných, někdy kombinovanými vícečetnými výkony i v rámci polytraumat. Polytraumat bylo do registru Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2011 zadáno 397. Konziliární činnosti realizujeme klinickým vyšetřením ve vzájemném vztahu s rtg a neurologickým nálezem, nikoliv tedy pouze posouzením rtg dokumentace. Všichni pacienti zůstávají nadále v naší ambulantní péči. Skupina spondylotraumatologů je složena z osmi operatérů, kteří pokračují v kontinuálním vzdělávání stejně jako nelékařští zdravotničtí pracovníci. V trvalé „příslužbě“ je připraven operační tým nad rámec Ústavní pohotovostní služby, kterou klinika běžně poskytuje.

Jak se změnila skladba výkonů a jaké operační výkony na klinice převažují?

Skladba výkonů se změnila spíše v akutním timingu řešení poranění a v aktivním přístupu cestou vnitřních fixací a menším podílem konzervativního léčení. Celkově tedy směřujeme k miniinvazivním operačním výkonům a řešením v akutním režimu metodami stabilní osteosyntézy.

Jaká je skladba úrazů a diagnóz na Spinální jednotce?

Skladba diagnóz je stejná jako v ostatních spinálních centrech. Převažu sportovní a dopravní úrazy, včetně suicidálních pokusů skokem z výše. Další část pacientů představují pooperační stavy degenerativních onemocnění s neurologickým postižením náležející do péče spinální jednotky. 

Jak je poskytovaná péče provázaná? Je komplexní? Spinální jednotka, rehabilitační péče, následná péče v rehabilitačních ústavech…

Provázanost komplexní péče vede cestou přes Oddělení urgentního příjmu KARIM, Centrální operační sály, Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny, JIP Kliniky úrazové chirurgie až na spinální jednotku. Následná péče pak probíhá v rehabilitačních centrech. V současné době nám práci ztěžuje nový algorytmus zdravotních pojišťoven vyžadující schválení rehabilitačního ústavu revizním lékařem podle místa bydliště pacienta, což vzhledem k šíři záběru nemocnice vytváří těžko řešitelný komunikační problém stejně jako v jiných traumacentrech.

Jak hodnotíte spolupráci se společností B. Braun? Jaké vaše potřeby svými produkty naše společnost pokrývá?

Spolupráce se společností B. Braun, která se díky širokému sortimentu zdravotnických pomůcek výrazně podílí na naší činnosti, je tradičně vysoce kvalitní. Vítáme zejména nástavbu v edukační činnosti v oblasti operativy, implantátů, katetrů a převazového materiálu i v ostatních činnostech.

Pane docente, děkuji vám za rozhovor.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník