Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rozhovor s Michalem Maškem na téma komplexní péče o spinální pacienty

5. Červen 2012

Rozhovor s Michalem Maškem na téma komplexní péče o spinální pacienty

Společnost B. Braun se v rámci českého zdravotnictví stává partnerem významných pracovišť. Klinika úrazové chirurgie FN Brno-Bohunice, v čele s přednostou doc. MUDr. Michalem Maškem, CSc., a společnost B. Braun se staly partnery v péči o pacienty, kteří jsou hospitalizovaní na spinální jednotce kliniky.

Dochází tak ke spojení nadstandardní lékařské péče s využíváním kvalitních produktů a jedinečného servisu společnosti B. Braun. Dodávané produkty, například lubrikované močové katetry Actreen
®, se staly produktem první volby. Snažíme se rozvíjet zároveň se svými partnery a zajímá nás jejich budoucnost. Proto jsme také oslovili pana přednostu
a požádali ho o rozhovor.

Pane docente, jak s odstupem času hodnotíte začlenění Spinální jednotky pod „křídla“ Kliniky úrazové chirurgie?

Do struktury Kliniky úrazové chirurgie Traumacentra FN Brno byla Spinální jednotka zařazena 1. července 2011. Pracoviště poskytuje komplexní péči dle věstníku MZ ČR pro poraněné z Jihočeského, Jihomoravského, Zlínského kraje a kraje Vysočina. Intenzivní mezioborová spolupráce funguje v rámci Fakultní nemocnice Brno především s Rehabilitačním oddělením, Ortopedickou klinikou, Neurologickou klinikou, Neurochirurgickou klinikou a Urologickou klinikou, s Oddělením klinické psychologie a Klinikou plastické a rekonstrukční chirurgie. V návaznosti na přesun Spinální jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie spadá do spektra našich činností od 1. listopadu 2011, tedy nově, i spondylotraumatologická operativa a problematika paraplegiologie.

Jaké organizační kroky jste museli pro začlenění jednotky pod Kliniku úrazové chirurgie z lékařského pohledu podniknout?

Operační činnost provádíme jako u ostatních zlomenin v akutním režimu. V případech míšních poškození postupujeme urgentně v nepřetržitém provozu pro kraj Jihomoravský a Vysočina. Pro tyto účely byl otevřen nově vybavený operační sál. Dále byla pořízena veškerá moderní instrumentária a implantáty, včetně karbonového operačního stolu s příslušenstvím. Na novém operačním sále bylo dosud ošetřeno 167 pacientů s poraněním páteře, bylo operováno 73 poraněných, někdy kombinovanými vícečetnými výkony i v rámci polytraumat. Polytraumat bylo do registru Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 2011 zadáno 397. Konziliární činnosti realizujeme klinickým vyšetřením ve vzájemném vztahu s rtg a neurologickým nálezem, nikoliv tedy pouze posouzením rtg dokumentace. Všichni pacienti zůstávají nadále v naší ambulantní péči. Skupina spondylotraumatologů je složena z osmi operatérů, kteří pokračují v kontinuálním vzdělávání stejně jako nelékařští zdravotničtí pracovníci. V trvalé „příslužbě“ je připraven operační tým nad rámec Ústavní pohotovostní služby, kterou klinika běžně poskytuje.

Jak se změnila skladba výkonů a jaké operační výkony na klinice převažují?

Skladba výkonů se změnila spíše v akutním timingu řešení poranění a v aktivním přístupu cestou vnitřních fixací a menším podílem konzervativního léčení. Celkově tedy směřujeme k miniinvazivním operačním výkonům a řešením v akutním režimu metodami stabilní osteosyntézy.

Jaká je skladba úrazů a diagnóz na Spinální jednotce?

Skladba diagnóz je stejná jako v ostatních spinálních centrech. Převažu sportovní a dopravní úrazy, včetně suicidálních pokusů skokem z výše. Další část pacientů představují pooperační stavy degenerativních onemocnění s neurologickým postižením náležející do péče spinální jednotky. 

Jak je poskytovaná péče provázaná? Je komplexní? Spinální jednotka, rehabilitační péče, následná péče v rehabilitačních ústavech…

Provázanost komplexní péče vede cestou přes Oddělení urgentního příjmu KARIM, Centrální operační sály, Oddělení resuscitační a intenzivní medicíny, JIP Kliniky úrazové chirurgie až na spinální jednotku. Následná péče pak probíhá v rehabilitačních centrech. V současné době nám práci ztěžuje nový algorytmus zdravotních pojišťoven vyžadující schválení rehabilitačního ústavu revizním lékařem podle místa bydliště pacienta, což vzhledem k šíři záběru nemocnice vytváří těžko řešitelný komunikační problém stejně jako v jiných traumacentrech.

Jak hodnotíte spolupráci se společností B. Braun? Jaké vaše potřeby svými produkty naše společnost pokrývá?

Spolupráce se společností B. Braun, která se díky širokému sortimentu zdravotnických pomůcek výrazně podílí na naší činnosti, je tradičně vysoce kvalitní. Vítáme zejména nástavbu v edukační činnosti v oblasti operativy, implantátů, katetrů a převazového materiálu i v ostatních činnostech.

Pane docente, děkuji vám za rozhovor.

Jakub Havlíček
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Neurourologie je specializovanou součástí urologie a zabývá se poruchami močení v důsledku přerušení nervových drah a center. Porušení nervového zásobení je přitom způsobeno různými příčinami, nejčastěji úrazem (mozku, míchy, pánevních nervových pletení a periferních nervů), nervovými chorobami či v důsledku metabolických onemocnění (cukrovka). Projevy těchto poruch souhrnně označujeme jako neurogenní dysfunkce močových cest.

08.06.2021
Ambulantní péče

Tým profesora Pavla Michálka, vedoucího lékaře Kanylačního centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jako jediný ve střední Evropě provádí od roku 2018 implantace portů do hrudní dutiny pro chronickou drenáž recidivujícího hrudního výpotku pomocí speciálního portu Celsite® DRAINAPORT. Ročně zavedou 800 – 1 000 přístupů včetně těch složitých alternativních, a to u všech věkových skupin pacientů, včetně novorozenců, což je řadí k největším centrům v České republice.

08.07.2020
Ambulantní péče

U pacientů s onkologickým onemocněním bývá často přítomná podvýživa. Nejedná se však o „běžný“ úbytek hmotnosti. Jde o chronickou formu podvýživy, která vzniká v důsledku nádorového onemocnění. Novinkou pro zkvalitnění nutriční péče je potravina pro zvláštní výživu Remune™, který je určen k popíjení pro onkologické pacienty.

02.07.2020
Ambulantní péče