Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rosteme spolu

3. Duben 2019

Rosteme spolu

Dne 1. dubna předal Prof. Dr. Heinz-Walter Große (65) svou „vládu“ nad vedením představenstva společnosti B. Braun paní Anně Marii Braun (39), která ve vedení tohoto rodinného podniku představuje šestou generaci. Během našeho rozhovoru se oba ohlédli zpět do minulosti a nahlédli také do budoucna.

Pane profesore, po celých čtyřicet let jste společnosti B. Braun dával své srdce i duši a posledních osm let jste byl ve funkci předsedy představenstva. Toto období skončilo na konci března. Jak to zvládáte?

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Ano, je to pro mne skutečně počátek něčeho nového, ale za posledních čtyřicet let bylo těch začátků bezpočet. Vždy jsem měl rád změny a ochota ke změnám je ceněnou vlastností, kterou v B. Braun žijeme. Takže se těším na další fázi svého života. Rozhodně bude vzrušující!

 

Paní Braun, i vás čeká nové období. Prvního dubna jste se stala novou předsedkyní představenstva společnosti B. Braun. Je to zvláštní chvíle v historii firmy. Jak to prožíváte?

Anna Maria Braun: Prvního dubna jsem nebrala jako „zvláštní den“. Netajil se mi před ním dech. Byla jsem až do poslední chvíle v každodenním pracovním procesu, kdy jsem se soustředila na důležité úkoly, které jsou před námi, a proto jsem neměla čas přemýšlet nad tím, co mě čeká.

 

Než se budeme věnovat těmto novým úkolům, ohlédněme se do minulého fiskálního roku. Pane profesore, co je na něm pozitivního? Nač může být společnost B. Braun hrdá?

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Tím prvním, co bych rád zmínil, je, že i nadále zvyšujeme náš prodej v souladu s našimi plány, a to ve všech našich divizích a ve všech regionech, ve kterých máme zastoupení. Budu-li konkrétní, vyráběli jsme naše výrobky ve 112 závodech po celém světě a utržili jsme téměř sedm miliard eur. Po očištění od vlivu směnných kurzů to odpovídá růstu o pět procent. Tento vývoj nás těší. A když se podíváte na naše investice ve výši přibližně 900 milionů eur a úspěšné dokončení řady projektů v průběhu roku 2018, lze s lehkostí konstatovat, že jsme toho dokázali opravdu hodně.

 

Máte nějaké vaše osobní postřehy ve vztahu k těmto úspěšným investičním projektům, které byste ráda zmínila?

Anna Maria Braun Jedním z takových úspěchů je bezesporu otevření našeho Campusu 1 a Campusu 2 v Penangu v Malajsii, což je největší samostatný závod v rámci B. Braun Group. Tento investiční projekt byl zahájen v roce 2009 a dokončen v roce 2018.

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: To byla pro nás i pro tamní tým velká chvíle a je to i jasný signál naší přítomnosti na asijském trhu. Dalším takovým úspěchem bylo otevření závodu v Wilsdruffu v Německu, který se stal v Evropě nejmodernější a vysoce automatizovanou linkou na výrobu dialyzátorů. Vytvořili jsme zde výkladní skříň naší společnosti doslova na zelené louce.

 

Když se podíváme na vnitřní strukturu společnosti, jaké byly ty nejdůležitější otázky minulého roku a které z nich se budou řešit i nadále?

Anna Maria Braun: V jádru všeho byla otázka, jak zorganizovat a změnit naše oddělení prodeje po celém světě tak, aby se stala výkonnějšími a zeštíhlela. Iniciativám, jako jsou projekt Enterprise ve Spojených státech nebo Uno v Německu, jsme věnovali mnoho úsilí. Určujeme také priority a organizujeme naše projekty a činnosti takovým způsobem, abychom mohli dále využívat možností, které poskytuje digitální transformace.

 

Jakou roli v minulém roce sehrálo téma systémového partnerství?

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Velmi významnou.

Anna Maria Braun: A bude tomu tak i nadále.

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Protože to, jakým způsobem rozvíjíme naše vztahy s klienty a zda rozumíme jejich problémům a těžkostem, abychom na ně mohli co nejlépe reagovat, je a vždy bude tím nejpodstatnějším.

Anna Maria Braun: Naprosto souhlasím! Díky našemu přístupu k systémovému partnerství jsme vytvořili nové formy spolupráce, jak mezi vlastními divizemi, tak i s externími partnery. Tento přístup nám nejen pomáhá lépe porozumět našim klientům, ale také řešit zásadní problémy, s nimiž se potýkají všichni, kdo pracují v oblasti zdravotní péče. Jsou to problémy související s financováním systémů zdravotní péče, které zaručují zabezpečení dodávek, nebo to jsou otázky řešící, jak pacientům zpřístupnit nejnovější poznatky medicíny. Právě tyto záležitosti jsou předmětem letošní finanční zprávy, kterou využíváme k vyvolání diskuse o hlavních úkolech systému zdravotní péče.

 

Na kterých projektech budete pracovat i v tomto roce?

Anna Maria Braun: Tím prvním, který mne napadá, je pilotní projekt Tasks & Teams, který spustil profesor Große, který má za cíl vyhodnotit a přeorganizovat způsob naší spolupráce.

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Již si není možné dovolit udržovat administrativní strukturu, která se neustále rozrůstá. Pilotní projekt Tasks & Teams, který jsme spustili ve spolupráci s celo-podnikovým oddělením Lidských zdrojů a Komunikace, se osvědčil v mnoha směrech. Výsledkem je pružný koncept, který je přesně tím, co B. Braun potřebuje, a který přináší mnohá využití, jež se setkala s enormním zájmem.

Anna Maria Braun: Obrací se na nás další a další oddělení, které si samy přejí využít Tasks & Teams. Je skvělé, že žádná šablona nefunguje stejně pro všechny. Každé oddělení si samo vytváří ty správné formy spolupráce, což je motivuje a  z vlastní iniciativy provádějí ochotně změny v organizační struktuře. Přínos je však ohromný a daná oddělení, která si svou strukturu sama vytvořila a každodenně ji využívá, jsou nadšena v neposlední řadě i proto, že vidí, jak jsou efektivnější při zvládání svých úkolů.

 

Jakým výzvám čelí společnost v tomto roce?

Anna Maria Braun: Kdybychom tuto otázku položili svým dlouhodobým zaměstnancům, správně by odpověděli, že naše společnost čelí výzvám neustále. A já to vidím stejně. Je to tím, že v sektoru zdravotnictví se zákony, modely náhrad, regulační opatření a trh neustále mění. Umíme tento stav zvládnout a vždy to bude velmi dynamické prostředí, ale mám pocit, že tempo, v jakém se změny objevují, bezpochyby narůstá spolu s komplexností a rozsahem těchto změn. Naším úkolem je do tohoto procesu vnést zjednodušení a jasno.

 

Můžete, prosím, uvést nějaké příklady?

Anna Maria Braun: Jedním příkladem jsou regulační požadavky, jako je Nařízení o zdravotnických prostředcích, pro něž hledáme řešení. Nebo požadavky na dohledatelnost, kterým jsme museli vyhovět během velmi krátkého období. Jsou to ale i záležitosti, jako je obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou nebo brexit, které pro nás představují další výzvy. I když uvedené příklady jsou okolnostmi, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu, přesto musíme být dostatečně stabilní a flexibilní, abychom mohli náležitě reagovat.

 

Co je zapotřebí k takové stabilitě a zároveň nezbytné flexibilitě?

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Naštěstí se nacházíme v perfektním stavu: s růstem v každé divizi a regionu, vynikající automatizační a výrobní technologií a kvalitou našich výrobků jsme zcela konkurenceschopní. To zajišťují naši kolegové ve výrobních odděleních, v administrativě a prodeji. Všechny naše národní organizace mají skvělé vedení, personál i manažery, kteří jsou zaměstnanci B. Braun tělem i duší.

 

Co vlastně znamená být zaměstnancem B. Braun?

Anna Maria Braun: Věřím, že především naše vize ochrany a zlepšování zdraví lidí není jen sloganem, je to něco, k čemu každý zaměstnanec skutečně přispívá. Mě osobně tento fakt velmi povzbuzuje. Skutečnost, že přispíváme k tomu, že lidé získávají zpět své zdraví a mizí jejich bolest nebo že vítězí nad nemocí nebo nad následky svých zranění díky našim výrobkům a službám, mne hluboce dojímá. Zároveň si však díky tomu uvědomujeme míru své zodpovědnosti. Dostát takové zodpovědnosti znamená tvrdě pracovat každý den. Naši zaměstnanci si to uvědomují a jsou připraveni tuto zodpovědnost na sebe vzít.

 

Zní to jako že vše, co je třeba, je pokračovat v tomto osvědčeném přístupu.

Oba zároveň: To vůbec ne (oba se smějí)!

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Ne, jednoduše dělat dál to stejné prostě vůbec nefunguje. Stále jsou výzvy, jež musíme zvládnout, a to se nám podaří pouze za předpokladu, že půjdeme vpřed. Jak jsem řekl, je to například o struktuře našeho oddělení prodeje nebo způsobu, jak spolupracujeme. Výzvy budoucnosti se nám podaří zvládnout pouze s pomocí chytrých a promyšlených změn.

Anna Maria Braun: Potřebujeme také zvýšit ziskovost. Růst je pro nás jistě nezbytný, ale je to především růst využívající naše vnitřní zdroje včetně schopnosti investovat a provádět akvizice. Musíme zajistit, abychom tyto aktivity mohli podnikat i v budoucnu. Dívám se na tuto schopnost jako na sval, který je třeba stále procvičovat. A jelikož nemůžeme dělat zároveň všechno, je nutné se sejít a prodiskutovat, do čeho a s jakým nasazením se zapojíme, kolik za to utratíme a jaké zdroje alokujeme. Existuje mnoho skvělých příležitostí, ale my se musíme zabývat otázkou, na co přesně se zaměříme.

 

Pane profesore, brzy budete předávat funkci předsedy představenstva paní Braunové. Jaké rady své nástupkyni dáte?

Prof. Dr. Heinz-Walter Grosse: Zaprvé jsem velmi šťasten, že představenstvo bude opět řídit člen rodiny. Rozhodně ale není mým úkolem „dávat rady“ paní Braunové. Paní Braun ve firmě pracuje již několik let, má mnohaleté zkušenosti včetně práce v Asii. Zná naše lidi, naše výrobky i firemní kulturu společnosti B. Braun. Každý den prokazuje to, co já vnímám jako velmi důležitou vlastnost: schopnost naslouchat.

 

Paní Braun, na co se v souvislosti s novou prací těšíte?

Anna Maria Braun: Těším se na to, že navážeme na úspěšnou historii společnosti B. Braun. A nebudu na tu práci sama, ale budu spolupracovat s kolegy v představenstvu a se všemi zaměstnanci.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun