Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Události

Rooseveltova nemocnica získala certifikát Bezpečná nemocnica

redakce Braunovin

18. Listopad 2013

Bezpečnost personálu

Nemocnica v Banskej Bystrici získala certifikát Bezpečná nemocnica za používanie bezpečných zdravotníckych prostriedkov.

Rady českých a slovenských nemocníc, ktoré sa môžu pýšiť prestížnym čestným certifikátom „Bezpečná nemocnica“ za používanie bezpečných zdravotníckych prostriedkov dnes rozšírila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Čestný certifikát, ktorý udeľuje Skupina B. Braun od roku 2009, doteraz získalo v obidvoch krajinách 13 nemocníc. Z rúk country managera B. Braun Ing. Petra Šumichrasta ho prevzal riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD..

Udeľovaný certifikát bezpečnosti je dôležitým ukazovateľom kvality starostlivosti v danej nemocnici a zaručuje pacientom a zdravotníckemu personálu určitý nadštandard. Základnou podmienkou jeho získania je zavedenie používania bezpečnostných prvkov do štandardov ošetrovateľskej starostlivosti a ich dôsledné dodržiavanie všetkými zdravotníckymi pracovníkmi na všetkých pracoviskách. Týmto sa zvyšuje nielen bezpečnosť pacientov, ale predovšetkým tiež bezpečnosť zdravotníckeho personálu, ktorý je každý deň vďaka manipulácii s kanylami a inými zdravotníckymi pomôckami kontaminovanými pacientovou krvou vystavený nebezpečenstvu nákazy hepatitídou typu B a C, vírusom HIV alebo celou radou ďalších závažných infekčných ochorení a z toho vyplývajúcich psychických a sociálnych problémov.

V čom spočíva prínos bezpečnostných prvkov v zdravotníckych prostriedkoch?

Bezpečnostné kanyly a ostatné bezpečnostné pomôcky sú oproti zastaraným prostriedkom vybavené špeciálnym konštrukčným prvkom, ktorý znemožňuje bodné či rezné poranenia. Po použití ihly sa jej hrot automaticky uzavrie a riziko poranenia a následnej možnej infikácie zdravotného pracovníka alebo pacienta je tak znížené takmer na nulu.

„Kým vo viacerých krajinách Európskej únie je používanie zdravotníckych prostriedkov z bezpečnostnými prvkami stanovené zákonom, v Slovenskej republike takáto povinnosť doteraz uzákonená nebola. Udeľovaním čestného certifikátu bezpečnosti sa preto snažíme nemocnice motivovať k tomu, aby sa európskym štandardom priblížili z vlastnej vôle. Zavedením bezpečnostných prvkov do svojej každodennej práce tak naviac dávajú jasný signál, že sa snažia poskytovať svojim pacientom ten najlepší servis a zamestnancom čo najbezpečnejšie podmienky pre prácu,“ vysvetľuje country manager společnosti B. Braun Ing. Peter Šumichrast.

Jeho slová doplňuje aj riaditeľ banskobystrickej fakultnej nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD.: „Veľmi si vážime, že naša snaha bola ocenená a mohli sme sa zaradiť k tým najlepším slovenským nemocniciam. Certifikát bezpečnosti a kvality je pre nás veľkou poctou a pre našich pacientov jasným znamením, že práve u nás dostávajú tú najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť. Bezpečnostné prvky na viac chránia nielen zdravie pacientov, ale tiež zdravie a psychickú pohodu zdravotníckych pracovníkov, ktorí môžu byť pri práci s rizikovými a vysoko infekčnými materiálmi často krát pod veľkým stresom.“

Zavedenie bezpečnostných prvkov do každodenných pracovných postupov si pochvaľujú tiež samotní zamestnanci. „Práca zdravotníka je často veľmi náročná a pocit, že ste každý deň vystavení riziku nákazy, môže vytvárať veľký tlak na psychiku. V našej nemocnici sa každý rok použije viac ako 180.000 intravenóznych kanýl a infúznych súprav a veľakrát naozaj stačí aj tá najmenšia nepozornosť a zranenie je na svete. Vďaka zavedeným bezpečnostným prvkom sa však počet zranení pri daných postupoch výrazne znížil a naši zdravotníci tak môžu byť pri práci s nebezpečnými, či rizikovými materiálmi oveľa kľudnejší. Naša práca sa nezmenila, len je bezpečnejšia. Myslím si, že bezpečnosť pacientov a zamestnancov by mala byť prioritou pre všetky zdravotnícke zariadenia,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľstvo Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, PhDr. Monika Trnovcová.

Související a doporučené články

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník