Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Robot na ředění cytostatik CytoCare™ - první referenční pracoviště

21. Září 2009

Robot na ředění cytostatik CytoCare™ - první referenční pracoviště

Koncem minulého roku proběhla příprava instalace robota na ředění cytostatik
CytoCare™ do lékárny pražské Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí na oddělení „Ředění cytostatik“, jejímž vedením
je pověřena PharmDr. Irena Netíková a vedoucím lékárny je PharmDr. Helena Rotterová.

Všichni, kdo se v tomto oboru kratší či delší dobu pohybují, jistě dobře vědí, jak je příprava intravenózních aplikací cytostatických léků pro onkologické pacienty náročná a normy regulující proces ředění neúprosné. Instalaci proto předcházela příprava čistých prostor třídy C tak, aby vyhovovaly Vyhlášce č. 255/2003. Dnes již tedy není manuální příprava v izolátoru jedinou alternativou, ale
i do lékárenské sféry pronikly možnosti automatizace náročných úkonů a manipulací s toxickými přípravky.

Robot na ředění cytostatik CytoCare™ usnadňuje práci technikům a farmaceutům, zvyšuje bezpečnost pracovníků lékárny
a samozřejmě i pacientů. CytoCare™ je řízen počítačem a lidská obsluha pouze plní karuselový zásobník vstupním materiálem, odebírá hotová balení, odpadový kontejner a provádí údržbu
a dezinfekci.

 

Systém plně splňuje požadavky práce s cytotoxickými látkami a oproti izolátorům zajišťuje:

 • prevenci vzniklých chyb při přípravě materiálu,
 • identifikace léku,
 • bezpečné zacházení s toxickým odpadem,
 • automatickou kontrolu přesnosti dávky,
 • předchází kontaminaci místnosti a okolního prostředí,
 • předchází administrativním chybám v distribuci k pacientovi.

Výhody robotického systému můžeme shrnout do několika bodů:

 • odpovídá příslušné legislativě,
 • splňuje požadavky bezpečnosti a ochrany pracovníka,
 • samotný automatický proces odpovídá maximální bezpečnosti přípravy cytostatik,
 • několika kontrolními systémy zajišťuje bezpečnost pacienta,
 • odpovídá požadavkům ochrany životního prostředí a pravidlům likvidace toxického odpadu,
 • poskytuje ochranu soukromých dat pacientů a brání neautorizovanému přístupu,
 • plně vyhovuje požadavkům na archivaci, a tím zabezpečuje dohledání dat, pokud je potřeba.

Společnost B. Braun Medical zajišťuje komplexní servis od dodávky přístroje CytoCare™ přes kalibraci, napojení softwaru na stávající lékárenský systém, školení farmaceutů i techniků a další podporu. Všeobecná fakultní nemocnice nám se svolením odpovědných osob umožnila zřídit referenční pracoviště, které mimo jiné umožní i ostatním pracovištím v ČR a SR získat maximum praktických informací o moderní technologii pro zpracování toxických příprav.

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Společnost B. Braun představuje uzavřený samčí konektor PureSite, který lépe chrání zdravotníky před chemickou a mikrobiologickou kontaminací během celého procesu manipulace s lékem – od jeho přípravy až po podání.

02.08.2021

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče