Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Riziko vzniku dekubitů u osob s míšním postižením nesmíme podceňovat

11. Říjen 2016

Riziko vzniku dekubitů u osob s míšním postižením nesmíme podceňovat

Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple
Dekubity stále považuji za velké téma. Nejdůležitější je prevence, komunikace s klienty a odborná diskuse o tom, jak se co nejlépe o již vzniklý problém postarat. Riziko vzniku dekubitů je velmi vysoké např. u osob s poškozením míchy, a to nejen kvůli zhoršené mobilitě.

Velmi často dochází k zanedbání léčby vzniklých defektů již v samotném začátku. Četnost výskytu dekubitů u osob s míšním poškozením je bohužel těžké odhadovat, protože každý člověk podstupuje jiný typ léčby a v každém typu zdravotnického pracoviště je to také jinak. Lékaři spinálních jednotek a rehabilitačních ústavů zdůrazňují zvýšená rizika jak samotnému pacientovi, tak jeho blízkým či pečujícím osobám. Určitě je vhodné využít jakoukoliv možnost osvěty. K edukaci se stále častěji používají názorné ukázky, tedy fotografie, kam až může neléčený dekubit dojít, což vždy vyvolá přinejmenším zvýšený zájem klientů o prevenci, případně včasné řešení.

Za vznik dekubitu v nemocnici nemůže vždy jen ošetřující personál
V Centru Paraple zcela jistě dbáme na kontrolu kvality používaných pomůcek a zejména té nejdůležitější - vozíku a s ním spojených antidekubitních sedáků. Pamatuji si, že to tak bylo vždy. V mém případě však k tomu kdysi došlo naneštěstí pozdě. Po skoku do vody jsem patnáct let na vozíku. V té době ještě nefungovaly spinální jednotky, a tak jsem skončil na jednotce intenzivní péče ve spádové nemocnici. Musím říct, že již tehdy byla péče o pacienty na vysoké úrovni a stejně jako dnes byla velmi pečlivě hlídána každá známka možného vzniku dekubitu. Pořád je to jedno z kritérií hodnocení kvality poskytované péče. Nemyslím si ale, že by za vznik dekubitů během pobytu v nemocnici byl zodpovědný vždy jen ošetřující personál.
Na následných rehabilitacích v nemocnici a rehabilitačním ústavu jsem již začal častěji používat vozík, a tím pádem jsem i delší dobu trávil vsedě. Bohužel mi bylo pouze doporučeno, bez důraznějšího upozornění na možné vážné komplikace, ať používám antidekubitní sedák, který však pro mě v tu dobu znamenal jen komplikaci při přesunech i při samotném pohybu na vozíku (nestabilní posed). Přivodil jsem si tak dekubity na obou sedacích hrbolech a následně je léčil dalšího půl roku. A jen díky každodenní obětavé péči mého bratrance tato doba netrvala déle. V průběhu dalších let jsem měl kožní defekty ještě několikrát. Léčil jsem je rozdílnou dobu a ne vždy odlehčoval tak, jak by bylo vhodné a jak v Centru Paraple sami doporučujeme. Měl jsem ale štěstí. Pokud někdo získá osobní zkušenost a je úspěšný v léčbě konzervativním způsobem, většinou se potom v obdobné situaci chová stejně a chce využít stejné léčebné prostředky.

Prevenci je třeba podřídit i denní režim
Proleženiny se netýkají pouze lidí krátce po úrazu, ale mohou vzniknout i později. V Centru Paraple klienty učíme dbát o své tělo a nepodceňovat ani malé kožní defekty či zarudnutí kůže v často namáhaných oblastech. Léčbu řešíme komplexně v úzké spolupráci především ergoterapeutů a ošetřovatelského personálu. Hledáme způsob, jak co nejvíce omezit působení zvýšeného tlaku v dané oblasti, radíme a pomáháme v samotné léčbě a závažnější případy většinou řešíme ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol. Klientům ale vždy doporučujeme dané místo co nejméně zatěžovat, i za cenu úpravy denního režimu.
Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že ne vždy lze dosáhnout ideálního stavu, tedy odlehčit problematické místo téměř na celý den. Pokud vzniklý dekubit neumožňuje člověku sedět na vozíku a jediná úlevová poloha je vleže, stává se v tu chvíli i ze samostatného člověka ležící pacient, který potřebuje téměř celodenní asistenci.

Dekubity organismus velmi zatěžují a vyčerpávají a i v dnešní době si bohužel vybírají také daň nejvyšší.

 
Mgr. David Lukeš
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Nahlížet na problematiku komplexně je podstatou úspěchu téměř ve všech medicínských odvětvích. Nejinak je tomu i v oblasti hojení ran. Tento chirurgický obor občas nebývá mezi zdravotníky populární, protože nepřináší rychlé a extrémně okázalé výsledky. Jedná se o zaměření, které vyžaduje mnoho trpělivosti a důslednosti nejen ze strany pacienta, ale zejména ze strany zdravotnického personálu.

14.10.2021
Chirurgické obory

Třetí čtvrtek v měsíci listopad se každoročně koná světový den „STOP dekubitům“, který pořádá EPUAP (Evropský poradní panel pro otázky proleženin). Přidejte se k nám a podpořte tak Světový den Stop dekubitům!

08.11.2016
Ambulantní péče