Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Rizika bodných poranění

Klára Dvořáková

3. Prosinec 2009

Bezpečnost personálu

V říjnu se v Praze v sídle společnosti B. Braun Medical konal kurz „Rizika bodných poranění“. Těm, kteří se neměli možnost zúčastnit z důvodu plné kapacity, nabízíme několik slov o průběhu této zajímavé akce

Program zaměřený na bodná poranění odstartoval JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., přednáškou Bodná poranění pohledem právníka. Věnoval se tématu práce ve zdravotnictví, právním aspektům
a prevenci rizik. JUDr. Dostál připomenul základní právní předpisy, pracovněprávní ochranu zdravotníků, povinnost zaměstnavatele předcházet vzniku rizik, kontrolu ze strany odborových organizací a inspekce práce. Dotkl se i tématu bezpečí pacienta, standardů a norem a nakonec také poskytování pomoci versus právu vyhnout se rizikovým situacím.

Pokračovala vrchní sestra Jana Matušinská z Ústavu soudního lékařství, PZS, Fakultní nemocnice Na Bulovce. Její přednáška s názvem Případová studie bodného poranění personálu vyvolala velký ohlas. Zabývala se kazuistikami bodných poranění ošetřovatelského personálu infikovanou použitou jehlou od HCV pozitivní pacientky a HIV pozitivních pacientů. To nám připomnělo, že ne vždy si v praxi uvědomujeme, jakým rizikům nákazy jsme vystaveni. Dále nás seznámila se speciálním standardním postupem Fakultní nemocnice Na Bulovce - INF 05 Profesionální ohrožení zdravotníka HIV infekcí. Na toto téma navázala přednáška MUDr. Pavla Slezáka ze Zdravotnického ústavu v Pardubicích, který nás seznámil s riziky přenosu nákaz a s očkováním, a popsal, jak postupovat a kam se obrátit v případě bodného poranění. Po polední přestávce se účastníci měli možnost seznámit se Safety konceptem,
a najít tak optimální řešení pro sestavení bezpečné infuzní linky. Na Safety koncept navázala přednáška o bezpečnostních kanylách Vasofix® a Introcan® Safety, při nichž bylo možné ověřit si triky a tipy
z každodenní praxe. Po krátké pauze a osvěžení byl připraven blok věnující se tématu Vztahová patologie v zaměstnání (mobbing, bossing, bullying, staffing), kterou velmi profesionálně zpracoval Mgr. Miloslav Sláma ze společnosti AEON training. Měli jsme možnost vysvětlit si pojmy a způsoby,
jak se šikaně, diskriminaci a manipulaci vyhnout, jak je rozeznat a bránit se. Mgr. Sláma zmínil formy, příčiny, projevy i následky vztahové patologie nejen na pracovišti. Všechny posluchače zaujal návod,
jak manipulátora rozeznat, jak s ním pracovat a jaké typy manipulace rozlišujeme. Závěrem byl dán prostor k diskusi a individuálním pohovorům na toto téma.

Nabyté vědomosti a zkušenosti z kurzu si účastníci prověřili v závěrečném testu. Jelikož byl kurz Rizika bodných poranění zařazen do celoživotního vzdělávání sester, každý z účastníků obdržel certifikát s příslušným počtem bodů.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník