Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Nefrologie:

Řízení ultrafiltrace bez hypotenze: Dialog iQ a bioLogic Fusion

Jan Matuška, DiS.

14. říjen 2021

Dialyzační monitory Urologie Bezpečnost personálu

Základním a velmi důležitým požadavkem uživatelů dialyzačního monitoru by měla být jeho bezpečnost pro dialyzované pacienty. Jedním ze základních nastavovaných parametrů dialyzačního ošetření je objem ultrafiltrace, jenž se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi.

Rychlá ultrafiltrace při hemodialýze způsobuje intradialytickou hypotenzi u 25–50 % pacientů. Intradialytická hypotenze je závažnou komplikací hemodialýzy, která prokazatelně vede ke zvýšení morbidity a mortality.1–3
Symptomatická intradialyzační hypotenze je obvykle definována jako pokles systolického krevního tlaku o více než 20 mmHg oproti vstupní hodnotě a je spojena s náhle vzniklou bolestí hlavy, závratí, ztrátou vědomí, žízní, dušností, anginózní bolestí, svalovými křečemi nebo se zvracením. Práh vzniku intradialytické hypotenze je individuální a velmi často koreluje nejen se změnami relativního objemu krve, ale i s počátečním nevýrazným poklesem systolického tlaku krve.
Jak může personál na dialyzačním středisku hypotenzním příhodám předcházet? Odpovědí je používání systému s biologickou zpětnou vazbou dialyzačního monitoru Dialog iQ a bioLogic Fusion, který je v současnosti prvním systémem, který pro kontinuální výpočet vhodné ultrafiltrační (UF) rychlosti používá kombinaci dvou fyziologických parametrů – systolického tlaku krve (SYS) a relativního objemu krve (RBV).

Obecný princip funkce
princip funkce - nákres

BioLogic Fusion vyhodnocuje v pětiminutových intervalech trendy SYS a RBV a na jejich základě počítá a nastavuje odpovídající UF rychlost pro následujících 5 minut léčby. BioLogic Fusion je tvořen čtyřmi základními částmi:
1. Část vyhodnocuje trend SYS za posledních až 120 minut a vzdálenost mezi aktuálním SYS a přednastaveným individuálním dolním limitem SYS léčeného pacienta. Výstupem části je proměnná, popisující riziko hypotenze (HTR 1), jejíž hodnota leží mezi 0 a 100 %.
2. Část vyhodnocuje trend RBV za posledních 10 minut. Výstupem části je opět proměnná, popisující riziko hypotenze (HTR 2), která nabývá také hodnot 0–100 %.
3. Část kombinuje a přiděluje váhu výstupům z částí a a následně počítá výsledné riziko hypotenze, HTR.
4. Část pak počítá a nastavuje pro následujících 5 minut léčby odpovídající UF rychlost, která je založena na vypočteném HTR.

Příklad léčby:
SYS i RBV jsou nestabilní
Pokud jak SYS tak i RBV soustavně a silně klesají, bioLogic Fusion progresivně snižuje UF rychlost. Například v 10. minutě snížil bioLogic UF rychlost jako reakci na silný pokles RBV. V 60. minutě byla UF rychlost snížena jako reakce na pokles SYS i RBV.

Nestabilní RBV

Nestabilní SYS. Měřítko SYS se přizpůsobuje aktuálnímu SYS.

graf 3.
1 Shoji T, Tsubakihara Z, Fujii M, et al. Hemodialysis-associated hypotension as an independent risk factor for two-year mortality in hemodialysis patients. Kidney Int. 2004;66:1212–1220.
2 Zager PG, Nikolic J, Brown RH, et al. “U” curve association of blood pressure and mortality in hemodialysis patients. Medical Directors of Dialysis Clinic, Inc. Kidney Int. 1998;54:561–569.
3 Burton JO, Jefferies HJ, Selby NM, McIntyre CW. Hemodialysis induced repetitive myocardial injury results in global and segmental reduction is systolic cardiac function. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;20:220–228.

 Dialog iQ je zdravotnický prostředek určený k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin, použitelný v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, při ambulantním ošetření s omezenou péčí nebo na jednotkách JIP. Dle konkrétního modelu přístroje lze provádět hemodialýzu, hemodiafiltraci, hemofiltraci, sekvenční ultrafiltraci nebo sekvenční ošetření. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Podrobné informace o zdravotnickému prostředku naleznete na straně 1 letáku Informace o inzerovaných produktech, který je přílohou tohoto časopisu. 
informaceoproduktechbraunoviny42021692021finalnahled.pdf (45.3 KB)

Napište nám

Využijte tento prostor a podělte se s námi o další témata, osobnosti nebo produkty o kterých byste se chtěli dozvědět více.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Vámi zadané údaje jsou u nás v bezpečí.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník