Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Řízení ultrafiltrace bez hypotenze: Dialog iQ a bioLogic Fusion

14. Říjen 2021

Řízení ultrafiltrace bez hypotenze: Dialog iQ a bioLogic Fusion

Základním a velmi důležitým požadavkem uživatelů dialyzačního monitoru by měla být jeho bezpečnost pro dialyzované pacienty. Jedním ze základních nastavovaných parametrů dialyzačního ošetření je objem ultrafiltrace, jenž se stává relativně nebezpečným parametrem pro pacienty se sklonem k hypotenzi.

Rychlá ultrafiltrace při hemodialýze způsobuje intradialytickou hypotenzi u 25–50 % pacientů. Intradialytická hypotenze je závažnou komplikací hemodialýzy, která prokazatelně vede ke zvýšení morbidity a mortality.1–3
Symptomatická intradialyzační hypotenze je obvykle definována jako pokles systolického krevního tlaku o více než 20 mmHg oproti vstupní hodnotě a je spojena s náhle vzniklou bolestí hlavy, závratí, ztrátou vědomí, žízní, dušností, anginózní bolestí, svalovými křečemi nebo se zvracením. Práh vzniku intradialytické hypotenze je individuální a velmi často koreluje nejen se změnami relativního objemu krve, ale i s počátečním nevýrazným poklesem systolického tlaku krve.
Jak může personál na dialyzačním středisku hypotenzním příhodám předcházet? Odpovědí je používání systému s biologickou zpětnou vazbou dialyzačního monitoru Dialog iQ a bioLogic Fusion, který je v současnosti prvním systémem, který pro kontinuální výpočet vhodné ultrafiltrační (UF) rychlosti používá kombinaci dvou fyziologických parametrů – systolického tlaku krve (SYS) a relativního objemu krve (RBV).

Obecný princip funkce
princip funkce - nákres
BioLogic Fusion vyhodnocuje v pětiminutových intervalech trendy SYS a RBV a na jejich základě počítá a nastavuje odpovídající UF rychlost pro následujících 5 minut léčby. BioLogic Fusion je tvořen čtyřmi základními částmi:
1. Část  vyhodnocuje trend SYS za posledních až 120 minut a vzdálenost mezi aktuálním SYS a přednastaveným individuálním dolním limitem SYS léčeného pacienta. Výstupem části  je proměnná, popisující riziko hypotenze (HTR 1), jejíž hodnota leží mezi 0 a 100 %.
2. Část  vyhodnocuje trend RBV za posledních 10 minut. Výstupem části  je opět proměnná, popisující riziko hypotenze (HTR 2), která nabývá také hodnot 0–100 %.
3. Část  kombinuje a přiděluje váhu výstupům z částí  a  a následně počítá výsledné riziko hypotenze, HTR.
4. Část  pak počítá a nastavuje pro následujících 5 minut léčby odpovídající UF rychlost, která je založena na vypočteném HTR.

 

 

Příklad léčby: 
SYS i RBV jsou nestabilní
Pokud jak SYS tak i RBV soustavně a silně klesají, bioLogic Fusion progresivně snižuje UF rychlost. Například v 10. minutě snížil bioLogic UF rychlost jako reakci na silný pokles RBV. V 60. minutě byla UF rychlost snížena jako reakce na pokles SYS i RBV.  

graf 1.

Nestabilní RBV

graf 2.

Nestabilní SYS. Měřítko SYS se přizpůsobuje aktuálnímu SYS.

graf 3.
1    Shoji T, Tsubakihara Z, Fujii M, et al. Hemodialysis-associated hypotension as an independent risk factor for two-year mortality in hemodialysis patients. Kidney Int. 2004;66:1212–1220.
2    Zager PG, Nikolic J, Brown RH, et al. “U” curve association of blood pressure and mortality in hemodialysis patients. Medical Directors of Dialysis Clinic, Inc. Kidney Int. 1998;54:561–569.
3    Burton JO, Jefferies HJ, Selby NM, McIntyre CW. Hemodialysis induced repetitive myocardial injury results in global and segmental reduction is systolic cardiac function. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;20:220–228.

Dialog iQ je zdravotnický prostředek určený k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy 
u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin, použitelný v nemocnicích, zdravotnických 
zařízeních, při ambulantním ošetření s omezenou péčí nebo na jednotkách JIP. Dle konkrétního modelu 
přístroje lze provádět hemodialýzu, hemodiafiltraci, hemofiltraci, sekvenční ultrafiltraci nebo 
sekvenční ošetření.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích 
spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Podrobné informace 
o zdravotnickému prostředku naleznete na straně 1 letáku Informace o inzerovaných produktech, 
který je přílohou tohoto časopisu.
Soubory ke stažení: 
Jan Matuška, DiS.
divize B. Braun Avitum
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Na hemodialyzačním středisku ve frýdecko-místecké nemocnici nově pomáhá plně automatizovaný systém míchání a distribuce kyselých koncentrátů. Nemocnice ho pořídila v rámci celkové rekonstrukce dialýzy, která byla po devíti měsících práce slavnostně otevřená v červnu. Personál i vedení nemocnice věří, že jim zařízení od společnosti B. Braun pomůže ušetřit nejenom čas. Nabízí totiž i úsporu z hlediska hospodaření.

29.07.2021

Začátkem prosince roku 2020 se uskutečnil z jara odložený 38. kongres České nefrologické společnosti, jehož účastníci mohli ve virtuálním prostoru získat nejnovější poznatky z vědeckých výzkumů a vyměnit si zkušenosti z klinické praxe.

10.03.2021
Nefrologie

K čemu může dojít, pokud nekontrolujeme dialyzační dávku při každém dialyzačním ošetření?

22.09.2015
Chronická dialýza