Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Rezervy máme vždy

21. Září 2009

Rezervy máme vždy

Rozhovor s Vladimírem Černým, předsedou české společnosti intenzivní medicíny, především o kongresu společnosti, který se konal v květnu tohoto roku.

Jak je kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM)
s odstupem času hodnocen z pohledu hlavního pořadatele, jsme se zeptali prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, předsedy ČSIM a přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Hradci Králové.

Pane profesore, nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřála ke znovuzvolení do funkce předsedy čSIM. Při této příležitosti se nabízí otázka - s jakým předsevzetím vstupujete do dalšího období a co plánujete v nejbližší době?

Nově zvolený výbor připravuje v současné době programové prohlášení, které by mělo formulovat hlavní směry a cíle činnosti ČSIM na další, tentokráte již regulérní čtyřleté funkční období. Dokument není hotov, nicméně mohu prozradit hlavní oblasti, kam chceme směrovat maximum práce výboru:
1) orientace na členskou základnu,
2) formulace odborných stanovisek a doporučení, která přispívají ke zvýšení kvality poskytované péče,
3) prohloubení spolupráce jak mezi jednotlivými obory, tak mezi pracovišti poskytující intenzivní péči.

Mé osobní předsevzetí je předat mému nástupci za čtyři roky ČSIM jako stabilní, odborně i partnersky respektovanou společnost s širokou členskou základnou.

III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny je za námi. Jak hodnotíte jeho průběh po odborné stránce? Splnil daná očekávání z pohledu předsedy ČSIM?

Z odborného hlediska bych považoval sám osobně kongres za srovnatelný s akcemi stejného formátu, kterých se účastním v zahraničí, nicméně kongres by měli hodnotit zejména jeho účastníci, a proto se musíte ptát jich. Formální hodnocení pomocí dotazníků, tak jak to bývá obvyklé na většině mezinárodních kongresů, nebylo provedeno, což je škoda. Od příštího kongresu ČSIM v Brně bych tento způsob rád prosadil.

Co si myslíte, že by bylo dobré ještě změnit a vylepšit pro kongres příští?

Z odborného pohledu si nemyslím, že by bylo nutno na konceptu programu něco zásadně měnit.
Z pohledu zázemí je evidentní, že v České republice je jen limitovaný počet měst nebo míst, kde lze zajistit současně atraktivní místo, dobrou dopravní dostupnost, dostatečnou kapacitu sálů, ubytování
a výstavní plochy a v neposlední řadě i určitou zkušenost lokálních organizátorů, přestože je organizace kongresu dnes záležitostí profesionálních firem. Rezervy jsou vždy a co zlepšit rovněž, nicméně jde spíše o detaily. Detaily však často formují pocit účastníka z pobytu, v žádném případě je nepodceňuji
a právě na detaily se chceme zaměřit při přípravě a průběhu dalšího národního kongresu ČSIM.

Je známo, že společnost B. Braun Medical podporuje kongresy čSIM a zároveň je generálním partnerem české společnosti intenzivní medicíny. V čem spatřujete hlavní přínos tohoto partnerství?

Má odpověď bude stejná nebo obdobná jako při minulém rozhovoru. Partnerství se silným komerčním subjektem umožňuje dosažení cílů ČSIM na straně jedné. Partnerství s ČSIM napomáhá ke zvýšení prestiže nositele generálního partnerství, a v současném vysoce konkurenčním prostředí tak umožňuje legitimní interakci mezi výrobci a uživateli při vývoji zdravotnické techniky ve prospěch našich nemocných.

Pane profesore, je něco, co vás v poslední době z lékařského pohledu trápí?

Slovo trápí není na místě, ale za hlavní nedostatek intenzivní péče považuji nevěnování dostatečné pozornosti a času komunikaci s pacienty a jejich rodinami.

A co vás naopak nejvíce potěšilo nebo mile překvapilo?

Velmi mě těší, že v kontrastu s dlouhodobými zprávami o nedostatku sester pro práci na odděleních typu ARO/JIP máme trvale dostatek sester, dále že se zvyšuje počet lékařů, kteří se zapojují na naší klinice do výzkumu. V osobní rovině mám radost ze snížení mého golfového hendikepu.

Pavlína Pucholtová
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče