Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

Rezervy máme vždy

Pavlína Pucholtová

21. Září 2009

Rozhovor s Vladimírem Černým, předsedou české společnosti intenzivní medicíny, především o kongresu společnosti, který se konal v květnu tohoto roku.

Jak je kongres České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM)
s odstupem času hodnocen z pohledu hlavního pořadatele, jsme se zeptali prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., FCCM, předsedy ČSIM a přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN v Hradci Králové.

Pane profesore, nejprve mi dovolte, abych vám poblahopřála ke znovuzvolení do funkce předsedy čSIM. Při této příležitosti se nabízí otázka - s jakým předsevzetím vstupujete do dalšího období a co plánujete v nejbližší době?

Nově zvolený výbor připravuje v současné době programové prohlášení, které by mělo formulovat hlavní směry a cíle činnosti ČSIM na další, tentokráte již regulérní čtyřleté funkční období. Dokument není hotov, nicméně mohu prozradit hlavní oblasti, kam chceme směrovat maximum práce výboru:
1) orientace na členskou základnu,
2) formulace odborných stanovisek a doporučení, která přispívají ke zvýšení kvality poskytované péče,
3) prohloubení spolupráce jak mezi jednotlivými obory, tak mezi pracovišti poskytující intenzivní péči.

Mé osobní předsevzetí je předat mému nástupci za čtyři roky ČSIM jako stabilní, odborně i partnersky respektovanou společnost s širokou členskou základnou.

III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny je za námi. Jak hodnotíte jeho průběh po odborné stránce? Splnil daná očekávání z pohledu předsedy ČSIM?

Z odborného hlediska bych považoval sám osobně kongres za srovnatelný s akcemi stejného formátu, kterých se účastním v zahraničí, nicméně kongres by měli hodnotit zejména jeho účastníci, a proto se musíte ptát jich. Formální hodnocení pomocí dotazníků, tak jak to bývá obvyklé na většině mezinárodních kongresů, nebylo provedeno, což je škoda. Od příštího kongresu ČSIM v Brně bych tento způsob rád prosadil.

Co si myslíte, že by bylo dobré ještě změnit a vylepšit pro kongres příští?

Z odborného pohledu si nemyslím, že by bylo nutno na konceptu programu něco zásadně měnit.
Z pohledu zázemí je evidentní, že v České republice je jen limitovaný počet měst nebo míst, kde lze zajistit současně atraktivní místo, dobrou dopravní dostupnost, dostatečnou kapacitu sálů, ubytování
a výstavní plochy a v neposlední řadě i určitou zkušenost lokálních organizátorů, přestože je organizace kongresu dnes záležitostí profesionálních firem. Rezervy jsou vždy a co zlepšit rovněž, nicméně jde spíše o detaily. Detaily však často formují pocit účastníka z pobytu, v žádném případě je nepodceňuji
a právě na detaily se chceme zaměřit při přípravě a průběhu dalšího národního kongresu ČSIM.

Je známo, že společnost B. Braun Medical podporuje kongresy čSIM a zároveň je generálním partnerem české společnosti intenzivní medicíny. V čem spatřujete hlavní přínos tohoto partnerství?

Má odpověď bude stejná nebo obdobná jako při minulém rozhovoru. Partnerství se silným komerčním subjektem umožňuje dosažení cílů ČSIM na straně jedné. Partnerství s ČSIM napomáhá ke zvýšení prestiže nositele generálního partnerství, a v současném vysoce konkurenčním prostředí tak umožňuje legitimní interakci mezi výrobci a uživateli při vývoji zdravotnické techniky ve prospěch našich nemocných.

Pane profesore, je něco, co vás v poslední době z lékařského pohledu trápí?

Slovo trápí není na místě, ale za hlavní nedostatek intenzivní péče považuji nevěnování dostatečné pozornosti a času komunikaci s pacienty a jejich rodinami.

A co vás naopak nejvíce potěšilo nebo mile překvapilo?

Velmi mě těší, že v kontrastu s dlouhodobými zprávami o nedostatku sester pro práci na odděleních typu ARO/JIP máme trvale dostatek sester, dále že se zvyšuje počet lékařů, kteří se zapojují na naší klinice do výzkumu. V osobní rovině mám radost ze snížení mého golfového hendikepu.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník