Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Restart elektivních výkonů. Sympozium Aesculap Akademie v rámci konference Efektivní nemocnice

23. Prosinec 2020

Restart elektivních výkonů. Sympozium Aesculap Akademie v rámci konference Efektivní nemocnice

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

BLOK - Aktuální kondice zdravotnického systému (se senátorem a předsedou senátního výboru pro zdravotnictví MUDr. Romanem Krausem a členem vedení Skupiny B. Braun MUDr. Martinem Kunckem)

MUDr. Martin Kuncek

 • Neodkladnou dialyzační péči zvládáme díky velké flexibilitě a obětavosti našeho zdravotnického personálu.
 • Péče o covid pozitivní pacienty je náročná zejména kapacitně – máme zavedené oddělené směny, které často probíhají v noci.
 • Ve skupině dialyzovaných je koncentrována většina rizikových faktorů.
 • Počet nakažených dialyzovaných pacientů je přes 10 %.
 • Distanční péče zlepší geografickou dostupnost zdravotní péče ve všech oborech. 
 • Důležité je správné nastavení distanční péče se zdravotními pojišťovnami, aby byla zdravotnická zařízení motivována tuto formu péče rozšiřovat.

 

MUDr. Roman Kraus

 • Návrat k elektivním výkonům se bude v každé nemocnici lišit.
 • Některé nemocnice jsou velmi silně ovlivněné výpadkem elektivních výkonů, některé na druhou stranu mohly i neakutní operace provádět ve vyšší míře.
 • V případě nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 může opět dojít k omezení elektivních výkonů. 
 • Máme fantastický zdravotnický perso­nál, který se dokáže změnám velmi rychle přizpůsobit.
 • Preventivní screeningy, které byly často odkládány jak ze strany pacientů, tak i lékařů, bude možné dohnat jen velmi těžko.
 • Distanční péče je velkým tématem i pro zdravotní pojišťovny. Nebýt e-receptů, nedovedu si v době covidu představit péči o chronické pacienty.

 

BLOK - Zkrácení doby hospitalizace a zapojení pacienta (se zahraničním hostem prof. Eckartem Mayerem, přednostou německé ortopedické kliniky, a členem vedení Skupiny B. Braun MUDr. Alanem Munteanu).

MUDr. Alan Munteuanu

 • Ortopedická cesta pacienta je nyní velmi aktuální. Cílem je lepší edukace pacienta, zavedení ERAS principů – zkrácení hospitalizace, zvýšení efektivity léčby, prevence infekce v ráně, management bolesti, rehabilitace a nově i telemedicína. 
 • Základem je audit, který ukáže, co je potřeba zefektivnit. 
 • Benefity implementace jsou obří. Počáteční náklady se rychle vrátí. 
 • Máme připravenou českou verzi pacientské aplikace, která je nyní v testovací fázi.

 

Prof. Eckart Mayer

Představení úspěšné implementace "Orthopedic pathway" v německé nemocnici AKH, Celle

 • Zkrácení hospitalizace pacientů i větší zapojení pacientů se nám na naší klinice podařilo.

Největší benefity:

- 20 % zvýšení pacientského komfortu.

- Tři čtvrtiny pacientů jsou nesrovnatelně soběstačnější, snížení potřeby intenzivní péče.

- Padesátiprocentní zkrácení času hospitalizace pacineta.

- Výrazné zvýšení počtu operací.

- Maximální využívání nástrojů telemedicíny (on-line konzultace, pacientské aplikace, rehabilitační senzory).

 

BLOK - Dopady na intenzivní péči (s přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. Janem Bláhou, Ph.D., MHA, a členem vedení Skupiny B. Braun PharmDr. Jiřím Lukešem).

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

 • Elektivní operativa ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebyla zcela zastavena, fungovali jsme na 50–70 %.
 • Návrat k normálnímu stavu nebude až tak dlouhý, jak to nyní vypadá. Zdravotnický systém je natolik robustní, že se to zvládnout dá, a některé operace se z mého pohledu provádět vůbec nemusí. 
 • Po omezené personální kapacitě je dalším problémem následná péče. Tato část se musí navýšit. Poté budeme schopni i v takovýchto krizových situacích elektivní péči zajistit. 
 • Více než kdy jindy se potvrdila nezbytnost telemedicíny. V USA je již 13 % jednotek intenzivní péče v režimu „Tele - ICU“ – tj. existuje 13 % lůžek, kde není potřeba intenzivista. V ČR je to 0 %. 
 • Namístě je generační obměna na postech přednostů klinik. Pro mladší generace je digitální svět zcela přirozený.
 • Legislativa je nastavena na dobu minulou – mnoho věcí už umíme, ale dělat je nemůžeme.

 

PharmDr. Jiří Lukeš

 • Přístroje na nejvyšší úrovni umožňující telemedicínu máme, výzvou je však tyto prvky včlenit do rutinní práce zdravotníků.
 • Výzva je to zejména pro management nemocnic. Pokud pořizuje nové technologie, je potřeba, aby na to nahlédl z horizontu pěti, maximálně osmi let. To je doba, pro niž je software vyvíjen. Po tomto horizontu jsou technologie již zase úplně jiné.
 • Dramaticky vzrostla poptávka po infuzních pumpách a určitých léčivech v době koronaviru. Jsme schopni zásobovat, ale je to již krizový management.
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Navyšování cen ovlivňuje především zdražování surovin, komponentů, obalových materiálů, energie, vody a dopravy. Jakým způsobem to dokáže ovlivnit zdravotnictví? 

09.12.2021
Aktuality z B. Braun

Zdravotníci z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako jedni z prvních vyzkoušeli unikátní monitorovací systém compliance hygieny rukou NosoEx. 

14.10.2021
Aktuality z B. Braun

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun