Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Restart elektivních výkonů. Sympozium Aesculap Akademie v rámci konference Efektivní nemocnice

23. Prosinec 2020

Restart elektivních výkonů. Sympozium Aesculap Akademie v rámci konference Efektivní nemocnice

Vzdělávací instituce Aesculap Akademie uspořádala sympozium Restart elektivních výkonů, které v přímém přenosu vysílala přihlášeným účastníkům prestižní konference Efektivní nemocnice. Pozvání přijali Roman Kraus, předseda senátního výboru pro zdravotnictví, Jan Bláha, přednosta KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a Eckart Mayer, přednosta německé ortopedické kliniky AKH. Připravili jsme tři bloky, ve kterých vždy diskutovali dva hosté.

BLOK - Aktuální kondice zdravotnického systému (se senátorem a předsedou senátního výboru pro zdravotnictví MUDr. Romanem Krausem a členem vedení Skupiny B. Braun MUDr. Martinem Kunckem)

MUDr. Martin Kuncek

 • Neodkladnou dialyzační péči zvládáme díky velké flexibilitě a obětavosti našeho zdravotnického personálu.
 • Péče o covid pozitivní pacienty je náročná zejména kapacitně – máme zavedené oddělené směny, které často probíhají v noci.
 • Ve skupině dialyzovaných je koncentrována většina rizikových faktorů.
 • Počet nakažených dialyzovaných pacientů je přes 10 %.
 • Distanční péče zlepší geografickou dostupnost zdravotní péče ve všech oborech. 
 • Důležité je správné nastavení distanční péče se zdravotními pojišťovnami, aby byla zdravotnická zařízení motivována tuto formu péče rozšiřovat.

 

MUDr. Roman Kraus

 • Návrat k elektivním výkonům se bude v každé nemocnici lišit.
 • Některé nemocnice jsou velmi silně ovlivněné výpadkem elektivních výkonů, některé na druhou stranu mohly i neakutní operace provádět ve vyšší míře.
 • V případě nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19 může opět dojít k omezení elektivních výkonů. 
 • Máme fantastický zdravotnický perso­nál, který se dokáže změnám velmi rychle přizpůsobit.
 • Preventivní screeningy, které byly často odkládány jak ze strany pacientů, tak i lékařů, bude možné dohnat jen velmi těžko.
 • Distanční péče je velkým tématem i pro zdravotní pojišťovny. Nebýt e-receptů, nedovedu si v době covidu představit péči o chronické pacienty.

 

BLOK - Zkrácení doby hospitalizace a zapojení pacienta (se zahraničním hostem prof. Eckartem Mayerem, přednostou německé ortopedické kliniky, a členem vedení Skupiny B. Braun MUDr. Alanem Munteanu).

MUDr. Alan Munteuanu

 • Ortopedická cesta pacienta je nyní velmi aktuální. Cílem je lepší edukace pacienta, zavedení ERAS principů – zkrácení hospitalizace, zvýšení efektivity léčby, prevence infekce v ráně, management bolesti, rehabilitace a nově i telemedicína. 
 • Základem je audit, který ukáže, co je potřeba zefektivnit. 
 • Benefity implementace jsou obří. Počáteční náklady se rychle vrátí. 
 • Máme připravenou českou verzi pacientské aplikace, která je nyní v testovací fázi.

 

Prof. Eckart Mayer

Představení úspěšné implementace "Orthopedic pathway" v německé nemocnici AKH, Celle

 • Zkrácení hospitalizace pacientů i větší zapojení pacientů se nám na naší klinice podařilo.

Největší benefity:

- 20 % zvýšení pacientského komfortu.

- Tři čtvrtiny pacientů jsou nesrovnatelně soběstačnější, snížení potřeby intenzivní péče.

- Padesátiprocentní zkrácení času hospitalizace pacineta.

- Výrazné zvýšení počtu operací.

- Maximální využívání nástrojů telemedicíny (on-line konzultace, pacientské aplikace, rehabilitační senzory).

 

BLOK - Dopady na intenzivní péči (s přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze doc. MUDr. Janem Bláhou, Ph.D., MHA, a členem vedení Skupiny B. Braun PharmDr. Jiřím Lukešem).

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA

 • Elektivní operativa ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebyla zcela zastavena, fungovali jsme na 50–70 %.
 • Návrat k normálnímu stavu nebude až tak dlouhý, jak to nyní vypadá. Zdravotnický systém je natolik robustní, že se to zvládnout dá, a některé operace se z mého pohledu provádět vůbec nemusí. 
 • Po omezené personální kapacitě je dalším problémem následná péče. Tato část se musí navýšit. Poté budeme schopni i v takovýchto krizových situacích elektivní péči zajistit. 
 • Více než kdy jindy se potvrdila nezbytnost telemedicíny. V USA je již 13 % jednotek intenzivní péče v režimu „Tele - ICU“ – tj. existuje 13 % lůžek, kde není potřeba intenzivista. V ČR je to 0 %. 
 • Namístě je generační obměna na postech přednostů klinik. Pro mladší generace je digitální svět zcela přirozený.
 • Legislativa je nastavena na dobu minulou – mnoho věcí už umíme, ale dělat je nemůžeme.

 

PharmDr. Jiří Lukeš

 • Přístroje na nejvyšší úrovni umožňující telemedicínu máme, výzvou je však tyto prvky včlenit do rutinní práce zdravotníků.
 • Výzva je to zejména pro management nemocnic. Pokud pořizuje nové technologie, je potřeba, aby na to nahlédl z horizontu pěti, maximálně osmi let. To je doba, pro niž je software vyvíjen. Po tomto horizontu jsou technologie již zase úplně jiné.
 • Dramaticky vzrostla poptávka po infuzních pumpách a určitých léčivech v době koronaviru. Jsme schopni zásobovat, ale je to již krizový management.
Ing. Lucie Kocourková
tisková mluvčí Skupiny B. Braun
Dosud nehlasováno

Kontakt

Napište nám

Čtěte také

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FN USA) patří k tradičním prestižním kardiologickým pracovištím v rámci konceptu péče o nemocné se srdečním postižením v České republice. B. Braun Česká republika se těší ze skutečnosti, že dlouhodobě s Invazivní a intervenční kardiologií (IKAK) FN USA spolupracuje a zajišťuje brněnským kardiologům stenty a lékové balonky pro jejich náročnou a odborně vysoce kvalifikovanou práci. Jsme rádi, že můžeme těmito řádky pogratulovat lékařům a sestrám Oddělení invazivní a intervenční kardiologie k 25. výročí založení.

22.07.2021
Aktuality z B. Braun

Významní čeští nefrologové po zahájení očkování proti covidu-19 oslovili Ministerstvo zdravotnictví, aby při vakcinaci zařadilo do prioritních skupin i dialyzované pacienty. Přístup k očkování se podařilo zajistit a dialyzovaní už mají dostupnější i preventivní léčbu.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun

Společnost B. Braun rozšířila své portfolio vstřebatelných hemostatických prostředků z oxidované celulózy o nového benjamínka, který cílí primárně na laparoskopickou chirurgii.

30.04.2021
Aktuality z B. Braun