Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Neurochirurgie a Spondylochirurgie:

Radiofrekvenční kyfoplastika - nová generace augmentace obratlového těla

Ing. Jiří Hrdina

1. Srpen 2011

V USA se každoročně vyskytne průměrně 750 tisíc nových pacientů s kompresní zlomeninou obratlového těla. Ta je však lékaři diagnostikována přibližně pouze u jedné třetiny z nich. V České a Slovenské republice nejsou tato čísla známa, avšak odhadem a porovnáním skladby obyvatelstva (vyšší procento obyvatel bílé rasy s vyšším výskytem osteoporózy) to budou čísla minimálně podobná.

Výskyt tohoto typu zlomeniny tedy odhadujeme na cca 25 tisíc pacientů v České republice a 13 tisíc na Slovensku. Velké procento těchto pacientů s bolestivou zlomeninou obratlového těla je ošetřeno minimálně invazivním chirurgickým výkonem, tzv. vertebroplastikou nebo kyfoplastikou.
Zlomeniny obratlového těla jsou nejčastější u starší populace, kdy je kvalita kosti díky osteoporóze zhoršena. Osteopororóza, laicky řečeno řídnutí kostí, je onemocnění charakterizované ztrátou kostní trámčiny. Tato ztráta zvyšuje křehkost kosti a může způsobit její zlomení. Osteoporotický typ zlomeniny je charakteristický nejen pro tělo obratle, ale i pro krček kosti holenní (oblast kyčelního kloubu) nebo pro oblast zápěstí.

Výskyt zlomenin

Kompresivní zlomeniny páteře postihují zejména ženy po menopauze (až 25 % populace) a výskyt tohoto postižení nepřetržitě s věkem narůstá (u osmdesátiletých žen postihuje až 40 % populace). Tento typ zlomeniny je ve vysokém věku poměrně závažný, čemuž odpovídají i statistiky (o 15 % vyšší mortalita oproti stejně staré nepostižené populaci). Kompresivní zlomeniny jsou však problémem
i u mužů, zejména u starších 65 let. Demograficky se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích věkových skupin, se stále prodlužující se dobou dožití. Vzhledem k tomu, že tento typ zlomeniny je často velmi bolestivý, má výrazný vliv na celkovou kvalitu života a funkční zdatnost pacienta. Bolest způsobená ať už akutním nebo chronickým postižením často vede k fyzickým omezením a zejména u starších pacientů může způsobit určitý stupeň ztráty nezávislosti na okolí s veškerými aspekty v psychosociální
a emocionální rovině. Zmíněné obavy jsou postaveny na reálném základu, neboť pacienti s kompresní zlomeninou obratlového těla mají zvýšené riziko dalších zlomenin tohoto typu a s tím spojených komorbit. Předtím, než byly na trh uvedeny vertebroplastické a kyfoplastické techniky, se pacienti
s kompresní zlomeninou obratle léčili striktně konzervativně léky tlumícími bolest, ortézováním a klidem na lůžku.

StabiliT®

Společnost B. Braun Medical se ve spolupráci s firmou DFine Europe, evropským zástupcem firmy DFine Inc. San Jose, USA, rozhodla ve třetím čtvrtletí roku 2011 uvést na český a slovenský trh nový typ výše popsaných technik, a to tzv. radiofrekvenční kyfoplastiku pod obchodním názvem StabiliT®. Systém StabiliT® pro augmentaci těla obratle se skládá ze StabiliT® Multiplexového regulátoru, VertecoR® MidLine osteotómu a kostního cementu StaibiliT® ER2, citlivého na vysoké frekvence. Tato sestava zajišťuje zvýšenou bezpečnost při minimálně invazivním ošetření zlomenin obratlů při zachování maxima objemu kosti.

Multiplexový regulátor umožňuje jak přívod vysokofrekvenčního signálu, tak i hydraulickou aplikaci cementu. Tímto systémem můžeme podávat ultravysoce viskózní cement o výborně definovaném objemu kdykoliv a po dlouhé časové období.

Výhody postupu:

  • kontrolovaná polymerizace a viskozita cementu radiofrekvenční energií,
  • hydraulicky kontrolované zavádění cementu,
  • možné cílené přerušení aplikace cementu pokynem start a stop,
  • snížená radiace v důsledku možného odstupu od RTG C-ramene.

V porovnání s konvenčními metodami je při použití VertecoR® MidLine osteotómu do značné míry zachována trabekulární kost. To umožňuje vynikající prolínání kosti kostním cementem a lepší rozložení napětí současně s nižším stresovým efektem. Kromě toho tento postup minimalizuje riziko extravaze (úniku tekutiny mimo požadovanou oblast) v takto senzitivní oblasti.

Kostní cement StabiliT® ER2 je na energii reagující cement - PMMA (poly-metyl-metakrylát), který se stane aplikací vysokofrekvenční energie mnohem více viskózní než ostatní klasické vertebroplastické cementy. Jakmile se kostní cement StabiliT® ER2 zavede do dutiny vytvořené osteotómem VertecoR® MidLine, začnou na povrch dutiny působit síly, které usnadní obnovu výšky těla obratle.

Systém StabiliT® je nový moderní miniinvazivní postup, jenž v sobě kombinuje metodu vertebroplastiky a kyfoplastiky. Naše společnost pevně věří, že zejména díky důrazu, který byl při jeho vývoji kladen na bezpečnost pacientů (kdy se minimalizuje riziko rozlití cementu do těla pacienta) i obsluhy (minimalizuje se ozáření obsluhujících operatérů), bude na poli léčení kompresních zlomenin obratlového těla přínosem. 

Poznámka autora:

Vyhledáváme-li v databázi Pub Med ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ) slovo „kyphoplasty“, objeví se více než 180 různorodých článků - od kazuistických sérií k prospektivním studiím
a kontrolním článkům o efektivitě a k ohlášeným komplikacím kyfoplastické metody u pacientů
s osteoporózou a nádory v souvislosti s kompresní zlomeninou obratlového těla. Významné snížení bolesti či úplná úleva byly hlášeny u 85-95 % pacientů ošetřených kyfoplastickou metodou pro zlomeniny obratle způsobené osteoporózou nebo nádorem.

Vyhledávání v databázi Pub Med slova „vertebroplasty“ zobrazí více než 1 400 článků. Tyto příspěvky se různí od jednoduchých kazuistických sérií k prospektivním studiím a kontrolním článkům
o efektivitě a ohlášeným komplikacím vertebroplastické metody u pacientů s osteoporózou a nádory
v souvislosti s kompresní zlomeninou obratlového těla. Významné snížení bolesti či úplná úleva byly hlášeny u 80-95 % pacientů ošetřených vertebroplastickou metodou pro zlomeniny obratle způsobené osteoporózou nebo nádorem.

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník