Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Radiofrekvenční kyfoplastika - nová generace augmentace obratlového těla

1. Srpen 2011

Radiofrekvenční kyfoplastika - nová generace augmentace obratlového těla

V USA se každoročně vyskytne průměrně 750 tisíc nových pacientů s kompresní zlomeninou obratlového těla. Ta je však lékaři diagnostikována přibližně pouze u jedné třetiny z nich. V České a Slovenské republice nejsou tato čísla známa, avšak odhadem a porovnáním skladby obyvatelstva (vyšší procento obyvatel bílé rasy s vyšším výskytem osteoporózy) to budou čísla minimálně podobná.

Výskyt tohoto typu zlomeniny tedy odhadujeme na cca 25 tisíc pacientů v České republice a 13 tisíc na Slovensku. Velké procento těchto pacientů s bolestivou zlomeninou obratlového těla je ošetřeno minimálně invazivním chirurgickým výkonem, tzv. vertebroplastikou nebo kyfoplastikou.
Zlomeniny obratlového těla jsou nejčastější u starší populace, kdy je kvalita kosti díky osteoporóze zhoršena. Osteopororóza, laicky řečeno řídnutí kostí, je onemocnění charakterizované ztrátou kostní trámčiny. Tato ztráta zvyšuje křehkost kosti a může způsobit její zlomení. Osteoporotický typ zlomeniny je charakteristický nejen pro tělo obratle, ale i pro krček kosti holenní (oblast kyčelního kloubu) nebo pro oblast zápěstí.

Výskyt zlomenin

Kompresivní zlomeniny páteře postihují zejména ženy po menopauze (až 25 % populace) a výskyt tohoto postižení nepřetržitě s věkem narůstá (u osmdesátiletých žen postihuje až 40 % populace). Tento typ zlomeniny je ve vysokém věku poměrně závažný, čemuž odpovídají i statistiky (o 15 % vyšší mortalita oproti stejně staré nepostižené populaci). Kompresivní zlomeniny jsou však problémem
i u mužů, zejména u starších 65 let. Demograficky se jedná o jednu z nejrychleji rostoucích věkových skupin, se stále prodlužující se dobou dožití. Vzhledem k tomu, že tento typ zlomeniny je často velmi bolestivý, má výrazný vliv na celkovou kvalitu života a funkční zdatnost pacienta. Bolest způsobená ať už akutním nebo chronickým postižením často vede k fyzickým omezením a zejména u starších pacientů může způsobit určitý stupeň ztráty nezávislosti na okolí s veškerými aspekty v psychosociální
a emocionální rovině. Zmíněné obavy jsou postaveny na reálném základu, neboť pacienti s kompresní zlomeninou obratlového těla mají zvýšené riziko dalších zlomenin tohoto typu a s tím spojených komorbit. Předtím, než byly na trh uvedeny vertebroplastické a kyfoplastické techniky, se pacienti
s kompresní zlomeninou obratle léčili striktně konzervativně léky tlumícími bolest, ortézováním a klidem na lůžku.

StabiliT®

Společnost B. Braun Medical se ve spolupráci s firmou DFine Europe, evropským zástupcem firmy DFine Inc. San Jose, USA, rozhodla ve třetím čtvrtletí roku 2011 uvést na český a slovenský trh nový typ výše popsaných technik, a to tzv. radiofrekvenční kyfoplastiku pod obchodním názvem StabiliT®. Systém StabiliT® pro augmentaci těla obratle se skládá ze StabiliT® Multiplexového regulátoru, VertecoR® MidLine osteotómu a kostního cementu StaibiliT® ER2, citlivého na vysoké frekvence. Tato sestava zajišťuje zvýšenou bezpečnost při minimálně invazivním ošetření zlomenin obratlů při zachování maxima objemu kosti.

Multiplexový regulátor umožňuje jak přívod vysokofrekvenčního signálu, tak i hydraulickou aplikaci cementu. Tímto systémem můžeme podávat ultravysoce viskózní cement o výborně definovaném objemu kdykoliv a po dlouhé časové období.

Výhody postupu:

  • kontrolovaná polymerizace a viskozita cementu radiofrekvenční energií,
  • hydraulicky kontrolované zavádění cementu,
  • možné cílené přerušení aplikace cementu pokynem start a stop,
  • snížená radiace v důsledku možného odstupu od RTG C-ramene.

V porovnání s konvenčními metodami je při použití VertecoR® MidLine osteotómu do značné míry zachována trabekulární kost. To umožňuje vynikající prolínání kosti kostním cementem a lepší rozložení napětí současně s nižším stresovým efektem. Kromě toho tento postup minimalizuje riziko extravaze (úniku tekutiny mimo požadovanou oblast) v takto senzitivní oblasti.

Kostní cement StabiliT® ER2 je na energii reagující cement - PMMA (poly-metyl-metakrylát), který se stane aplikací vysokofrekvenční energie mnohem více viskózní než ostatní klasické vertebroplastické cementy. Jakmile se kostní cement StabiliT® ER2 zavede do dutiny vytvořené osteotómem VertecoR® MidLine, začnou na povrch dutiny působit síly, které usnadní obnovu výšky těla obratle.

Systém StabiliT® je nový moderní miniinvazivní postup, jenž v sobě kombinuje metodu vertebroplastiky a kyfoplastiky. Naše společnost pevně věří, že zejména díky důrazu, který byl při jeho vývoji kladen na bezpečnost pacientů (kdy se minimalizuje riziko rozlití cementu do těla pacienta) i obsluhy (minimalizuje se ozáření obsluhujících operatérů), bude na poli léčení kompresních zlomenin obratlového těla přínosem. 

Poznámka autora:

Vyhledáváme-li v databázi Pub Med ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez ) slovo „kyphoplasty“, objeví se více než 180 různorodých článků - od kazuistických sérií k prospektivním studiím
a kontrolním článkům o efektivitě a k ohlášeným komplikacím kyfoplastické metody u pacientů
s osteoporózou a nádory v souvislosti s kompresní zlomeninou obratlového těla. Významné snížení bolesti či úplná úleva byly hlášeny u 85-95 % pacientů ošetřených kyfoplastickou metodou pro zlomeniny obratle způsobené osteoporózou nebo nádorem.

Vyhledávání v databázi Pub Med slova „vertebroplasty“ zobrazí více než 1 400 článků. Tyto příspěvky se různí od jednoduchých kazuistických sérií k prospektivním studiím a kontrolním článkům
o efektivitě a ohlášeným komplikacím vertebroplastické metody u pacientů s osteoporózou a nádory
v souvislosti s kompresní zlomeninou obratlového těla. Významné snížení bolesti či úplná úleva byly hlášeny u 80-95 % pacientů ošetřených vertebroplastickou metodou pro zlomeniny obratle způsobené osteoporózou nebo nádorem.

Ing. Jiří Hrdina
divize Aesculap - spinální systémy
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Špičkový chirurg prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. (50), patří mezi elitu páteřní chirurgie. Vrací lidi doslova zpět na nohy, operuje úrazy, deformity a nádory na páteři a celkově „páteř uzdravuje“. Sám říká, že chirurg by měl být především pedant na to, jak výsledek jeho práce vypadá, což vyžaduje i od svého týmu. Vstává po páté hodině ráno, vše si zapisuje a zpětně dohledává.

14.09.2018
Spondylochirurgie

Koncem prvního listopadového týdne uspořádala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice v zapadlém malebném kraji Lipenské nádrže Výroční kongres České neurochirurgické společnosti.

06.03.2012
Spondylochirurgie

MUDr. Tomáš Fiala ml. ze Strakonic se kromě svých odborných kvalit může pochlubit hned třemi tituly mistra světa. Je opakovaně nejlepším ze všech lékařů světa v tradičním sportu zdravotníků tenise. Letos se mu podařilo obhájit loňský primát z Lotyšska na šampionátu v Indonésii na ostrově Bali a přidal i premiérový titul ve čtyřhře.

12.12.2014
Lidé a společnost