Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

První neurourologické sympozium v Košicích

6. Říjen 2017

První neurourologické sympozium v Košicích

Odborníci ze Slovenské urologické společnosti a ze Slovenské neurologické společnosti vystoupili na sympoziu s příspěvky týkající se problematiky neurourologie. Zúčastněným lékařům šlo zejména o to, aby navázali užší mezioborovou komunikaci a prohloubili vzájemnou spolupráci při diagnostice a léčbě urologických symptomů, které většinu neurologických chorob provázejí. Odborným garantem sympozia byl prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., místopředseda a vědecký sekretář SUS a předseda odborného výboru Inkofórum. Za řečnickým pultem se vystřídalo dvanáct uznávaných odborníků a sál naplnilo více než pět desítek specialistů.

 

Sympozium zahájily přednášky Inervace a neurofyziologie dolních močových cest a Klasifikace neurogenního měchýře. Druhý blok sympozia byl věnován problematice sklerózy multiplex a ve třetím bloku se rozebíralo téma Parkinsonovy choroby. Závěrečná část se zabývala neurogenním měchýřem při cévních mozkových příhodách. Účastníci sympozia získali podrobný vhled do tematických okruhů, jako jsou sexuální a sfinkterové funkce u sklerózy multiplex, poruchy mikce a kontinence při Parkinsonově chorobě nebo urologická operační léčba v podmínkách neurologických komorbidit.

 

Přednášky i bohatá a zanícená diskuse, která se v průběhu košického setkání rozpoutala, přinesly zúčastněným odborníkům v oboru neurologie a urologie nové pohledy na léčbu vážných onemocnění a znovu zdůraznily neodbytnou potřebu prohloubení spolupráce neurologů a urologů při léčbě těchto onemocnění a při komplexním pohledu na pacienta. A právě komplexní přístup k léčbě onemocnění bude jistě tématem i příštího setkání.

redakce Braunovin
Dosud nehlasováno