Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

První neuroendoskopický kurz hostil slovenské a polské chirurgy

23. Listopad 2009

První neuroendoskopický kurz hostil slovenské a polské chirurgy

Ve dnech 25. - 26. června tohoto roku se konal historicky první neuroendoskopický kurz na území naší republiky, určený zejména pro pracoviště, která se začínají seznamovat
s výhodami neuroendoskopu a jeho použitím coby moderním trendem v neurochirurgii.

Kurz byl určen pro neurochirurgy z regionu Střední a Východní Evropy. Tohoto prvního ročníku se zúčastnili posluchači z Polska a Slovenska. Z kapacitních důvodů jsme bohužel museli další zájemce velice neradi odmítat. Organizační záštitu nad touto událostí převzala Aesculap Akade­mie, edukační část a prostory zase připadly Fakultní nemocnici Ostrava a její Neurochirurgické klinice, pod vedením primáře MUDr. Tomáše Palečka, Ph.D.

Hlavním tématem kurzu byla problematika neuroendoskopických operací v komorovém systému mozku, zejména pak ventrikulo­cisternostomie a intraventrikulární tumory. Kurz byl organizačně
roz­členěn do dvou dnů. Po úvodních zahajovacích přednáškách se slova ujal hlavní lektor
MUDr. Radim Lipina, Ph.D., který se chopil teoretické výuky. Jeho přednášky posluchače postupně seznámily s historií vývoje neuroendoskopie až po současné použití a možnosti. Další přednášky lékařů kliniky byly zaměřeny na anatomii mozkových komor a subarachnoidálních prostor, patofyziologie cirkulace mozkomíšního moku, indikace k neuroendoskopickému výkonu a případné komplikace. Nechyběla ani přednáška spíše technická, zaměřená na historii, současnost   a možný pohled do budoucna týkající se nutného přístrojového vybavení a nástrojů.

Po přednáškovém bloku se frek­ventanti a lektoři kurzu přesunuli do laboratoře, kde byly přichystány dvě pracovní stanice k názornému odzkoušení operování na modelech a trenažérech. Stanice frekventanti sami obsluhovali a ovládali, aby byla navozena co nejrealističtější situace na operačním sále. Stanice představovaly neuroendoskopické věže Aesculap, a sice jejich nejmo­dernější verze zastoupená videoře­tězcem s technologií Full-HD. Druhý den kurzu byl věnován názorným operacím, kdy byli frekventanti pozváni na operační sál kliniky ke třem ukázkovým operacím, které prakticky obsáhly teoretickou výuku z předešlého dne na trenažérech a modelech. Po úspěšném závěru následovalo předání učebních materiálů, záznamů proběhlých operací a certi­fikátů pro posluchače kurzu.

Velký zájem o kurz a nutnost z ka­pacitních důvodů odmítat zájemce, a zejména pak velmi kladná odezva od posluchačů tohoto prvního ročníku nás zavazují k organizaci dalšího kurzu, který se ponese
v podobném duchu v bude se konat v druhé polovině tohoto roku.

Daniel Pavlišta
divize Aesculap - neurochirurgie
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory