Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Intenzivní péče:

První nemocnice v České republice používá výhradně bezpečnostní kanyly

redakce Braunovin

30. březen 2009

Periferní žilní kanylace Infuzní terapie

Fakultní nemocnice Plzeň přistoupila jako první zdravotnické zařízení v České republice k celoplošnému používání nových bezpečnostních intravenózních kanyl. Toto opatření má značný význam pro bezpečnost zdravotnického personálu kvůli riziku možného bodného poranění způsobeného jehlou a také z hlediska bezpečnosti pacientů.

Fakultní nemocnice Plzeň přistoupila jako první zdravotnické zařízení v České republice k celoplošnému používání nových bezpečnostních intravenózních kanyl. Toto opatření má značný význam pro bezpečnost zdravotnického personálu kvůli riziku možného bodného poranění způsobeného jehlou a také z hlediska bezpečnosti pacientů, neboť se jedná o další kompletně jednorázovou pomůcku užívanou ve zdravotnických provozech. Zdravotníci v lůžkových i ambulantních provozech jsou ve zvýšené míře ohroženi získáním tzv. profesionální nákazy, zejména pak velmi nebezpečné hepatitidy typu B a C, virem HIV a řadou jiných infekčních onemocnění, jejichž následky bývají fatální.

„Pokud dojde při poranění k přenosu infekce na zdravotnického pracovníka, dochází především k jeho psychické a zdravotní újmě. Sekundárně pak k personálnímu oslabení provozu
a výrazným ekonomickým nákladům spojeným s léčbou onemocnění způsobeného poraněním kontaminovaným materiálem,“
vysvětluje Bc. Andrea Vorlíková, MBA, náměstkyně ředitelky nemocnice pro ošetřovatelskou péči.

Fakultní nemocnice Plzeň používá na základě výsledku výběrového řízení na spotřební zdravotnický materiál ve všech zdravotnických provozech nové bezpečnostní intravenózní kanyly firmy B. Braun. Tato kanyla byla vytvořena díky dlouholetým zkušenostem v oblasti periferní venepunkce.

„Kanyla zaujme odborný personál na první pohled moderním a velmi praktickým designem, který v sobě zároveň skrývá automatickou aktivaci bezpečnostního klipu, která se iniciuje bezprostředně po zavedení do žíly pacienta. Tím se výrobek stává bezpečným a cenným materiálem jak pro zdravotníka, tak pro pacienta samotného. Používáním tohoto prostředku se výrazně snižuje možnost vzniku bodného poranění a zvyšuje komfort při poskytování odborné péče,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel společnosti B. Braun.

Již první zkušenosti s používáním nového typu kanyl potvrzují maximální spokojenost zdravotnického personálu a potažmo i pacientů zdravotnického zařízení. Vzhledem k tomu, že zavedení kanyly do žíly pacienta je výkon stresující a bolestivý pro pacienta, je jakákoliv technika a výrobek usnadňující výkon a snižující bolest pacienta významným přínosem. To je trend, kterým se plzeňská nemocnice dlouhodobě ubírá.

redakce Braunovin

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník