Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

První nemocnice v České republice používá výhradně bezpečnostní kanyly

30. Březen 2009

První nemocnice v České republice používá výhradně bezpečnostní kanyly

Fakultní nemocnice Plzeň přistoupila jako první zdravotnické zařízení v České republice k celoplošnému používání nových bezpečnostních intravenózních kanyl. Toto opatření má značný význam pro bezpečnost zdravotnického personálu kvůli riziku možného bodného poranění způsobeného jehlou a také z hlediska bezpečnosti pacientů.

Fakultní nemocnice Plzeň přistoupila jako první zdravotnické zařízení v České republice k celoplošnému používání nových bezpečnostních intravenózních kanyl. Toto opatření má značný význam pro bezpečnost zdravotnického personálu kvůli riziku možného bodného poranění způsobeného  jehlou a také z hlediska bezpečnosti pacientů, neboť se jedná o další kompletně jednorázovou pomůcku užívanou ve zdravotnických provozech. Zdravotníci v lůžkových i ambulantních provozech jsou ve zvýšené míře ohroženi získáním tzv. profesionální nákazy, zejména pak velmi nebezpečné hepatitidy typu B a C, virem HIV a řadou jiných infekčních onemocnění, jejichž následky bývají fatální.

 „Pokud dojde při poranění k přenosu infekce na zdravotnického pracovníka, dochází především k jeho  psychické a zdravotní újmě. Sekundárně pak k personálnímu oslabení provozu   
a výrazným ekonomickým nákladům spojeným s léčbou onemocnění způsobeného poraněním kontaminovaným materiálem,“
vysvětluje Bc. Andrea Vorlíková, MBA, náměstkyně ředitelky nemocnice pro ošetřovatelskou péči.

Fakultní nemocnice Plzeň používá na základě výsledku výběrového řízení na spotřební zdravotnický materiál ve všech zdravotnických provozech nové bezpečnostní intravenózní kanyly firmy B. Braun. Tato kanyla byla vytvořena díky dlouholetým zkušenostem v oblasti periferní venepunkce.

„Kanyla zaujme odborný personál na první pohled moderním a velmi praktickým designem, který v sobě zároveň skrývá automatickou aktivaci bezpečnostního klipu, která se iniciuje bezprostředně po zavedení do žíly pacienta. Tím se výrobek stává bezpečným a cenným materiálem jak pro zdravotníka, tak pro pacienta samotného. Používáním tohoto prostředku se výrazně snižuje možnost vzniku bodného poranění a zvyšuje komfort při poskytování odborné péče,“ říká PharmDr. Jiří Lukeš, jednatel společnosti B. Braun.

Již první zkušenosti s používáním nového typu kanyl potvrzují maximální spokojenost zdravotnického personálu a potažmo i pacientů zdravotnického zařízení. Vzhledem k tomu, že zavedení kanyly do žíly pacienta je výkon stresující a bolestivý pro pacienta, je jakákoliv technika a výrobek usnadňující výkon a snižující bolest pacienta významným přínosem. To je trend, kterým se plzeňská nemocnice dlouhodobě ubírá.

redakce Braunovin

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Léčba pacienta s onemocněním dolního trávicího traktu není jednoduchá a vyžaduje jeho informovanost, edukaci a spolupráci. Na chirurgické klinice FN Brno, ve spolupráci se společností B. Braun, začal před třemi lety projekt, který počítal s větším zapojením pacientů a současně si kladl za cíl zkrátit hospitalizaci, snížit počet komplikací a celkově léčbu optimalizovat. Tzv. optimalizace cesty pacienta k tomu využívá principů ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ale i dalších nástrojů a postupů. Brzy byla zjištěna potřeba vzniku nové pozice, do budoucna možná i profese – sestra provázející pacienta celou jeho léčbou, jeho rádce, jeho kontakt s nemocnicí a současně i důvěrník, tzv. ERAS sestra.

29.06.2020
Intenzivní péče

Vedení Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) ve spolupráci s vrchní sestrou Interní hematologické a onkologické kliniky Mgr. Petrou Kouřilovou a Mgr. Veronikou Trečkovou, PhD., z Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny rozhodlo o používání uzavřeného infuzního systému ve všech stacionářích a na lůžkovém oddělení onkologie, a to od června 2018. Zeptali jsme se, jak práci s uzavřeným infuzním systémem Cyto-Set® zdravotníci z Fakultní nemocnice Brno hodnotí?

24.02.2020
Intenzivní péče

V závěru letošního roku vyrazili zástupci z řad lékařů, všeobecných sester a IT specialistů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do španělské Barcelony s cílem seznámit se s novým bezpečnostním softwarem „Onco Safety Remote Control“, který splňuje požadavky pro celkovou bezpečnost personálu podílejícího se na práci s cytostatiky.

19.12.2019
Intenzivní péče