Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

První instalace převratného 3D laparoskopu Einstein Vision v České republice

19. Květen 2015

První instalace převratného 3D laparoskopu Einstein Vision v České republice

Brněnská nemocnice SurGal Clinic jako první pro své pacienty zakoupila 3D laparoskop Einstein Vision a zároveň otevřela školicí 3D centrum pro lékaře ze střední a východní Evropy.

Brněnská chirurgicky orientovaná nemocnice SurGal Clinic otevřela zbrusu nové pracoviště - unikátní  EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum. Jedná se o vůbec první instalaci laparoskopické 3D technologie pro klinické použití v České republice. Slavnostního otevření se vedle dalších významných hostů zúčastnil také předseda vlády ČR Petr Nečas, ministr školství Petr Fiala a ministr spravedlnosti Pavel Blažek. 

„Potvrzuje se, že systém zdravotní péče a přijímaní moderních technologii je v naší zemi zabezpečený. Existence a dostupnost takto kvalitního zdravotnického zařízení se špičkovou technologií je dobrou zprávou nejen pro občany Jihomoravského kraje, ale pro pacienty z celé České republiky. Jsem velmi rád, že se o zavádění nejmodernějších technologií již nemusíme dozvídat jen ze zahraničí,“ řekl na půdě brněnské SurGal Clinic premiér Petr Nečas.

3D laparoskop Einstein Vision je nejmodernější technologie, která operatérovi v průběhu operačního zákroku poskytuje přirozené prostorové (3D) zobrazení operačního pole ve Full HD kvalitě. Lékař se díky tomu mnohem snáze orientuje, což vedle zkrácení operačního výkonu a snížení rizika krvácení, významně přispívá také k eliminaci možných chyb způsobených nepřehledností „terénu“. Pacient novou metodu ocení zejména v příznivější  rekonvalescenci, zkrátí se mu doba hospitalizace a vrátí se rychleji do běžného života.

„Je to doslova technologie 22. století, jejíž přínos je ohromný. Posouvá medicínu zase o výrazný krok kupředu a já jsem nesmírně rád, že budu mít příležitost ve své praxi s přístrojem pracovat,“ uvádí na adresu 3D laparoskopu EINSTEIN VISION Jiří Vokurka, primář laparoskopického oddělení SurGal Clinic.

Ve spolupráci s Aesculap Akademií v  SurGal Clinic zároveň vzniká školicí centrum EINSTEIN VISION 3D LAPAROSCOPY centrum pro lékaře z celé střední a východní Evropy. „Již začátkem října přijedou do školicího centra přední norští laparoskopisté a budou zde absolvovat 3denní praktický workshop na 3D laparoskopu Einstein Vision,“ pochvaluje si zájem zahraničních expertů Jitka Kellnerová, ředitelka SurGal Clinic.

Začátek spolupráce s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno

„Již v minulosti jsme zavedli řadu novátorských léčebných metod, např. metodu Visionaire, která spočívá ve výrobě přesné šablony pro implantaci náhrady kolenního kloubu, a to v závislosti na anatomii konkrétního pacienta.   Nyní, u příležitosti slavnostního otevření nového centra, jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno , na jejímž základě se budeme podílet na širokém spektru společných projektů v oblasti vědy a výzkumu,“ doplňuje Kellnerová.

Spolupráci soukromé kliniky s univerzitou ocenil i premiér. „Těší mě, že spolupráce v oblasti vědy a výzkumu funguje právě v takovém oboru jako je medicína, nikoli jen na průmyslové bázi, kde spolupráci soukromé sféry a univerzit vidíme nejčastěji,“ dodal Nečas. 

Zkušenosti s používáním EinsteinVision® v endoskopii sdílíme na Facebooku. Přidejte se na

http://www.facebook.com/EndoskopieAesculap

redakce Braunovin
0
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Po úspěšném uvedení na trh systému Ennovate® pro řešení degenerativních onemocnění a traumat páteře rozšířil Aesculap ve spolupráci s mezinárodními páteřními centry včetně České republiky platformu Ennovate® i do oblasti řešení deformit páteře. 

23.02.2021
Chirurgické obory

Střevo patří vedle plic a kůže k jednomu z největších imunitních orgánů v lidském těle. V našem těle plní mnoho důležitých funkcí a významně se podílí na celkové imunitě organismu. Jak ukazují poslední práce, je pravděpodobné, že například mikrobiální složení v zažívacím traktu má úzkou spojitost s některými onemocněními, včetně psychiatrických, anebo že vakuová terapie patří mezi jeden z největších posunů poslední doby v oblasti chirurgické léčby. Toto je jen část tématu, na které jsme se zaměřili v našem rozhovoru se zástupcem přednosty pro vědu a výzkum na Chirurgické klinice 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady docentem Martinem Oliveriusem.

23.12.2020
Chirurgické obory

„Studentek medicíny každým rokem přibývá, přesto jich skalpel v rukou drží stále málo,“ konstatuje jedna z odvážných žen pohybujících se v chirurgii doktorka Barbora East ze III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Specializuje se na chirurgii kýly, kterou popisuje jako nedoceněnou a přehlíženou „popelku“ schovanou v klasické chirurgii.

31.08.2020
Chirurgické obory