Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu

Průzkum spokojenosti zákazníků se službami B. Braun

26. Leden 2015

Průzkum spokojenosti zákazníků se službami B. Braun

Spokojenost se službami společnosti B. Braun Medical v České i Slovenské republice výrazně přesahuje devadesátiprocentní hranici, spokojenost s produkty je stoprocentní.

Z průzkumu provedeného mezi 400 zákazníky bylo zjištěno, že se ve srovnání s obdobným šetřením před dvěma lety hodnocení servisu společnosti B. Braun stále zlepšuje.

V podzimních měsících jsme se zákazníků v České republice i na Slovensku opět po dvou letech dotazovali na jejich spokojenost se službami naší společnosti. Účastníkům průzkumu jsme položili celkem 33 otázek na kvalitu logistických služeb, Zákaznického centra nebo smluvního přepravce. Zajímala nás spokojenost se způsobem objednávání, spolehlivostí dodávek nebo vyřizováním reklamací. Okrajově jsme se dotkli také práce obchodních zástupců, servisního centra, webových stránek nebo právě Braunovin, které jsou nedílnou součástí našich komplexních služeb a mají mezi zdravotníky mnoho čtenářů. Periodikum čte téměř 70 % dotazovaných, nejoblíbenějšími tématy jsou produktové články a rozhovory s odborníky.

V České republice zareagovalo 81% všech oslovených respondentů, na Slovensku pak 61%, v absolutních číslech jsme tedy zpracovávali odpovědi přibližně 400 účastníků průzkumu.

Nově sledované parametry:

 

Všem, kteří odpověděli, velice děkujeme za čas věnovaný našemu dotazníku. Zpětná vazba  je pro nás velice důležitá a umožňuje nám provádět změny k lepšímu.

Výsledky průzkumu nás potěšily. Věříme, že se nám díky všem shromážděným připomínkám a zkušenostem podaří naše služby stále zlepšovat a v dalším dotazovacím kole roku 2016 se ve všech sledovaných parametrech ještě více přiblížit absolutní hranici spokojenosti.

 

Ing. Šárka Pavlíková
vedoucí Zákaznického centra
Dosud nehlasováno

Čtěte také

Cílem aliance je aktivně podporovat rozvoj digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb v České republice. „Naší hlavní ambicí z pohledu poskytovatele zdravotní péče je rozvoj konceptu Digitální pacient. Chceme se podílet na zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty ze všech regionů i mikroregionů a zvýšit edukační možnosti pacientů tak, aby měli přístup k nejnovějším a pravdivým informacím o možnostech léčby,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.

09.12.2021
Skupina B. Braun

Skupina B. Braun CZ/SK navázala v Česku a na Slovensku strategickou spolupráci s jedním z celosvětových lídrů v oblasti mimotělního očišťování krve společností Jafron Biomedical Co., Ltd a stává se tak distributorem portfolia hemoperfuzních kapslí nové generace Jafron.

22.07.2021
Skupina B. Braun

Před pár dny jsme připomněli význam prevence onemocnění ledvin i na televizních obrazovkách. Na Světový den ledvin promluvili naši primáři ve Snídani s Novou a v Událostech České televize o současné situaci kolem očkování dialyzovaných pacientů i vlivu koronaviru na nefrologické pacienty.

17.03.2021
Skupina B. Braun