Přejít k hlavnímu obsahu
Zpět

Ambulantní péče:

Proplachový systém pro močové katétry Uro-Tainer®

MUDr. Zdeněk Kojecký Ph.D.

30. Duben 2009

Katetrizace
Uro-Tainer® je sterilní jednorázový systém, připravený k přímému použití. Je určen zejména k péči o permanentní močové katétry a k instilaci roztoků do močového měchýře. Systém významně omezuje tvorbu krystalů, riziko vzniku močové infekce a frekvenci výměny katétrů. Celý postup se odehrává s uzavřeným vzduchotěsným okruhem.

V rámci zkvalitňování zdravotní a ošetřovatelské péče přichází společnost B. Braun Medical na trh v České a Slovenské republice s novými produkty v péči o močové katétry Uro-Tainer®. 

Permanentní močové katétry mohou být zdrojem mnoha obtíží a správná péče o ně je z ošetřovatelského hlediska velmi významná. Roztoky používané v systému Uro-Tainer® mají různé indikace, nejčastěji se však používají na katétrové inkrustace. Opakovaný vznik inkrustací je příčinou neprůchodnosti téměř u poloviny nemocných s permanentními katétry. Problémy spojené s těmito katétry lze minimalizovat individualizovaným pojetím péče, holistickým přístupem k pacientovi a využitím postupů založených na důkazech (evidence based).

Vývoj systému Uro-Tainer® umožnil nahradit používání Janetových stříkaček k „promývání“ močových cévek. Systém snižuje riziko poškození sliznice močového měchýře, ke kterému dochází při aplikaci tekutiny Janetovou stříkačkou pod vysokým tlakem a jejím následném odsávání.

Hlavní indikační skupinou jsou nemocní s permanentním katétrem, který musí být pravidelně měněn. Rozsah inkrustací a zánětlivých změn je individuální a souvisí s častostí výměny cévky a se základním onemocněním (např. hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, nádory močového měchýře). Pravidelné používání acidifikujícího G roztoku Uro-Tainer® Suby G se doporučuje u pacientů, u kterých dochází opakovaně k neprůchodnosti katétru. Preventivní proplachování umožňuje předejít tvorbě inkrustací a zabránit neprůchodnosti katétru. Pravidelné měření pH a sledování časového intervalu, ve kterém dochází ke zneprůchodnění permanentního močového katétru, umožňuje ošetřujícímu personálu zvolit vhodnou frekvenci použití roztoku Suby G. Použití tohoto roztoku také snižuje virulenci bakterií a současně zajišťuje výplach hlenu, který se při infekci vytváří. Systém je určen i k akutnímu proplachu při ucpání cévky.

Pozn. Pro zvětšení obrázku klikněte

Použití fyziologického roztoku Uro-Tainer® NaCl 0,9% se doporučuje k vyplachování buněčného detritu a hlenu. Princip jeho působení je čistě mechanický. Je indikován u nemocných s náhradou močového měchýře pro základní dg. nádoru močového měchýře, u nemocných s neurogenním měchýřem či u nemocných po operaci extrofie měchýře. Tito pacienti jsou většinou na intermitentním cévkování a retence hlenu může být velkým problémem.

Uro-Tainer® M NaCl 0,9% je opatřen portem pro aditiva a je určen k podávání naordinovaných léčiv přímo do močového měchýře.

Dosavadní použití proplachových roztoků Uro-Tainer® nebylo doprovázeno vedlejšími účinky. Způsob aplikace je bezpečný a maximálně snižuje nebezpečí vzniku infekční komplikace při proplachu. V České republice byl systém odzkoušen na třech významných urologických pracovištích (Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha, Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Urocentrum Praha). Pravidelné zavedení tohoto způsobu proplachu snižuje významně výskyt komplikací typu konkrementu a ucpání katétru a také výskyt masivní infekce s nutností antibiotické terapie. U ambulantních nemocných zlepšuje domácí ošetřovatelskou péči, prodlužuje interval průchodnosti katétru, snižuje tak počet nutných návštěv u lékaře pro proplach či výměnu katétru a významně přispívá ke zlepšení kvality života těchto nemocných.

Pro bližší informace o produktech prosím kontaktujte obchodní zástupce divize OPM

MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.
divize OPM

Pozn. Pro zvětšení obrázku klikněte


Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích určené zdravotnickým odborníkům v České republice. Nejsou určeny laické veřejnosti.

Odborníkem je dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. Pokud osoba, která není odborníkem, vstoupí na tyto webové stránky, vystavuje se riziku nesprávného porozumění informací zde publikovaných a z toho plynoucích důsledků.

Kliknutím na tlačítko „Jsem odborník“ potvrzujete, že:

  • Jste se seznámil/a s výše uvedenou zákonnou definicí pojmu „odborník“;
  • Jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy;
  • Jste se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.
Jsem odborník
Nejsem odborník